BÜNTETŐJOGI ÉS VÁLÓPERES ÜGYVÉD BUDAPEST
Vidákovics & Partners Ügyvédi Iroda Budapest

Jogi szótár

A becsületsértés jelentése és büntetése
Az emberi méltóság, az önbecsülés olyan érték, amit a társadalom és a törvény egyhangúlag védelmez. A becsületsértés bűncselekményével az elkövető a sértett önmagáról alkotott véleményét, önérzetét tapossa el, míg a rágalmazás inkább az egyén társadalmi megbecs...
Tovább
A büntetőjog fogalma és alapelvei
A büntetőjog észrevétlenül is a mindennapjaink része, a törvényi rendelkezések láthatatlan hálóként szövik át az életünket. Sokan azt gondolják, a büntetőjog csupán az ügyvédek, ügyészek, bírák területe. Ezzel ellentétben mindannyiunk életének szerves része még akkor...
Tovább
A haszonélvezeti jog érthetően
A haszonélvezeti jog kifejezés nagyon pontosan írja le, hogy mire is alkalmazza a jogalkotó ezt a fogalmat. Egy vagyontárgy hasznának élvezete nem egyenlő a tulajdonlással, ez ugyanis egy olyan vagyoni értékű jog, ami ideiglenesen lehetővé teszi a tulajdonoson kívüli természetes vag...
Tovább
A válás menete a válóper beadásától a házasság felbontásáig
A Válóper az a peres eljárás, amit az emberek jelentős része legalább egyszer átél az életében. Számos a felek között rendezendő kérdést vet fel a házasság felbontása a válóper beadása. Válás közös megegyezéssel vagy válás közös megegyezés nélkül? Mik a jelentős k...
Tovább
A védőügyvéd feladata
A védőügyvéd szaktudása, tapasztalata és rátermettsége elengedhetetlen a kiemelkedő sikerhez. Ahogyan egy többszáz lóerős luxusautót sem vezetnek a biztonsági öv bekötése nélkül, úgy a védőügyvéd személye és határozottsága is fontos szereppel bír. Nem kell bevállalnia ...
Tovább
Adócsalás régi Btk. 310.
Adócsalás elkövetésével vádolják? Haladéktalanul vegye fel a kapcsoaltot a Vidákovics & Partners büntetőjogra szakosodott ügyvédeivel. Az adócsalás vádja nem játék. Súlyos következményei hátrányosan érinthetik vagyonát, családját, társadalmi megbecsülését, szabads...
Tovább
Ajándékozási szerződés: amit érdemes tudni!
Az ajándékozási szerződés egy olyan dokumentum, ami a jelentősebb értéket képviselő ajándékok esetén garantálja, hogy minden az ajándékozó szándéka szerint történjen. Az okiratnak számos jogkövetkezménye van, mely védi mindkét felet és tiszta helyzetet teremt egy eset...
Tovább
Alapvető rendelkezések Btk. 105.
105. § (1) Fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor tizenkettedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat nem. (2) E törvény rendelkezéseit a fiatalkorúakra a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 106. § (1) A fiatalkorúval szemben kiszabott büntetés ...
Tovább
Alárendelt megsértése Btk. 449.
449. § (1) Aki alárendeltjét emberi méltóságában más előtt vagy feltűnően durván megsérti, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt a) aljas indokból, b) súl...
Tovább
Alkotmányos rend elleni szervezkedés Btk. 255.
255. § (1) Aki olyan szervezetet hoz létre vagy vezet, amelynek célja, hogy Magyarország alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa, bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott szervez...
Tovább
Alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása Btk. 254.
254. § (1) Aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy Magyarország alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa, bűntett miatt öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki az alkotm...
Tovább
Állatkínzás Btk. 244.
 244. § (1) Aki a) gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, b) gerinces állatát vagy veszélyes állatát el...
Tovább
Apartheid Btk. 144.
144. § (1) Aki az emberek valamely faji csoportja által az emberek egy másik faji csoportja feletti uralom megszerzése és fenntartása, illetve a másik faji csoport rendszeres elnyomása céljából a) valamely faji csoport vagy csoportok tagjait megöli, b) valamely faji csoportot vagy cso...
Tovább
Ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélés Btk. 189.
189. § (1) Aki forgalomba hozatal céljából olyan közfogyasztási cikket készít vagy tart, amely az egészségre ártalmas, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki ártalmas közfogyasztási cikket forgalomba hoz, bűntett miatt három évig terjedő sza...
Tovább
Atomenergia alkalmazásával visszaélés Btk. 252.
252. § (1) Aki az atomenergia alkalmazásához szükséges engedély megszerzése érdekében a döntésre jogosult szervet vagy személyt megtéveszti, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos bejelentés...
Tovább
Az adócsalás jelentése és büntetése
Az adócsalás ma már nem létező jogi kategória, ezt a bűncselekményt, más hasonló elkövetési módokkal együtt, a jog költségvetési csalásként ismeri. A büntetési tétele a károkozás mértékétől függ, az okozott kár megtérítése pedig sokat nyom a latba a bíróság előtt...
Tovább
Babaváró hitel válás esetén
Fiatal házasok számára komoly kedvezmény a babaváró hitel, ami egy szabad felhasználású kölcsön, aminek az összege akár tíz millió forint is lehet. A közös élet alapjainak megteremtésére remek lehetőség az államilag támogatott kölcsön. Ugyanakkor a babaváró hitel válás ...
Tovább
Baleset fogalma, közlekedési baleset fogalma
Baleset fogalma A Btk. Kommentár szerint a "Baleset fogalmán nem csupán testi sérülést, halált vagy anyagi kárt eredményező szerencsétlenséget kell érteni, hanem a közlekedés körében bekövetkezett olyan eseményt is, amely közvetlen veszélyhelyzetet idéz elő, és amelynek ...
Tovább
Bántalmazás hivatalos eljárásban Btk. 301.
301. § (1) Az a hivatalos személy, aki eljárása során mást tettleg bántalmaz, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt csopor...
Tovább
Bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában Btk. 302.
302. § (1) Az a közfeladatot ellátó személy, aki közfeladatának ellátása során mást tettleg bántalmaz, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatá...
Tovább
Beavatkozás az emberi génállományba Btk. 168.
168. § (1) Aki az emberi vagy magzati génállományon, illetve emberi embrió génállományán annak megváltoztatására irányuló beavatkozást végez, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabads...
Tovább
Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése Btk. 226/A.
226/A. § (1) Aki abból a célból, hogy más vagy mások becsületét csorbítsa, hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú hang- vagy képfelvételt készít, ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A valóság bizonyítás...
Tovább
Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala Btk. 226/B.
226/B. § (1) Aki abból a célból, hogy más vagy mások becsületét csorbítsa, hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú hang- vagy képfelvételt hozzáférhetővé tesz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés bűntett miatt három évig ter...
Tovább
Befolyás vásárlása Btk. 298.
298. § (1) Aki a) olyan személynek, aki arra hivatkozik, hogy hivatalos személyt befolyásol, vagy b) olyan személyre tekintettel, aki arra hivatkozik, hogy hivatalos személyt befolyásol, másnak jogtalan előnyt ad vagy ígér, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel bü...
Tovább
Befolyással üzérkedés Btk. 299.
299. § (1) Aki arra hivatkozással, hogy hivatalos személyt befolyásol, a maga vagy más számára jogtalan előnyt kér, a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik személynek adott vagy ígért jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával egyet...
Tovább
Bélyeghamisítás Btk. 391.
391. § (1) Aki forgalomba hozatal vagy felhasználás céljából a) bélyeget utánoz vagy meghamisít, b) hamis vagy meghamisított bélyeget megszerez, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő....
Tovább
Bennfentes információ jogosulatlan közzététele Btk. 410/A.
410/A. § Aki azért, hogy jogtalan előnyt szerezzen vagy jogtalan hátrányt okozzon, bennfentes információt illetéktelen személynek vagy személyeknek átad, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Értelmező rendelkezések 414. § (1) A 410-411. § alkalmaz...
Tovább
Bennfentes kereskedelem Btk. 410.
410. § (1) Aki a) bennfentes információ felhasználásával saját vagy más nevében a bennfentes információval érintett pénzügyi eszközre vonatkozó ügyletet köt, ügyletkötésre megbízást ad, megbízást visszavon vagy módosít, ajánlatot rögzít, visszavon vagy módosít, b) ...
Tovább
Bevonulási kötelezettség megszegése Btk. 425.
425. § (1) Az a hadköteles, aki katonai bevonulási kötelezettségének nem tesz eleget, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki a bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel bünteten...
Tovább
Bírósági mentesítés Btk. 101.
101. § (1) Végrehajtandó szabadságvesztés esetén a bíróság az elítéltet kérelemre utólag mentesítésben részesítheti, ha erre érdemes, és a szabadságvesztés kitöltésétől vagy végrehajthatósága megszűnésétől a 100. § (1) bekezdés f)-i) pontjában meghatározott idő ...
Tovább
Bírósági végrehajtás akadályozása Btk. 288.
288. § (1) Aki a bírósági végrehajtás során, azt követően, hogy vele szemben a bíróság jogerősen rendbírságot szabott ki, a rendbírság kiszabására okot adó magatartást tovább folytatja, vagy a végrehajtásból eredő, jogszabályban foglalt kötelezettségének - ide nem ért...
Tovább
Bitorlás Btk. 284.
Bitorlás Btk. 284. 384. § (1) Aki a) más szellemi alkotását sajátjaként tünteti fel, és ezzel a jogosultnak vagyoni hátrányt okoz, b) gazdálkodó szervezetnél betöltött munkakörével, tisztségével, tagságával visszaélve más szellemi alkotásának hasznosítását...
Tovább
Biztonsági okmány hamisítása Btk. 344.
344. § Aki a külön jogszabályban meghatározott a) belépésre jogosító hamis biztonsági okmányt készít, b) belépésre jogosító biztonsági okmány tartalmát meghamisítja, c) hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi belépésre jogosító biztonsági okmányt felhaszn...
Tovább
Bujtogatás Btk. 448.
448. § (1) Aki katonák között az elöljáró, a parancs, a szolgálati rend vagy a fegyelem iránt elégedetlenséget szít, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bujtogatásból a szo...
Tovább
Bűncselekmény fogalma
Nézzük, mi is pontosan a bűncselekmény fogalma a magyar büntetőjog szerint! Btk. 4. § (1) Bűncselekmény az a szándékosan vagy - ha e törvény a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli - gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre e törvé...
Tovább
Bűnhalmazat
6. § (1) Bűnhalmazat az, ha az elkövető egy vagy több cselekménye több bűncselekményt valósít meg, és azokat egy eljárásban bírálják el....
Tovább
Bűnhalmazat és a folytatólagosan elkövetett bűncselekmény Btk. 6.
6. § (1) Bűnhalmazat az, ha az elkövető egy vagy több cselekménye több bűncselekményt valósít meg, és azokat egy eljárásban bírálják el. (2) Nem bűnhalmazat, hanem folytatólagosan elkövetett bűncselekmény az, ha az elkövető ugyanolyan bűncselekményt, egységes elhatároz...
Tovább
Bűnpártolás Btk. 282.
282. § (1) Aki anélkül, hogy a bűncselekmény elkövetőjével az elkövetés előtt megegyezett volna, a) segítséget nyújt ahhoz, hogy az elkövető a hatóság üldözése elől meneküljön, b) a büntetőeljárás sikerét meghiúsítani törekszik, vagy c) közreműködik a bűncsele...
Tovább
Bűnsegéd
Bűnsegéd az, aki bűncselekmény elkövetéséhez másnak szándékosan segítséget nyújt. A felbujtót és a bűnsegédet a büntetőeljárásban összefoglaló néven részesnek nevezik....
Tovább
Bűnszervezet
Bűnszervezet: három vagy több személyből álló, hosszabb időre szervezett, összehangoltan működő csoport, amelynek célja ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmények elkövetése;...
Tovább
Bűnszervezetben részvétel Btk. 321.
321. § (1) Aki bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetésére felhív, ajánlkozik, vállalkozik, a közös elkövetésben megállapodik, vagy az elkövetés elősegítése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, illetve a bűnszervezet tevéke...
Tovább
Bűnszervezetben történő elkövetésre vonatkozó rendelkezések Btk. 91.
91. § (1) Azzal szemben, aki a szándékos bűncselekményt bűnszervezetben követte el, a bűncselekmény büntetési tételének felső határa a kétszeresére emelkedik, de a huszonöt évet nem haladhatja meg. Tárgyalásról lemondás esetén a 83. § (2) bekezdése szerinti büntetési té...
Tovább
Bűnszövetség Btk
Bűnszövetség akkor létesül, ha két vagy több személy bűncselekményeket szervezetten követ el, vagy ebben megállapodik, és legalább egy bűncselekmény elkövetését megkísérlik, de nem jön létre bűnszervezet;...
Tovább
Büntetés célja Btk. 79.
79. § A büntetés célja a társadalom védelme érdekében annak megelőzése, hogy akár az elkövető, akár más bűncselekményt kövessen el....
Tovább
Büntetés enyhítése Btk. 82.
82. § (1) A büntetési tételnél enyhébb büntetés szabható ki, ha annak legkisebb mértéke a büntetés kiszabásának elveire figyelemmel túl szigorú lenne. (2) Az (1) bekezdés alapján, ha a büntetési tétel alsó határa a) tízévi szabadságvesztés, ehelyett legkevesebb ötévi, b...
Tovább
Büntetés és az intézkedés elévülése Btk. 28.
28. § (1) A szabadságvesztés végrehajthatósága elévül: a) tizenöt évi szabadságvesztés vagy ennél súlyosabb büntetés esetén húsz év, b) tízévi vagy ezt meghaladó tartamú szabadságvesztés esetén tizenöt év, c) ötévi vagy ezt meghaladó tartamú szabadságvesztés ese...
Tovább
Büntetés kiszabása tárgyalásról lemondás esetén Btk. 83.
83. § (1) Tárgyalásról lemondás esetén - a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével - a büntetés kiszabásakor a 82. § (2) bekezdésében meghatározott enyhébb büntetési tételek alsó határát kell alapul venni. (2) Együttműködő terhelt tárgyalásról lemondása esetén a ...
Tovább
Büntetés kiszabásának elvei Btk. 80.
80. § (1) A büntetést az e törvényben meghatározott keretek között, céljának szem előtt tartásával úgy kell kiszabni, hogy az igazodjon a bűncselekmény tárgyi súlyához, a bűnösség fokához, az elkövető társadalomra veszélyességéhez, valamint az egyéb enyhítő és súlyo...
Tovább
Büntetések Btk. 33.
33. § (1) Büntetések a) a szabadságvesztés, b) az elzárás, c) a közérdekű munka, d) a pénzbüntetés, e) a foglalkozástól eltiltás, f) a járművezetéstől eltiltás, g) a kitiltás, h) a sportrendezvények látogatásától való eltiltás, i) a kiutasítás. (2) Mellékbüntetés a ...
Tovább
Büntetések és az intézkedések Btk. 108.
108. § (1) Fiatalkorúval szemben intézkedésként javítóintézeti nevelés is alkalmazható. (2) Javítóintézeti nevelés mellett nem szabható ki szabadságvesztés, elzárás vagy közérdekű munka....
Tovább
Büntethetőség elévülése Btk. 26.
26. § (1) A büntethetőség - a (2)-(3) bekezdésben meghatározottak kivételével, illetve az egyes bűncselekmények elévülésének kizárásáról szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában - elévül a büntetési tétel felső határának megfelelő idő, de legalább öt év elt...
Tovább
Büntethetőséget kizáró okok Btk. 130.
130. § (1) Nem büntethető a katona a parancsra végrehajtott cselekményért, kivéve, ha tudta, hogy a parancs végrehajtásával bűncselekményt követ el. (2) A parancsra elkövetett bűncselekményért a parancsot adó is tettesként felel, ha a katona tudta, hogy a parancs végrehajtásáv...
Tovább
Büntethetőséget kizáró okok Btk. 15.
15. § Az elkövető büntethetőségét, illetve a cselekmény büntetendőségét kizárja vagy korlátozza: a) a gyermekkor, b) a kóros elmeállapot, c) a kényszer és a fenyegetés, d) a tévedés, e) a jogos védelem, f) a végszükség, g) a jogszabály engedélye, h) a törvényben meghatá...
Tovább
Büntethetőséget megszüntető ok Btk. 131.
131. § A 66. § (1) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve nem büntethető katonai vétség miatt az elkövető, ha szolgálati viszonyának megszűnése óta egy év eltelt. Kivételek: 66. § (1) A próbára bocsátást meg kell szüntetni, és büntetést kell kiszabni, ha a) a próbá...
Tovább
Büntethetőséget megszüntető okok Btk. 25.
25. § A büntethetőséget megszünteti a) az elkövető halála, b) az elévülés, c) a kegyelem, d) a tevékeny megbánás, e) a törvényben meghatározott egyéb ok....
Tovább
Büntetőjogi ügyvéd: hogyan válasszon?
Egyetlen profi futó sem állhat dobogóra terhelésre kifejlesztett, futást könnyítő cipő nélkül. Aki a győzelem ízére vágyik, pontosan tudja, mennyire fontos a tökéletes segédeszközök használata. A sportolók világában nem létezik az a fogalom, hogy túl drága, ha a győzelemr...
Tovább
Büntetőjogi Védelem
Határozott Büntetőjogi Védelem ! A Vidákovics & Partners büntetőjgora szakosodott gyakorlott ügyvédei határozott büntetőjogi védelmet nyújtanak ügyfeleik számára a büntetőeljárások minden szakaszában! Kérjen konzultációs időpontot  dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyv...
Tovább
Bűntett
  5. § A bűncselekmény bűntett vagy vétség. Bűntett az a szándékosan elkövetett bűncselekmény, amelyre e törvény kétévi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés kiszabását rendeli, minden más bűncselekmény vétség. 4. § (1) Bűncselekmény az a szándékosan vagy ...
Tovább
Családi jogállás megsértése Btk. 213.
213. § (1) Aki más családi jogállását megváltoztatja vagy megszünteti, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a családi jogállás megsértését a) egészségügyi szolgáltató vagy ...
Tovább
Családi kapcsolatok létesítésével visszaélés Btk. 355.
Családi kapcsolatok létesítésével visszaélés Btk. 355. 355. § Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki anyagi haszonszerzés céljából, kizárólag tartózkodási jogosultságot igazoló okmány kiadása érdekében létesít családi kapcsolatot, vagy az apaságot megál...
Tovább
Csalás (Btk. 373): a csalás jelentés és büntetése
Az emberi kapcsolatokban ősidőktől fogva megtalálható a csalás. Az elkövető célja a jogtalan haszonszerzés az eredmények pedig a sértettnek okozott kár. A bűncselekmény különlegessége pedig éppen az, hogy egy hétköznapi, banálisan egyszerű átveréssel ugyanúgy megvalósítha...
Tovább
Cserbenhagyás Btk. 239.
Cserbenhagyás btk elkövetésével vádolják? Tapasztalt ügyvéd a megoldás! A Vidákovics & Partners ügyvédei a büntetőjogra szakosodva határozott képvisletet nyújtanak ügyfeleik számára a büntetőeljárások minden szakaszában. Kérjen konzultációs időpontot! Keresse dr. Vid...
Tovább
Csődbűncselekmény Btk. 404.
Csődbűncselekmény Btk. elkövetésével vádolják? Ne késlekedje! Keresse fel a Vidákovics & Partners büntetőjogira szakosodott ügyvédeit. Kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvédtől! A Vidákovics & Partners büntetőjogra szakosodott ügyvédei hat...
Tovább
CSOK válás esetén: mik a lehetőségek?
Évente tizenötezer házasság ér véget válással. A lelki és érzelmi nehézségeken túl a vagyon vagy épp a hitelek megosztása is feladat ezekben az esetekben.  Sőt a felvett családtámogatásokkal is foglalkozni kell, ha véget ér a házasság, hiszen ezek is közös ügyek. A CSO...
Tovább
Csoportos elkövetés
Csoportosan követik el a bűncselekményt, ha az elkövetésben legalább három személy vesz részt;...
Tovább
Egészségügyi önrendelkezési jog megsértése Btk. 218.
218. § (1) Aki beleegyezéshez vagy hozzájáruláshoz kötött a) az emberi génállomány megváltoztatásával, az embrió génállományának megváltoztatásával, emberi reprodukcióval vagy a születendő gyermek nemének megválasztásával kapcsolatos egészségügyi beavatkozást, b) e...
Tovább
Egészségügyi termék hamisítása Btk. 186.
186. § (1) Aki a) egészségügyi terméket meghamisít, vagy hamis egészségügyi terméket készít, b) hamis, meghamisított vagy Magyarországon nem engedélyezett egészségügyi terméket kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, c) hamis vagy meghamisított egészségügyi ...
Tovább
Egyéb háborús bűntett Btk. 158.
158. § Az egyéb háborús bűntettekről és az azok elkövetése esetén kiszabható büntetésekről az 1945. évi VII. törvénnyel törvényerőre emelt, az 1440/1945. (V. 1.) ME rendelettel módosított és kiegészített 81/1945. (II. 5.) ME rendelet rendelkezik....
Tovább
Egyedi azonosító jellel visszaélés Btk. 347.
347. § (1) Aki a) egyedi azonosító jelet eltávolít vagy meghamisít, b) olyan dolgot szerez meg, használ fel, vagy olyan dologról rendelkezik, amelynek egyedi azonosító jele hamis, hamisított, vagy amelynek egyedi azonosító jelét eltávolították, bűntett miatt három évig terjed...
Tovább
Egyesülési joggal visszaélés Btk. 351.
351. § (1) Aki a bíróság által feloszlatott egyesület vezetésében részt vesz, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki a bíróság által feloszlatott egyesület működésében a köznyugalom megzavar...
Tovább
Egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése Btk. 217.
217. § Aki mást egyesülési vagy gyülekezési jogának gyakorlásában, valamint választási gyűlésen való részvételében erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő....
Tovább
Egységes intézkedés Btk. 124.
124. § (1) Ha a bíróság a fiatalkorúval szemben több olyan javítóintézeti nevelést rendelt el, amelyeket az egységes intézkedés elrendelésekor még nem hajtottak végre, vagy amelyeket folyamatosan hajtanak végre, a bíróság a fiatalkorúval szemben egységes intézkedésként jav...
Tovább
Elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele Btk. 77.
77. § (1) Véglegesen hozzáférhetetlenné kell tenni azt az elektronikus hírközlő hálózaton közzétett adatot, a) amelynek hozzáférhetővé tétele vagy közzététele bűncselekményt valósít meg, b) amelyet a bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak, vagy c) amely bűnc...
Tovább
Elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköz
Elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköz a hitelintézetekről szóló törvényben meghatározott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz mellett a kincstári kártya és a személyi jövedelemadóról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott elektronikus utalvány, fe...
Tovább
Életfogytig tartó szabadságvesztés Btk. 41.
41. § (1) Életfogytig tartó szabadságvesztés azzal szemben szabható ki, aki a bűncselekmény elkövetésekor a huszadik életévét betöltötte. E rendelkezés a 90. § (2) bekezdése alapján kiszabható életfogytig tartó szabadságvesztésre is vonatkozik. (2) Az életfogytig tartó szab...
Tovább
Élettársi kapcsolat, bejegyzett élettársi kapcsolat, életközösség
Mind a házastársak, mind az élettársak vagyonmegosztása során fontos kérdése az élettársi kapcsolat, az élettársi életközösség létrejöttének időpontja. Gyakran hosszas bizonyítást vesz igénybe annak megállapítása, hogy a felek között létrejött-e élettársi kapcsolat, ...
Tovább
Elfogatóparancs és körözés
Körözik vagy elfogató parancsot adtak ki Ön ellen? Szeretné tudni, hogy miért történt, hogyan lehet visszavonatni, vagy hogy mikor évül el? Vegye fel a kapcsolatot a Vidákovics & Partnes büntetőjogra szakosodott ügyvédeivel, kérjen konzultációs időpontot! Személykörözés Ha...
Tovább
Elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények Btk. 97.
97. § (1) A büntetőjogi felelősség megállapításához, büntetés kiszabásához vagy intézkedés alkalmazásához fűződő hátrányos jogkövetkezményt törvény állapíthat meg. (2) A büntetőjogi felelősség megállapítására, a kiszabott büntetésre és az alkalmazott intézked...
Tovább
Elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények és a mentesítés
2009. évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról § (1) A bűnügyi...
Tovább
Elkobzás Btk. 72.
72. § (1) El kell kobozni azt a dolgot, a) amelyet a bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak, b) amely bűncselekmény elkövetése útján jött létre, c) amelyre a bűncselekményt elkövették, vagy amelyet a bűncselekmény befejezését követően e dolog el...
Tovább
Elkövető Btk. 12.
12. § Elkövető a tettes, a közvetett tettes és a társtettes (a továbbiakban együtt: tettesek), valamint a felbujtó és a bűnsegéd (a továbbiakban együtt: részesek). 13. § (1) Tettes az, aki a bűncselekmény törvényi tényállását megvalósítja. (2) Közvetett tettes az, aki a ...
Tovább
Elkövetők Btk. 127.
127. § (1) E törvény alkalmazásában katona a Magyar Honvédség tényleges állományú, a rendőrség, az Országgyűlési Őrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja...
Tovább
Ellenőrzés elmulasztása Btk. 453.
453. § (1) Aki elöljárói kötelességét azáltal szegi meg, hogy az alárendeltjét szolgálatának teljesítésében nem ellenőrzi, és ez a szolgálatra vagy a fegyelemre jelentős hátránnyal jár, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Ha a bűncselekm...
Tovább
Ellenség támogatása Btk. 260.
260. § (1) Aki háború idején Magyarország katonai erejének gyengítése céljából az ellenséggel érintkezésbe bocsátkozik, annak segítséget nyújt vagy a saját, illetve a szövetséges fegyveres erőnek hátrányt okoz, bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogyt...
Tovább
Élő pajzs használata Btk. 151.
151. § (1) Aki védett személyt arra használ fel, hogy meghatározott területet vagy katonai erőket az ellenség katonai műveleteitől megóvjon, bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkö...
Tovább
Előkészület Btk. 11.
11. § (1) Ha e törvény külön elrendeli, előkészület miatt büntetendő, aki a bűncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, az elkövetésre felhív, ajánlkozik, vállalkozik, vagy a közös elkövetésben megállapodik. (2) N...
Tovább
Elöljáró vagy hivatali vezető felelőssége Btk. 145.
145. § Az e fejezetben meghatározott bűncselekmény elkövetőjével azonosan felel a) a katonai elöljáró vagy katonai elöljáróként ténylegesen eljáró személy is (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: elöljáró), ha a tényleges alárendeltsége és ellenőrzése vagy tén...
Tovább
Elöljáró vagy hivatali vezető felelőssége Btk. 159.
159. § Az e fejezetben meghatározott bűncselekmény elkövetőjével azonosan felel a) a katonai elöljáró vagy katonai parancsnokként ténylegesen eljáró személy (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: elöljáró), ha a tényleges alárendeltsége és ellenőrzése, vagy tényle...
Tovább
Elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak Btk. 445.
445. § (1) Aki a) az elöljáróval szemben, b) a feljebbvalóval, az őrrel vagy más szolgálati közeggel szemben szolgálatának teljesítése közben vagy amiatt erőszakot alkalmaz, azzal fenyeget, vagy tettleges ellenállást tanúsít, bűntett miatt három évig terjedő szabadságveszt...
Tovább
Elöljáró vagy szolgálati közeg védelmére kelt vagy arra rendelt személy elleni erőszak Btk. 446.
446. § A 445. § szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekményt elöljáró vagy szolgálati közeg védelmére kelt vagy erre rendelt személlyel szemben követi el. 445. § (1) Aki a) az elöljáróval szemben, b) a feljebbvalóval, az őrrel vagy más szolgálati közeggel ...
Tovább
Elöljárói gondoskodás elmulasztása Btk. 451.
451. § (1) Aki elöljárói kötelességét azáltal szegi meg, hogy az alárendeltjének anyagi ellátásához, fenyegető veszélytől megóvásához vagy megmentéséhez szükséges intézkedést elmulasztja, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szab...
Tovább
Elöljárói hatalommal visszaélés Btk. 450.
450. § Aki elöljárói hatalmával visszaélve alárendeltjét a) fegyelmi fenyítéssel sújtja, b) panaszjogának gyakorlásában korlátozza, c) járandóságában megrövidíti, vagy anyagilag megterheli, d) magáncélra igénybe veszi, e) a többiekhez képest előnyösebb vagy hátrán...
Tovább
Elöljárói intézkedés elmulasztása Btk. 452.
452. § (1) Aki elöljárói kötelességét megszegve a) az alárendelt kötelességszegésének vagy bűncselekményének megakadályozásához, illetve felelősségre vonásához, b) a szolgálati rendet, a fegyelmet vagy a közbiztonságot fenyegető zavar leküzdéséhez szükséges intézke...
Tovább
Előzetes fogvatartás és házi őrizet beszámítása Btk. 125.
125. § (1) Az elrendelt javítóintézeti nevelésbe az előzetes fogvatartás és házi őrizet teljes idejét be kell számítani. (2) A beszámításnál egynapi javítóintézeti nevelésnek egynapi előzetes fogvatartás, illetve három nap házi őrizet felel meg. A beszámítás után fennm...
Tovább
Előzetes fogvatartás, a házi őrizet és a szabálysértési büntetések beszámítása Btk. 92.
92. § (1) Az előzetes fogvatartás és a házi őrizet teljes idejét be kell számítani a kiszabott szabadságvesztésbe, elzárásba, közérdekű munkába és pénzbüntetésbe. (2) A beszámításnál egynapi előzetes fogvatartás egynapi szabadságvesztésnek, egynapi elzárásnak, egynapi ...
Tovább
Eltartási szerződés: ezekre kell figyelni!
Ma már ritka, hogy több generáció él együtt, így sokan maradnak magukra életük utolsó éveiben, amikor nagy szükségük volna támogatásra, gondozásra, nem egyszer ápolásra. Akár családtag, akár közeli ismerős vállalja ezt, nagy terhet vesz magára. Ennek ellensúlyozása lehet ...
Tovább
Elzárás Btk. 111.
111. § A fiatalkorúval szemben kiszabható elzárás legrövidebb tartama három nap, leghosszabb tartama harminc nap....
Tovább
Elzárás Btk. 46.
46. § (1) Az elzárás tartamát napokban kell meghatározni, annak legrövidebb tartama öt, leghosszabb tartama kilencven nap. (2) Az elzárást büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani....
Tovább
Embercsempészés Btk. 353.
353. § (1) Aki államhatárnak más által a jogszabályi rendelkezések megszegésével történő átlépéséhez segítséget nyújt, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az ...
Tovább
Emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése Btk. 171.
171. § Aki emberen orvostudományi kutatást engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően végez, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő....
Tovább
Emberi ivarsejt tiltott felhasználása Btk. 169.
169. § (1) Aki halottból vagy halott magzatból származó ivarsejtet emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásra használ fel, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki emberi ivarsejt tiltott felhasználására irányuló előkészü...
Tovább
Emberi test tiltott felhasználása Btk. 175.
175. § (1) Aki emberi gént, sejtet, ivarsejtet, embriót, szervet, szövetet, halott testét vagy annak részét, illetve halott magzatot jogellenesen megszerez, vagyoni haszonszerzés végett forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel bünte...
Tovább
Emberiesség elleni bűncselekmény Btk. 143.
143. § (1) Aki a lakosság elleni átfogó vagy módszeres támadás részeként a) emberölést követ el, b) a lakosságot vagy annak egy részét olyan életfeltételek közé kényszeríti, amelyek azt vagy annak egyes tagjait pusztulással fenyegetik, c) a lakosságot vagy annak egy rész...
Tovább
Emberkereskedelem Btk. 192.
192. § (1) Aki mást a) elad, megvásárol, elcserél, ellenszolgáltatásként átad vagy átvesz, illetve b) az a) pontban meghatározott cselekmény megvalósítása érdekében szállít, elszállásol, elrejt vagy másnak megszerez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéss...
Tovább
Emberölés Btk. 160.
Emberölés Btk. elkövetésével vádolják Önt, vagy hozzátartozóját? Tapasztalt ügyvéd a megoldás! Kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvédtől és értékeljék ki közösen a helyzetét. A Vidákovics & Partners büntetőjogra szakosodott ügyvédei hat...
Tovább
Emberrablás Btk. 190.
190. § (1) Aki mást személyi szabadságától a) erőszakkal, illetve az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel vagy b) védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotba helyezésével vagy ilyen állapotát kihasználva megfoszt, és szabadon bocsát...
Tovább
Embrióval vagy ivarsejttel végezhető kutatás szabályainak megszegése Btk. 172.
172. § (1) Aki emberi ivarsejten, illetve emberi embrión engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően orvostudományi kutatást végez, vagy emberi embriót kutatási célból hoz létre, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki a) emberi e...
Tovább
Engedély nélküli nemzetközi kereskedelmi tevékenység Btk. 406.
406. § Aki árut a behozatalához vagy kiviteléhez szükséges engedély nélkül az ország területére behoz, vagy onnan kivisz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő....
Tovább
Erős felindulásban elkövetett emberölés Btk. 161.
161. § Aki mást méltányolható okból származó erős felindulásban megöl, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő....
Tovább
Erőszakos magatartás
Erőszakos magatartásnak minősül a más személyre gyakorolt támadó jellegű fizikai ráhatás is, abban az esetben is, ha az nem alkalmas testi sérülés okozására;...
Tovább
Érték mértéke
Az érték, a kár, valamint a vagyoni hátrány a) ötvenezer-egy és ötszázezer forint között kisebb, b) ötszázezer-egy és ötmillió forint között nagyobb, c) ötmillió-egy és ötvenmillió forint között jelentős, d) ötvenmillió-egy és ötszázmillió forint között külön...
Tovább
Fegyverszünet megszegése Btk. 147.
147. § (1) Aki a fegyverszünet feltételeit megszegi, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a fegyverszünet megszegése különösen súlyos következményekre vezet....
Tovább
Felbujtó
14. § (1) Felbujtó az, aki mást bűncselekmény elkövetésére szándékosan rábír. A felbujtót és a bűnsegédet a büntetőeljárásban összefoglaló néven részesnek nevezik....
Tovább
Felelősség az eredményért mint minősítő körülményért Btk. 9.
9. § Az eredményhez, mint a bűncselekmény minősítő körülményéhez fűzött súlyosabb jogkövetkezmények akkor alkalmazhatóak, ha az elkövetőt az eredmény tekintetében legalább gondatlanság terheli....
Tovább
Felfegyverkezve elkövetés
Felfegyverkezve követi el a bűncselekményt, aki az ellenállás leküzdése vagy megakadályozása érdekében az élet kioltására alkalmas eszközt tart magánál;...
Tovább
FELFÜGGESZTETT
VÁD: fegyveresen elkövetett rablás, amit a törvény 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni. EREDMÉNY: 2 év szabadságvesztés 5 évi próbaidőre felfüggesztve, az ügyfélnek nem kellett börtönbe vonulnia....
Tovább
FELFÜGGESZTETT
VÁD: 2 rendbeli jelentős értékre folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett sikkasztás, amelyet a törvény 5 évtől 12 évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni. EREDMÉNY: 2 év szabadságvesztés 3 évi próbaidőre felfüggesztve, az ügyfélnek nem kellett börtönbe vonu...
Tovább
Feljelentés
Feljelentés, feljelentését elutasító határozat elleni panasz A feljelentés nagyon fontos mozzanata lehet a büntetőeljárás megindításának, a helytelen megfogalmazása pedig indoka lehet annak, hogy az eljárást a nyomozó hatóság ne indítsa el, vagy az eljárást idő előtt megszü...
Tovább
Feljelentés elmulasztása a felszámolási eljárásban Btk. 404/A.
404/A. § Az a felszámoló, aki a felszámolási eljárás során hitelt érdemlő tudomást szerez a számvitel rendjének megsértése (403. §) vagy csődbűncselekmény (404. §) elkövetéséről, és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, nem tesz jelentést, vétség miatt egy évig terjed...
Tovább
Feljelentés hiánya Btk. 32.
32. § Az e törvényben meghatározott esetekben a bűncselekmény elkövetője csak az arra jogosult által tett feljelentésre büntethető. Ilyen cselekmények a Hamis Vád Hamis Tanúzás Bűncselekmény elkövetésével vádolják Önt vagy hozzátartozóját? A Vidákovics & Partners...
Tovább
Fellebbezés
Fellebbezés büntetőügyben. Ha Önt elítélték, és a másodfokú eljáráshoz szakképzett és gyakorlott ügyvédet keres, akkor vegye fel a kapcsolatot dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvéddel. A Vidákovics & Partners ügyvédei kimagasló eredményekkel rendelkeznek a másodfokú bíró...
Tovább
Feltételes szabadságra bocsátás a határozott ideig tartó szabadságvesztésből Btk. 38.
38. § (1) Határozott ideig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén a bíróság az ítéletében megállapítja a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját, vagy - a (4) bekezdésben meghatározott esetekben - azt, hogy a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége kiz...
Tovább
Feltételes szabadságra bocsátás az életfogytig tartó szabadságvesztésből Btk. 42.
42. § Életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén a bíróság az ítéletében meghatározza a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját, vagy a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizárja. 43. § (1) Ha a bíróság életfogytig tartó szabadságve...
Tovább
Fenyegetés
Fenyegetés: a büntető törvénykönyv eltérő rendelkezése hiányában súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly félelmet keltsen;...
Tovább
Fenyegetés, mint büntethetőséget kizáró ok Btk. 19.
19. § (1) Nem büntethető, aki a büntetendő cselekményt olyan kényszer vagy fenyegetés hatása alatt követi el, amely miatt képtelen az akaratának megfelelő magatartásra. (2) A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha a kényszer vagy a fenyegetés a bűncselekmény elkövetőjét korlá...
Tovább
Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés Btk. 165.
165. § (1) Aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés a) három évig...
Tovább
Foglalkozástól eltiltás Btk. 52.
52. § (1) A foglalkozás gyakorlásától azt lehet eltiltani, aki a bűncselekményt a) szakképzettséget igénylő foglalkozása szabályainak megszegésével követi el, vagy b) foglalkozásának felhasználásával, szándékosan követi el. (2) Az (1) bekezdés a) pontja azzal szemben is alka...
Tovább
Fogolyszökés Btk. 283.
283. § (1) Aki a büntetőeljárás alatt, illetve a szabadságvesztés vagy az elzárás végrehajtása során a hatóság őrizetéből megszökik, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki abból a célból, hogy az ellene folytatott büntetőeljárás al...
Tovább
Fogolyzendülés Btk. 284.
284. § (1) Az a fogvatartott, aki más fogvatartottakkal együtt a fogvatartás rendjét súlyosan veszélyeztető, nyílt ellenszegülésben részt vesz, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel b...
Tovább
Fogyasztók megtévesztése Btk. 417.
417. § (1) Aki szervezett termékbemutatón különleges árkedvezmény vagy árelőny meglétéről, vagy nyerési esélyről megtévesztésre alkalmas tájékoztatást ad, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki az áru értékesítése érdekében nagy nyil...
Tovább
Folytatólagosan elkövetett bűncselekmény
6. § (1) Bűnhalmazat az, ha az elkövető egy vagy több cselekménye több bűncselekményt valósít meg, és azokat egy eljárásban bírálják el. (2) Nem bűnhalmazat, hanem folytatólagosan elkövetett bűncselekmény az, ha az elkövető ugyanolyan bűncselekményt, egységes elhatároz...
Tovább
Garázdaság Btk. 339.
Garázdaság Btk. elkövetésével vádolják Önt, vagy hozzátartozóját? Tapasztalt Ügyvéd a megoldás! Kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt védőügyvédtől és értékeljék ki közösen a helyzetét. A Vidákovics & Partners büntetőjogra szakosodott ügyvéd...
Tovább
Gazdálkodó szervezet
Gazdálkodó szervezet: a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdálkodó szervezeten kívül az a szervezet is, amelynek gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira a Polgári Törvénykönyv szerint a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni...
Tovább
Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása Btk. 409.
409. § (1) A gazdálkodó szervezet vezető állású személye, aki közreműködik abban, hogy a) a gazdálkodó szervezet a székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén ne legyen fellelhető, b) közhitelű nyilvántartásba olyan személy kerüljön a gazdálkodó szervezet képviseletére ...
Tovább
Gazdasági csalás Btk. 374.
374. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett színlelt gazdasági tevékenységet végez, és ezzel vagyoni hátrányt okoz, gazdasági csalást követ el. (2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha a gazdasági csalás kisebb vagyoni hátrányt okoz. (3) A bünte...
Tovább
Gazdasági titok megsértése Btk. 413.
413. § (1) Az a bank-, értékpapír-, pénztár-, biztosítási vagy foglalkoztatói nyugdíjtitok megtartására köteles személy, aki bank-, értékpapír-, pénztár-, biztosítási vagy foglalkoztatói nyugdíjtitoknak minősülő adatot jogtalan előnyszerzés végett, vagy másnak vagyoni ...
Tovább
Genetikailag megegyező emberi egyedek létrehozása Btk. 174.
174. § (1) Aki orvostudományi kutatás vagy beavatkozás során egymással genetikailag megegyező emberi egyedeket hoz létre, bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészület...
Tovább
Géntechnológiával módosított növényfajtákkal kapcsolatos kötelezettség megszegése Btk. 362.
362. § Aki az Európai Unióban a) engedéllyel nem rendelkező géntechnológiával módosított növényfajta szaporítóanyagát az ország területére jogellenesen behozza, tárolja, szállítja, forgalomba hozza, vagy a környezetbe kijuttatja, b) termesztési célú felhasználásra ki ne...
Tovább
Gépjármű kilométer-számláló műszer által jelzett érték meghamisítása Btk. 348.
348. § Aki jogtalan haszonszerzés végett a közúti gépjármű kilométer-számláló műszere által jelzett értéket a műszerre gyakorolt behatással vagy a mérési folyamat befolyásolásával meghamisítja, illetve a műszer működését megakadályozza, ha súlyosabb bűncselekmény ne...
Tovább
Gondatlanság Btk. 8.
8. § Gondatlanságból követi el a bűncselekményt, aki előre látja cselekményének lehetséges következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában, vagy cselekménye lehetséges következményeit azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést ...
Tovább
Gondozási kötelezettség elmulasztása Btk. 167.
167. § Aki állapotánál vagy idős koránál fogva önmagáról gondoskodni nem tudó személlyel szemben gondozási kötelezettségét nem teljesíti, és ezáltal a gondozásra szoruló életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti, bűntett miatt három évig terjedő szabadsá...
Tovább
Gyerektartás összege - Gyermektartásdíj
Nem csak házastársak, hanem élettársak között is vitás lehet a gyerektartás, ha megromlik a felek kapcsolata. A gyermektartásdíj megállapítása összetett kérdés. Mekkora lehet a gyerektartás összege? Ha gyerektartással kapcsolatos vitája van kérjen konzultációs időpontot a Vid...
Tovább
Gyermekelhelyezés 2 - Legfelső Bíróság 17. számú irányelve
Gyermekelhelyezés - Legfelsőbb Bíróság 17. számú irányelve részletes tájékoztatást adott a már hatályon kívül helyezett a házasságról, a családról és a gyámságról szóló törvénnyel összefüggésben  a gyermekek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról. Habár a Csjt...
Tovább
Gyermekelhelyezés és szülői felügyeleti jog
A szülői felügyelet rendezése, a válóperek egyik legfontosabb, legérzékenyebb kérdése. Korábbi elnevezés szerint gyermekelhelyezés iránti peres eljárást a házasság felbontásától függetlenül, illetve akkor is meg lehet indítani, ha a szülők házassági kötelékben nem ...
Tovább
Gyermekkor Btk. 16.
16. § Nem büntethető, aki a büntetendő cselekmény elkövetésekor a tizennegyedik életévét nem töltötte be, kivéve az emberölés [160. § (1)-(2) bekezdés], az erős felindulásban elkövetett emberölés (161. §), a testi sértés [164. § (8) bekezdés], a terrorcselekmény [314. §...
Tovább
Gyermekmunka Btk. 209.
209. § Aki a) a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyek foglalkoztatására vonatkozó törvényi előírásokat megszegi, vagy b) keresőtevékenység folytatására jogosító engedéllyel nem rendelkező tizennyolcadik életévét be nem töltött harmadik országbeli állampol...
Tovább
Gyermekpornográfia Btk. 204.
204. § (1) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt a) megszerez vagy tart, bűntett miatt három évig, b) készít, kínál, átad vagy hozzáférhetővé tesz, egy évtől öt évig, c) forgalomba hoz, azzal kereskedik, illetve il...
Tovább
Gyermekprostitúció kihasználása Btk. 203.
203. § (1) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személy prostitúciójából haszonszerzésre törekszik, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel val...
Tovább
Gyermektartásdíj Megszüntetése - Gyerektartás Megszüntetése
Gyermektartásdíj megszüntetése – Gyerektartás megszüntetése? Gyermektartással kapcsolatos vitája, vagy kérdése van? Forduljon a témában jártas szakemberhez. A Vidákovics & Partners válóperekre szakosodott ügyvédei határozott képviseletet és valós információkat nyújtan...
Tovább
Háború
Háború: a) a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben, az 1949. évi augusztus hó 12. napján kelt nemzetközi egyezmények közös 2. és 3. Cikkében, valamint ezen egyezmények I. Kiegészítő Jegyzőkönyve 1. Cikkének 4. bekezdésében meghatározott helyzetek, b) az a) ...
Tovább
Háborús fosztogatás Btk. 154.
154. § (1) Aki hadműveleti vagy megszállt területen a) a polgári javakat fosztogatja, b) a lakosságot szolgáltatás kikényszerítésével vagy más módon a létfenntartásához szükséges javaitól megfosztja, vagy e javait elpusztítja, kivéve, ha azt fontos katonai szükséglet indok...
Tovább
Háborús uszítás Btk. 331.
331. § (1) Aki nagy nyilvánosság előtt háborúra uszít, vagy egyébként háborús hírverést folytat, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, aki nagy nyilvá...
Tovább
Hadikövet elleni erőszak Btk. 148.
148. § (1) Aki az ellenség hadikövetét vagy ennek kísérőjét bántalmazza, jogtalanul visszatartja, vagy ellene más erőszakot alkalmaz, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki a hadikövetet vagy a kí...
Tovább
Haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés Btk. 329.
329. § (1) Aki a) engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve haditechnikai terméket gyárt, forgalomba hoz, vagy haditechnikai szolgáltatást nyújt, b) haditechnikai terméket az engedélytől eltérően használ fel, c) tiltott haditechnikai terméket előállít, megszerez, f...
Tovább
Hadkötelezettség teljesítésének akadályozása Btk. 428.
428. § (1) Aki olyan cselekményt követ el, amelynek célja annak meghiúsítása, hogy a hadköteles a bevonulási kötelezettségét teljesítse, bűntett miatt a 425. §-ban meghatározottak szerint büntetendő. (2) Aki olyan cselekményt követ el, amelynek célja, hogy hadkötelest a 426. ...
Tovább
Halmazati büntetés Btk. 81.
81. § (1) Bűnhalmazat esetén egy büntetést kell kiszabni. (2) A halmazati büntetést a bűnhalmazatban lévő bűncselekményekre megállapított büntetési nemek, illetve büntetési tételek közül a legsúlyosabbnak az alapulvételével kell kiszabni. (3) Ha a bűnhalmazatban lévő bűnc...
Tovább
Halmazati és összbüntetés Btk. 123.
123. § (1) Fiatalkorú esetén a halmazati és az összbüntetés nem haladhatja meg a) a 109. § (3) bekezdés a) pontja esetén a húszévi, b) a 109. § (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés b) pontja esetén a tizenöt évi, c) a 109. § (2) bekezdés b) pontja és a (3) bekez...
Tovább
Hamis magánokirat felhasználása Btk. 345.
345. § Aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének bizonyítására hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot felhasznál, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő....
Tovább
Hamis tanúzás Btk. 272.
Hamis tanúzás Btk. elkövetésével vádolják? Ne késlekedje! Keresse fel a Vidákovics & Partnerst és kérjen konzultációs időpontot egy profi védőügyvédtől. Keresse dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvédet! A Vidákovics & Partners büntetőjogra szakosodott ügyvédei határozo...
Tovább
Hamis tanúzásra felhívás Btk. 276.
276. § (1) Aki mást hamis tanúzásra rábírni törekszik, büntető ügyben történő elkövetés esetén bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel, polgári ügyben történő elkövetés esetén vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki a...
Tovább
Hamis vád Btk. 268.
Hamis Vád Btk. elkövetésével vádolják Önt, vagy hozzátartozóját? Tapasztalt Ügyvéd a megoldás! Kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt védőügyvédtől és értékeljék ki közösen a helyzetét. A Vidákovics & Partners büntetőjogra szakosodott ügyvédei...
Tovább
Hanyag kezelés Btk. 377.
377. § (1) Akit idegen vagyon törvényen alapuló kezelésével vagy felügyeletével bíztak meg, és az ebből eredő kötelességének megszegésével vagy elhanyagolásával gondatlanságból vagyoni hátrányt okoz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A...
Tovább
Harci szellem bomlasztása Btk. 457.
457. § (1) Aki háború idején vagy megelőző védelmi helyzetben a katonák között elégedetlenséget szít, vagy kishitűséget kelt, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha ...
Tovább
Harmadik országbeli állampolgár jogellenes foglalkoztatása Btk. 356.
356. § (1) Aki keresőtevékenység folytatására jogosító engedéllyel nem rendelkező a) harmadik országbeli állampolgárt rendszeresen vagy tartósan, illetve b) jelentős számú harmadik országbeli állampolgárt egyidejűleg foglalkoztat, vétség miatt két évig terjedő szabadság...
Tovább
Határozott ideig tartó szabadságvesztés Btk. 36.
36. § A határozott ideig tartó szabadságvesztés legrövidebb tartama három hónap, leghosszabb tartama húsz év; bűnszervezetben, különös vagy többszörös visszaesőként történő elkövetés, illetve halmazati vagy összbüntetés esetén huszonöt év. 37. § (1) A szabadságveszté...
Tovább
Határzár megrongálása Btk. 352/B.
352/B. § (1) Aki az államhatár rendjének védelmét biztosító létesítményt, illetve eszközt megsemmisíti vagy megrongálja, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés két évtől nyolc...
Tovább
Határzár tiltott átlépése Btk. 352/A
352/A. § (1) Aki Magyarországnak az államhatár rendje védelmét biztosító létesítmény által védett területére a létesítményen keresztül jogosulatlanul belép, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő s...
Tovább
Határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása Btk. 352/C.
352/C. § Aki az államhatár rendjének védelmét biztosító létesítmény építésével vagy karbantartásával kapcsolatos munkavégzést akadályozza, ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő....
Tovább
Hatóság félrevezetése Btk. 271.
271. § (1) Aki hatóságnál büntetőeljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tesz, amelyről tudja, hogy valótlan - és a 268. § esete nem áll fenn -, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki hatóságnál szabálysértési, illetve fegyelmi jogk...
Tovább
Hatósági eljárás megzavarása Btk. 279.
279. § (1) Aki olyan kihívóan közösségellenes vagy erőszakos magatartást tanúsít, amely a hatóság eljárását megzavarja, akadályozza vagy meghiúsítja, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntet...
Tovább
Hatósági rendelkezés elleni uszítás Btk. 336.
336. § Aki nagy nyilvánosság előtt, a köznyugalom megzavarására alkalmas módon hatóság rendelkezése ellen általános engedetlenségre uszít, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő....
Tovább
Hazaárulás Btk. 258.
258. § (1) Az a magyar állampolgár, aki Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szab...
Tovább
Házassági szerződés: fontos tudnivalók
A házassági szerződés (hivatalos nevén házassági vagyonjogi szerződés) kötése házasulók (jegyesek) és a házastársak között kifejezetten kényes kérdés. Már szóba hozni is nagyon kellemetlen: a másik fél elsőre gondolhatja, hogy bizalmatlanok vagyunk vele szemben. V...
Tovább
Házassági vagyonjogi per, vagyonmegosztási per menete és költségei
Ha a felek nem tudják békésen rendezni vagyoni viszonyaikat az élettársi vagy házassági vagyonjogi per számukra a megoldás. Az vagyonmegosztási per végkimenetele a felek további életét jelentős mértékben befolyásolja, hiszen nem mindegy milyen anyagi lehetőségekkel vágnak bele a...
Tovább
Házastársi közös vagyon
Házastársak válása esetén gyakran felmerülő kérdés, hogy milyen vagyoni elemek tartoznak a házastársi közös vagyon, illetve a házastársi különvagyon körébe. Mielőtt vagyonjogi kérdésben egyezséget kötne a házastársával, kérje ki szakértő ügyvéd tanácsát. Kérjen kon...
Tovább
Házastársi különvagyon
Vagyonjogi vitája van házastársával? Házastársi különvagyon megállapítása különösen vitás kérdés lehet, főként akkor, ha az hosszú évek óta keveredik a felek közös vagyonával. Ahhoz, hogy minél jobb pozíciót érjen el a vagyonjogi tárgyalások során, legyen pontosan tis...
Tovább
Házastársi vagyonközösség
A házasság megkötésével a házastársak között a házassági életközösség idejére házastársi vagyonközösség keletkezik. Ennek megfelelően a házastársak osztatlan közös tulajdona mindaz, amit a házassági életközösség ideje alatt akár együttesen, akár külön-külön sze...
Tovább
Házastársi vagyonközösség megszüntetése
Fontos leszögezni, hogy a házassági vagyonközösség megszüntetése, illetve megszűnése nem egyenlő a közös vagyon megosztásával, amivel külön bejegyzésben foglalkoztunk.  Ha a házassági vagyonjogi szerződés eltérően nem rendelkezik, a házastársak között a házassági ...
Tovább
Hivatali vesztegetés Btk. 293.
Hivatali Vesztegetés - Btk. 293. § - 294. §Vesztegetés miatt büntető eljárást indítottak Ön ellen, pedig nem is adott át „kenőpénzt, jattot, sápot, csúszópénzt, ” senkinek! Mi is az a hivatali vesztegetés? Az alábbi hétköznapi példa sokak számára ismerősnek tűnhet, azon...
Tovább
Hivatali vesztegetés elfogadása Btk. 294.
294. § (1) Az a hivatalos személy, aki a működésével kapcsolatban jogtalan előnyt kér, a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik személynek adott vagy ígért jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért, bűntett miatt egy évt...
Tovább
Hivatali visszaélés Btk. 305.
305. § Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen a) hivatali kötelességét megszegi, b) hivatali hatáskörét túllépi, vagy c) hivatali helyzetével egyébként visszaél, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel...
Tovább
Hivatalos személy
Hivatalos személy: a) a köztársasági elnök, b) az országgyűlési képviselő és a Magyarországon megválasztott európai parlamenti képviselő, c) az alkotmánybíró, d) a miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár és a ...
Tovább
Hivatalos személy elleni erőszak Btk. 310.
310. § (1) Aki hivatalos vagy külföldi hivatalos személyt a) jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz, b) jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel intézkedésre kényszerít, vagy c) eljárása alatt, illetve emiatt bántalmaz, bűntett miatt egy ...
Tovább
Hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak Btk. 312.
312. § A 310. § szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekményt hivatalos személy, külföldi hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatására vagy védelmére kelt személy ellen követi el. 310. § (1) Aki hivatalos vagy külföldi hivatalos személyt a...
Tovább
Honvédelmi munkakötelezettség megsértése Btk. 430.
430. § Az a honvédelmi munkára kötelezett személy, aki e kötelezettségét távolmaradásával vagy más módon súlyosan megsérti, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés korlátlan enyhítése 432. § A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha...
Tovább
Hozzátartozó
Hozzátartozó: a) az egyeneságbeli rokon és ennek házastársa vagy élettársa, b) az örökbefogadó és a nevelőszülő (ideértve az együtt élő mostohaszülőt is), az örökbe fogadott és a nevelt gyermek (ideértve az együtt élő mostohagyermeket is), c) a testvér és a testvér ...
Tovább
Hulladékgazdálkodás rendjének megsértése Btk. 248.
248. § (1) Aki a) arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, b) engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve hulladékgazdálkodási tevékenységet, illetve hulladékkal más jogellenes tevékenységet végez, bűntett miatt három évig terjedő ...
Tovább
Humanitárius szervezet elleni támadás Btk. 156.
156. § Aki háború idején támadást irányít az Egyesült Nemzetek Alapokmányával összhangban tevékenykedő humanitárius, segély- vagy békefenntartó szervezet személyzete, felszerelése, eszközei, egységei vagy járművei ellen, ha azok jogosultak a védett személyeknek vagy létes...
Tovább
Hűtlen kezelés (Btk. 376): jelentése és büntetése
Ha a vagyon elleni bűncselekményeket egy alaposan szervezett maffiacsoporthoz hasonlítanánk, a hűtlen kezelés valószínűleg a “contabile”, azaz pénzügyi felügyelő szerepét személyesítené meg. De miért hasonlítható a hűtlen kezelés egy bűnbanda életéhez? Azért, mert a vag...
Tovább
Hűtlenség Btk. 259.
259. § Az a magyar állampolgár, aki állami szolgálatával vagy hivatalos megbízatásával visszaélve külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, és ezzel Magyarország függetlenségét, területi épségét vagy alkotmányos rendjét veszélyezt...
Tovább
Igazságszolgáltatással összefüggő titoksértés Btk. 280.
280. § (1) Aki hatósági tanúként tudomására jutott tényt, adatot vagy körülményt az arra jogosult felmentése nélkül felfedi, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendő,...
Tovább
Információ a vádlottak védelméről
Védőgyvédre van szüksége? Több különböző módját ismeri a védekezésnek egy gyakorlott védőügyvéd a büntetőeljárásban. A védekezéstől függően, fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az a cselekmény, amivel meggyanúsították nem bűncselekmény, azt nem Ön követte el, va...
Tovább
Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás Btk. 375.
375. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bűntett miatt...
Tovább
Információs rendszer vagy adat megsértése Btk. 423.
423. § (1) Aki információs rendszerbe az információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés megsértésével vagy kijátszásával jogosulatlanul belép, vagy a belépési jogosultsága kereteit túllépve vagy azt megsértve bent marad, vétség miatt két évig terjedő szaba...
Tovább
Információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása Btk. 424.
424. § (1) Aki a 375. §-ban, a 422. § (1) bekezdés d) pontjában vagy a 423. §-ban meghatározott bűncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő a) jelszót vagy számítástechnikai programot készít, átad, hozzáférhetővé tesz, megszerez, vagy for...
Tovább
Intézkedések Btk. 63.
63. § (1) Intézkedések a) a megrovás, b) a próbára bocsátás, c) a jóvátételi munka, d) a pártfogó felügyelet, e) az elkobzás, f) a vagyonelkobzás, g) az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele, h) a kényszergyógykezelés, i) a jogi személlyel szemben alkalmazhat...
Tovább
Iparjogvédelmi jogok megsértése Btk. 388.
388. § (1) Aki a jogosultnak törvény, törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés vagy európai uniós jogi aktus alapján fennálló iparjogvédelmi oltalomból eredő jogát a) az oltalom tárgyának utánzásával vagy átvételével, b) az oltalom tárgyának utánzásával vagy átv...
Tovább
Ismételten ügyvéd állhat a tanú mellett a kihallgatása során?
2011. december 31. napja nagy fordulatot hozott a büntetőeljárásban résztvevő tanúk esetében, ugyanis megszüntette azt a lehetőséget, hogy a nyomozás során a kihallgatásuk alkalmával az érdekükben  eljáró ügyvéd jelen lehessen.   Ez a korábbi szabályozás korlátozta, ho...
Tovább
Ittas járművezetés (Btk. 236.)
Ittas járművezetéssel vádolják Önt, vagy hozzátartozóját? Tapasztalt Ügyvéd a megoldás! Kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt védőügyvédtől és értékeljék ki közösen a helyzetét. A Vidákovics & Partners büntetőjogra szakosodott ügyvédei határo...
Tovább
Jármű hatalomba kerítése Btk. 320.
320. § (1) Aki légi jármű, tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű ellenőrzését erőszakkal, fenyegetéssel, illetve másnak öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotát előidézve magához ragadja, bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabads...
Tovább
Jármű önkényes elvétele Btk. 380.
380. § (1) Aki idegen gépi meghajtású járművet mástól azért vesz el, hogy jogtalanul használja, vagy az így elvett, illetve a rábízott ilyen járművet használja jogtalanul, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés egy évtől öt évig...
Tovább
Járművezetés bódult állapotban Btk. 237.
237. § (1) Aki a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol kivételével vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású úszólétesítményt vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghaj...
Tovább
Járművezetés tiltott átengedése Btk. 238.
238. § (1) Aki vasúti vagy légi jármű, gépi meghajtású úszólétesítmény vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású jármű vezetését ittas vagy bódult állapotban lévő személynek, illetve a vezetésre egyéb okból alkalmatlan személyne...
Tovább
Járművezetéstől eltiltás Btk. 55.
55. § (1) A járművezetéstől azt lehet eltiltani, aki a) az engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével követi el a bűncselekményt, vagy b) bűncselekmények elkövetéséhez járművet használ. (2) A járművezetéstől el kell tiltani azt, aki járművezetés ittas ...
Tovább
Járványügyi szabályszegés Btk. 361.
361. § Aki a) a zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályait megszegi, b) járvány idején az elrendelt járványügyi elkü...
Tovább
Javítóintézeti nevelés Btk. 120.
120. § (1) Javítóintézeti nevelést a bíróság akkor rendel el, ha a fiatalkorú eredményes nevelése érdekében intézeti elhelyezése szükséges. Javítóintézeti nevelés nem rendelhető el azzal szemben, aki az ítélet meghozatalakor huszadik életévét betöltötte. (2) A javítóin...
Tovább
Jelentési kötelezettség megszegése Btk. 440.
440. § (1) Aki fontos szolgálati ügyben kellő időben nem tesz jelentést, vagy valótlan jelentést tesz, ha a bűncselekmény a szolgálatra jelentős hátrány veszélyével jár, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés bűntett miatt egy évt...
Tovább
Jogellenes fogvatartás Btk. 304.
304. § (1) Az a hivatalos személy, aki eljárása során mást személyi szabadságától jogellenesen megfoszt, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a jogellenes fogvatartást a...
Tovább
Jogellenes tartózkodás elősegítése Btk. 354.
354. § (1) Aki a) az Európai Unió tagállamának, b) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam vagy c) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgárával azonos jogállású állampolgár államának ter...
Tovább
Jogkezelési adat meghamisítása Btk. 387.
387. § Aki haszonszerzés végett a) hamis jogkezelési adatot készít, b) a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott jogkezelési adatot eltávolítja vagy megváltoztatja, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő....
Tovább
Jogos védelem Btk. 21-22.
Az új büntető törvénykönyv hatálybalépésének köszönhetően, a jogos védelem Btk. -beli szabályozása jelentős változáson ment keresztül. Jogos Védelem Btk A változás kapcsán a törvényi tényállás számos félreértelmezése látott napvilágot, ezért nélkülözhetetl...
Tovább
Jogosulatlan megbízhatósági vizsgálat végzése Btk. 308.
308. § (1) Az a hivatalos személy, aki megbízhatósági vizsgálatot a) ügyészi jóváhagyás nélkül végez, vagy a jóváhagyás kereteit túllépi, b) jogosulatlanul jóváhagy, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Az (1) bekezdés szerint büntete...
Tovább
Jogosulatlan pénzügyi tevékenység Btk. 408.
408. § Aki törvényben előírt engedély nélkül a) pénzügyi szolgáltatási vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, b) befektetési szolgáltatási, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatási, árutőzsdei szolgáltatási, befektetési alapkez...
Tovább
Jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy adatszerzés Btk. 307.
307. § (1) Az a hivatalos személy, aki bíró vagy az igazságügyért felelős miniszter engedélyéhez kötött titkos információgyűjtést, illetve titkos adatszerzést a) engedély nélkül végez, vagy az engedély kereteit túllépi, b) jogosulatlanul elrendel vagy engedélyez, bűntett...
Tovább
Jogszabály engedélye Btk. 24.
24. § Nem büntetendő az a cselekmény, amelyet jogszabály megenged, vagy büntetlennek nyilvánít....
Tovább
Jogtalan elsajátítás Btk. 378.
378. § (1) Aki a) a talált idegen dolgot eltulajdonítja, vagy nyolc napon belül a hatóságnak vagy annak, aki elvesztette, nem adja át, illetve b) a véletlenül vagy tévedésből hozzá került idegen dolgot eltulajdonítja, vagy nyolc napon belül nem adja vissza, vétség miatt egy évi...
Tovább
Jóvátételi munka Btk. 117.
117. § Fiatalkorúval szemben jóvátételi munkavégzés akkor írható elő, ha az ítélet meghozatalakor tizenhatodik életévét betöltötte....
Tovább
Jóvátételi munka Btk. 67.
67. § (1) A bíróság a vétség, valamint a háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűntett miatt a büntetés kiszabását egy évre elhalaszthatja, és jóvátételi munka végzését írja elő, ha alaposan feltehető, hogy a büntetés célja így is elérhető. A jó...
Tovább
Jövedékkel visszaélés elősegítése Btk. 398.
398. § (1) Aki a) jövedéki termék előállítására alkalmas, a jövedéki adóról szóló törvényben, valamint a felhatalmazásán alapuló jogszabályban meghatározott berendezést, készüléket, eszközt vagy alapanyagot engedély nélkül vagy a jogszabály megszegésével előállí...
Tovább
Kábítószer
Kábítószer: a) az 1988. évi 17. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egységes Kábítószer Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló, Genfben, 1972. március 25-én kelt Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített, az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel ...
Tovább
Kábítószer birtoklás (Btk. 178.)
Évek óta vitatott kérdés, hogy a büntetőjognak mekkora szerepe legyen a kábítószerrel összefüggő cselekményekkel kapcsolatban. A jelenlegi társadalmi-jogi konszenzus szerint a kábítószer fogyasztása, rendszeres használata a társadalmi együttélés és közegészség szempontjáb...
Tovább
Kábítószer kereskedelem: jelentése, esetei és büntetése
A kábítószer-kereskedelem egyike a rendőrség által legkomolyabban üldözött, és a bíróságok által súlyosan büntetett bűncselekményeknek. A bűncselekmény veszélyességét tükrözi a kimagasló büntetési tétele is, hiszen vannak esetek, amikor akár életfogytig tartó szabads...
Tovább
Kábítószer készítésének elősegítése Btk. 182.
182. § (1) Aki kábítószer termesztése vagy előállítása céljából ehhez szükséges anyagot, berendezést vagy felszerelést a) készít, megszerez, az ország területére behoz, onnan kivisz, azon átszállít, átad, b) forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, ha súlyosabb bűncselekm...
Tovább
Kábítószer-prekurzorral visszaélés Btk. 183.
183. § (1) Aki az Európai Unió jogi aktusában meghatározott kábítószer-prekurzort a) engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve tart, forgalomba hoz, szállít, vagy azzal közvetítő tevékenységet végez, b) úgy szerez meg, hogy evégből valótlan tartalmú nyilatkozat...
Tovább
Kapcsolati erőszak Btk. 212/A.
212/A. § (1) Aki gyermekének szülője, továbbá az elkövetéskor vagy korábban vele közös háztartásban vagy egy lakásban élő hozzátartozója, volt házastársa, volt élettársa, gondnoka, gondnokoltja, gyámja vagy gyámoltja sérelmére rendszeresen a) az emberi méltóságot súly...
Tovább
Kapcsolattartás, láthatási jog
Hogyan tarthatja a gyermek a különélő szülővel a kapcsolatot? Hogyan tudja a különélő szülő érvényesíteni a kapcsolattartási jogát? Ha kapcsolattartás körében felmerülő vitája van forduljon a Vidákovics & Partners családjogra szakosodott ügyvédeihez. Kérjen konzultác...
Tovább
Kár fogalma
Kár: e törvény eltérő rendelkezése hiányában a bűncselekménnyel a vagyonban okozott értékcsökkenés;...
Tovább
Kár mértéke
A kár, valamint a vagyoni hátrány a) ötvenezer-egy és ötszázezer forint között kisebb, b) ötszázezer-egy és ötmillió forint között nagyobb, c) ötmillió-egy és ötvenmillió forint között jelentős, d) ötvenmillió-egy és ötszázmillió forint között különösen nagy, e...
Tovább
Katonai büntetések Btk. 135.
135. § (1) Katonával szemben a) lefokozás vagy b) szolgálati viszony megszüntetése más büntetés mellett, vagy ha a bűncselekmény büntetési tételének felső határa háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb, akkor önállóan is kiszabható. (2) Katonai büntetés alkalmazás...
Tovább
Katonai fogda Btk. 132.
132. § (1) Ha az elítélt a szolgálatban megtartható, a bíróság a vétség miatt kiszabott, egy évet meg nem haladó szabadságvesztést, illetve az elzárást katonai fogdában rendeli végrehajtani, kivéve, ha az elítélt visszaeső. (2) Ha az elítélt szolgálati viszonya megszűnt, a...
Tovább
Katonai mellékbüntetések Btk. 136.
136. § (1) Katonával szemben a) rendfokozatban visszavetés vagy b) várakozási idő meghosszabbítása büntetés mellett szabható ki. (2) Katonai mellékbüntetés alkalmazásának nincs helye katonai büntetés mellett, vagy ha a katonát a közügyektől eltiltják. Rendfokozatban visszav...
Tovább
Katonai szolgálat megtagadása Btk. 427.
427. § Az a hadköteles, aki katonai szolgálatának teljesítését megtagadja, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés korlátlan enyhítése 432. § A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az e fejezetben meghatározott bűncselekm...
Tovább
Kegyeletsértés Btk. 228.
228. § Aki halottat vagy emlékét a 226. vagy a 227. §-ban meghatározott módon meggyalázza, vétség miatt az ott meghatározott büntetéssel büntetendő. A valóság bizonyítása 229. § (1) A 226-228. §-ban meghatározott bűncselekmény miatt nem büntethető az elkövető, ha a becs...
Tovább
Kegyelmi mentesítés Btk. 104.
104. § (1) A kegyelmi jogkör gyakorlója az elítéltet kegyelemből mentesítésben részesítheti akkor is, ha e törvény szerint ennek egyébként nincs helye. (2) A kegyelmi mentesítésben részesített személy a büntetőjogon kívüli hátrányos jogkövetkezmények szempontjából bünte...
Tovább
Kémkedés az Európai Unió intézményei ellen Btk. 261/A.
261/A. § A 261. § szerint büntetendő, aki az Európai Unión kívüli harmadik állam részére az Európai Parlament, az Európai Bizottság vagy az Európai Unió Tanácsa ellen hírszerző tevékenységet folytat. 261. § (1) Aki idegen hatalom vagy idegen szervezet részére Magyarország e...
Tovább
Kémkedés Btk. 261.
261. § (1) Aki idegen hatalom vagy idegen szervezet részére Magyarország ellen hírszerző tevékenységet folytat, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott kémkedést szigorúan titkos minősítésű adat k...
Tovább
Kényszer és a fenyegetés Btk. 19.
19. § (1) Nem büntethető, aki a büntetendő cselekményt olyan kényszer vagy fenyegetés hatása alatt követi el, amely miatt képtelen az akaratának megfelelő magatartásra. (2) A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha a kényszer vagy a fenyegetés a bűncselekmény elkövetőjét korlá...
Tovább
Kényszergyógykezelés Btk. 78.
78. § (1) Személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény elkövetőjének kényszergyógykezelését kell elrendelni, ha elmeműködésének kóros állapota miatt nem büntethető, és tartani kell attól, hogy hasonló cselekményt fog elkövetni, feltéve, hogy bü...
Tovább
Kényszerítés Btk. 195. 
195. § Aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz, ha más bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő....
Tovább
Kényszerítés hatósági eljárásban Btk. 278.
278. § (1) Aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy hatósági eljárásban a törvényes jogait ne gyakorolja, vagy a kötelezettségeit ne teljesítse, a kényszerítés hatósági eljárásban bűncselekményt követi el. (2) Aki a bűncselekményt büntető ügyben kö...
Tovább
Kényszermunka Btk. 193.
193. § (1) Aki mást annak kiszolgáltatott helyzetét kihasználva, illetve erőszakkal vagy fenyegetéssel munkavégzésre kényszerít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a k...
Tovább
Kényszervallatás Btk. 303.
303. § (1) Az a hivatalos személy, aki annak érdekében, hogy más vallomást vagy nyilatkozatot tegyen, illetve ne tegyen, erőszakot, fenyegetést, vagy más hasonló módszert alkalmaz, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés két év...
Tovább
Kerítés Btk. 200.
200. § (1) Aki haszonszerzés céljából valakit szexuális cselekmény végzésére másnak megszerez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Kerítést követ el, és az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki tizennyolcadik életévét be nem töltö...
Tovább
Készenlét fokozásának veszélyeztetése Btk. 454.
454. § (1) Aki az alakulat készenlét fokozását közvetlenül veszélyezteti azáltal, hogy szolgálati kötelességének megszegésével a) nem gondoskodik a szükséges fegyverzet, harci felszerelés vagy más hadianyag biztosításáról vagy készletének megóvásáról, b) fontos fegyve...
Tovább
Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz
Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz a hitelintézetekről szóló törvényben meghatározott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz és a forgatható utalvány, a kincstári kártya, az utazási csekk, a kifizetőt terhelő adó mellett vagy adómentesen adható, korlátozott körű á...
Tovább
Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása Btk. 392.
392. § (1) Aki felhasználás céljából a) készpénz-helyettesítő fizetési eszközt meghamisít, b) hamis készpénz-helyettesítő fizetési eszközt készít, vagy c) az elektronikus készpénzhelyesítő fizetési eszközön tárolt adatokat vagy az ahhoz kapcsolódó biztonsági eleme...
Tovább
Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítése Btk. 394.
394. § (1) Aki készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításához vagy a készpénzhelyesítő fizetési eszközön lévő adat technikai eszközzel való rögzítéséhez szükséges anyagot, eszközt, berendezést vagy számítástechnikai programot készít, megszerez, tart, átad, fo...
Tovább
Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés Btk. 393.
393. § (1) Aki a) egy vagy több olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszközt, amely nem vagy nem kizárólag a sajátja, vagy amelynek a használatára nem vagy nem kizárólagosan jogosult, mástól, annak beleegyezése nélkül, jogtalanul elvesz vagy megszerez, b) hamis vagy meghamis...
Tovább
Kettős felhasználású termékkel visszaélés Btk. 330.
330. § (1) Aki a) engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve kettős felhasználású terméket külkereskedelmi forgalomba hoz, ideértve annak az Európai Unió vámterületén belüli átadását, vagy b) kettős felhasználású terméket az engedélytől eltérően használ fe...
Tovább
Kettős házasság Btk. 214.
214. § Aki házasságának fennállása alatt újabb házasságot köt, vagy aki házas személlyel házasságot köt, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő....
Tovább
Kibúvás a harci kötelesség teljesítése alól Btk. 456.
456. § Aki harci kötelességének teljesítése alól a) szolgálati helyének önkényes elhagyásával, elrejtőzéssel vagy megfutamodással, b) harcképtelenség szándékos előidézésével vagy megtévesztő magatartással, c) harceszköze elhagyásával, megrongálásával vagy alkalma...
Tovább
Kibúvás a katonai szolgálat alól Btk. 426.
426. § Az a hadköteles, aki abból a célból, hogy a katonai szolgálat alól kivonja magát, a) megjelenési vagy bevonulási kötelezettségének nem tesz eleget, illetve b) testét megcsonkítja, egészségét károsítja, vagy megtévesztő magatartást tanúsít, bűntett miatt öt évtő...
Tovább
Kibúvás a szolgálat alól Btk. 436.
436. § (1) Aki abból a célból, hogy katonai szolgálatának teljesítése alól végleg kivonja magát, testét megcsonkítja, egészségét károsítja, vagy megtévesztő magatartást tanúsít, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki az (1) bekezdésb...
Tovább
Kifosztás Btk. 266.
366. § (1) Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett a) úgy vesz el mástól, hogy evégből lerészegíti, vagy bódult állapotát idézi elő, b) az általa más bűncselekmény elkövetése során alkalmazott erőszak, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyeg...
Tovább
Kísérlet Btk. 10.
10. § (1) Kísérlet miatt büntetendő, aki a szándékos bűncselekmény elkövetését megkezdi, de nem fejezi be. (2) A kísérletre a befejezett bűncselekmény büntetési tételét kell alkalmazni. (3) A büntetést korlátlanul enyhíteni vagy mellőzni is lehet, ha a kísérletet alkalmat...
Tovább
Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása Btk. 211.
211. § (1) Aki végrehajtható hatósági határozat alapján elhelyezett kiskorút attól, akinél a hatóság elhelyezte, annak beleegyezése nélkül, az elhelyezés tartós megváltoztatása céljából elvisz, illetve a kiskorút rejtve vagy titokban tartja, vétség miatt egy évig terjedő ...
Tovább
Kiskorú veszélyeztetése Btk. 208.
A Btk 208 §-a határozza meg kiskorú veszélyeztetése törvényi tényállását. A kiskorú veszélyeztetése Btk. 208 § a közepesen súlyos bűncselekmények közé tartozik, amelyet a törvény 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni. Ha bűncselekmény elkövetés...
Tovább
Kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása Btk. 210.
210. § (1) Aki a hatósági határozat alapján nála elhelyezett kiskorú és a kiskorúval kapcsolattartásra jogosult személy közötti kapcsolat kialakítását vagy fenntartását a kapcsolattartás kikényszerítése érdekében alkalmazott bírság kiszabását követően is önhibájábó...
Tovább
Kiszolgáltatott személy megalázása Btk. 225.
225. § (1) Aki mást, annak kiszolgáltatott élethelyzetét kihasználva arra bír rá, hogy magát megalázó magatartást tanúsítson, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés két évig terjedő szab...
Tovább
Kitartottság Btk. 202.
202. § Aki prostitúciót folytató személlyel egészben vagy részben kitartatja magát, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Kitiltás 206. § Gyermekprostitúció kihasználása, prostitúció elősegítése, kitartottság és szeméremsértés elkövetőj...
Tovább
Kitiltás Btk. 118.
118. § A megfelelő családi környezettel rendelkező fiatalkorú nem tiltható ki arról a településről, amelyben családja él....
Tovább
Kitiltás Btk. 206.
Btk. 206. § Gyermekprostitúció kihasználása, prostitúció elősegítése, kitartottság és szeméremsértés elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van....
Tovább
Kitiltás Btk. 57.
57. § (1) E törvényben meghatározott esetekben azt, akinek ott tartózkodása a közérdeket veszélyezteti, egy vagy több településről, vagy egy település, illetve az ország meghatározott részéből ki lehet tiltani. (2) A kitiltás legrövidebb tartama egy év, leghosszabb tartama öt...
Tovább
Kiutasítás Btk. 114
114. § Kiutasításnak fiatalkorúval szemben akkor lehet helye, ha a) vele szemben tízévi vagy azt meghaladó tartamú szabadságvesztést szabtak ki, b) az országban tartózkodása a közbiztonságot jelentősen veszélyeztetné, és c) nem sérül a családi élet tiszteletben tartásához va...
Tovább
Kiutasítás Btk. 59.
59. § (1) Azt a nem magyar állampolgár elkövetőt, akinek az országban tartózkodása nem kívánatos, Magyarország területéről ki kell utasítani. A kiutasított köteles az ország területét elhagyni, és a kiutasítás tartama alatt nem térhet vissza. (2) Nem utasítható ki az, aki m...
Tovább
Költségvetési Csalás Btk. 396.
Költségvetési csalás Btk. elkövetésével vádolják? Ne késlekedje! Keresse fel a Vidákovics & Partnerst és kérjen konzultációs időpontot egy profi védőügyvédtől. Keresse dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvédet! A Vidákovics & Partners büntetőjogra szakosodott ügyvédei ...
Tovább
Költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása Btk. 397.
397. § A gazdálkodó szervezet vezetője, ellenőrzésre vagy felügyeletre feljogosított tagja vagy dolgozója, ha a felügyeleti vagy az ellenőrzési kötelezettség teljesítését elmulasztja, és ezáltal lehetővé teszi, hogy a költségvetési csalást a gazdálkodó szervezet tagja vag...
Tovább
Környezetkárosítás Btk. 241.
241. § (1) Aki a földet, a levegőt, a vizet, az élővilágot, valamint azok összetevőit jelentős mértékű szennyezéssel vagy más módon a) veszélyezteti, b) olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy korábbi állapota csak beavatkozással állítható helyre, c) oly...
Tovább
Kóros elmeállapot Btk. 17.
17. § (1) Nem büntethető, aki a büntetendő cselekményt az elmeműködés olyan kóros állapotában követi el, amely képtelenné teszi cselekménye következményeinek a felismerésére, vagy arra, hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjen. (2) A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha...
Tovább
Kóros szenvedélykeltés Btk. 181.
181. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, illetve szer kóros élvezetére rábír vagy rábírni törekszik, vagy b) tizennyolcadik életévét be nem t...
Tovább
Korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása Btk. 300.
300. § (1) Az a hivatalos személy, aki e minőségében hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy még le nem leplezett vesztegetést, vesztegetés elfogadását, hivatali vesztegetést, hivatali vesztegetés elfogadását, vesztegetést bírósági vagy hatósági eljárásban, vesztegetés...
Tovább
Kötelességszegés szolgálatban Btk. 438.
438. § (1) Aki őr-, ügyeleti vagy egyéb készenléti szolgálatban - az adott szolgálatra vonatkozó szolgálati intézkedés rendelkezéseit megszegve - elalszik, vagy a szolgálat ideje alatt szeszes italt, illetve kábítószert vagy kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag...
Tovább
Közbiztonsági tevékenység jogellenes szervezése Btk. 352.
352. § Aki a) olyan, a közbiztonság, közrend fenntartására irányuló tevékenységet szervez, amelyre jogszabály nem jogosítja fel, vagy b) a közbiztonság, közrend fenntartásának látszatát keltő tevékenységet szervez, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel bü...
Tovább
Közérdekű adattal visszaélés Btk. 220.
220. § (1) Aki a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével a) közérdekű adatot az adatigénylő elől eltitkol, vagy azt követően, hogy a bíróság jogerősen a közérdekű adat közlésére kötelezte, tájékoztatási kötelezettségének ...
Tovább
Közérdekű munka Btk. 112.
112. § Fiatalkorúval szemben közérdekű munkát akkor lehet kiszabni, ha az ítélet meghozatalakor tizenhatodik életévét betöltötte....
Tovább
Közérdekű munka Btk. 47.
47. § (1) A közérdekű munka tartamát órákban kell meghatározni, annak legkisebb mértéke negyvennyolc, legnagyobb mértéke háromszáztizenkettő óra. (2) A közérdekű munkát az elítélt, ha törvény eltérően nem rendelkezik, hetente legalább egy napon - a heti pihenőnapon vagy a...
Tovább
Közérdekű munka kiszabásának kizárása Btk. 134.
134. § Katonával szemben szolgálati viszonyának fennállása alatt közérdekű munka nem szabható ki....
Tovább
Közérdekű üzem
Közérdekű üzem: a) a közmű, b) a közösségi közlekedési üzem, c) az elektronikus hírközlő hálózat, d) az egyetemes postai szolgáltató közérdekű feladatainak teljesítése érdekében üzemeltetett logisztikai, pénzforgalmi és informatikai központok és üzemek, e) a hadi...
Tovább
Közérdekű üzem működésének megzavarása Btk. 323.
323. § (1) Aki közérdekű üzem működését jelentős mértékben megzavarja, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt a) csoportosan, b) bűnszövetségben v...
Tovább
Közfeladati helyzettel visszaélés Btk. 306.
306. § Az a közfeladatot ellátó személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen a) közfeladattal kapcsolatos kötelességét megszegi, b) közfeladattal kapcsolatos jogkörét túllépi, vagy c) közfeladati helyzetével egyébként visszaél, bűntett...
Tovább
Közfeladatot ellátó személy btk
Közfeladatot ellátó személy: a) a Magyar Honvédség szolgálati feladatot teljesítő katonája, b) a polgári védelmi szervezetbe beosztott és polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy, c) a polgárőr a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló t...
Tovább
Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak Btk. 311.
311. § A 310. § szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekményt közfeladatot ellátó személy ellen követi el. 310. § (1) Aki hivatalos vagy külföldi hivatalos személyt a) jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz, b) jogszerű eljárásában e...
Tovább
Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény Btk. 232.
232. § (1) Aki közlekedési útvonal, jármű, üzemi berendezés vagy ezek tartozéka megrongálásával vagy megsemmisítésével, akadály létesítésével, közlekedési jelzés eltávolításával vagy megváltoztatásával, megtévesztő jelzéssel, közlekedő jármű vezetője ellen erő...
Tovább
Közokirat-hamisítás Btk. 342.
Közokirat-hamisítás Btk. elkövetésével vádolják Önt, vagy hozzátartozóját? Tapasztalt ügyvéd a megoldás! Kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvédtől és értékeljék ki a helyzetét. A Vidákovics & Partners büntetőjogra szakosodott ügyvédei hat...
Tovább
Közösség elleni uszítás Btk. 332.
332. § Aki nagy nyilvánosság előtt a) a magyar nemzet ellen, b) valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport, illetve annak tagja ellen, vagy c) a lakosság egyes csoportjai, illetve azok tagjai ellen - különösen fogyatékosságra, nemi identitásra, szexuális irányultságra tekint...
Tovább
Közösség tagja elleni erőszak Btk. 216.
216. § (1) Aki más valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz vagy a lakosság egyes csoportjaihoz tartozása vagy vélt tartozása, így különösen fogyatékossága, nemi identitása, szexuális irányultsága miatt olyan, kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely a...
Tovább
Közügyektől eltiltás Btk. 115.
115. § Fiatalkorút csak egy évet meghaladó szabadságvesztés kiszabása esetén lehet a közügyektől eltiltani....
Tovább
Közügyektől eltiltás Btk. 61.
61. § (1) A közügyek gyakorlásától el kell tiltani azt, akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélnek, és méltatlan arra, hogy azok gyakorlásában részt vegyen. (2) A közügyektől eltiltott a) nem rendelkezik választójoggal, nem vehe...
Tovább
Közúti baleset okozása Btk. 235.
235. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével másnak vagy másoknak gondatlanságból súlyos testi sértést okoz, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény mara...
Tovább
Közúti veszélyeztetés Btk. 234.
234. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton más vagy mások életét vagy testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés...
Tovább
Közveszéllyel fenyegetés Btk. 338.
338. § (1) Aki a köznyugalom megzavarására alkalmas olyan valótlan tényt állít, híresztel, vagy azt a látszatot kelti, hogy közveszéllyel járó esemény bekövetkezése fenyeget, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés egy évtől öt ...
Tovább
Közveszély okozása Btk. 322.
322. § (1) Aki anyag vagy energia pusztító hatásának kiváltásával közveszélyt idéz elő, vagy a közveszély elhárítását, illetve következményeinek enyhítését akadályozza, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés öt ...
Tovább
Közvetett tettes
Közvetett tettes az, aki a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását e cselekményért gyermekkor, kóros elmeállapot, kényszer vagy fenyegetés miatt nem büntethető, illetve tévedésben levő személy felhasználásával valósítja meg.  ...
Tovább
Külföldi hivatalos személy
Külföldi hivatalos személy: a) a külföldi államban jogalkotási, igazságszolgáltatási, közigazgatási vagy bűnüldözési feladatot ellátó személy, b) törvényben kihirdetett nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezetnél szolgálatot teljesítő személy, akinek ...
Tovább
Különös, a többszörös és az erőszakos többszörös visszaesőkre vonatkozó rendelkezések Btk. 89.
89. § (1) A különös és a többszörös visszaesővel szemben az újabb bűncselekmény büntetési tételének felső határa szabadságvesztés esetén a felével emelkedik, de nem haladhatja meg a huszonöt évet. Tárgyalásról lemondás esetén a 83. § (2) bekezdése szerinti büntetési...
Tovább
Kuruzslás Btk. 187.
187. § (1) Aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen az orvosi gyakorlat körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul fejt ki, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a kuruzslást az...
Tovább
Lakáshasználati jog
A lakáshasználati jog rendezése valójában azt jelenti, hogy ki maradhat a felek által utoljára közösen használt lakásban. A lakáshasználat rendezése számos kérdést vethet fel egy peres eljárás során, mint például a lakáshasználati jog ellenértékének összege, ami sok milli...
Tovább
Lázadás Btk. 256.
256. § (1) Aki olyan tömegzavargásban vesz részt, amelynek közvetlen célja, hogy a) az Országgyűlést, b) a köztársasági elnököt, c) a Kúriát vagy d) a Kormányt az Alaptörvényben meghatározott jogköre gyakorlásában erőszakkal vagy ezzel fenyegetve akadályozza, vagy inté...
Tovább
Lefokozás Btk. 137.
137. § (1) A lefokozással a katona elveszti a rendfokozatát. (2) Lefokozást akkor kell alkalmazni, ha az elkövető a rendfokozatra méltatlanná vált....
Tovább
Lelkiismereti és vallásszabadság megsértése Btk. 215.
215. § Aki mást a) lelkiismereti szabadságában erőszakkal vagy fenyegetéssel korlátoz, b) vallásának szabad gyakorlásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő....
Tovább
Letartóztatás (előzetes letartóztatás) 
A letartóztatás, tetten érés vagy elfogás a bűnügyi krimik izgalmas jelenetei közé tartoznak. A valóság azonban közel sem ilyen filmbeillő. A terhelt és hozzátartozói számára igen nagy megrázkódtatást, bizonytalanságot, rettegést okoz.  A letartóztatott személy gyakran ...
Tovább
Levéltitok megsértése Btk. 224.
224. § (1) Aki a) másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét megsemmisíti, a tartalmának megismerése végett felbontja, megszerzi, vagy ilyen célból illetéktelen személynek átadja, illetve b) elektronikus hírközlő hálózat útján másnak továbbított közleményt kifürkés...
Tovább
Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés Btk. 325.
325. § (1) Aki a) lőfegyvert engedély nélkül megszerez vagy tart, b) lőfegyvert engedély nélkül készít vagy forgalomba hoz, c) lőfegyvert engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, d) a lőfegyver ké...
Tovább
Lopás (Btk. 370.)
Lopás Btk. elkövetésével vádolják Önt, vagy hozzátartozóját? Tapasztalt Ügyvéd a megoldás! Kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt védőügyvédtől és értékeljék ki közösen a helyzetét. A Vidákovics & Partners büntetőjogra szakosodott ügyvédei hat...
Tovább
Magánindítvány hiánya Btk. 31.
31. § (1) Az e törvényben meghatározott esetekben a bűncselekmény elkövetője csak magánindítványra büntethető. (2) A magánindítvány előterjesztésére a sértett jogosult. (3) Ha a sértett cselekvőképtelen, a magánindítványt törvényes képviselője terjesztheti elő. A mag...
Tovább
Magánlaksértés Btk. 221.
Magánlaksértés Btk. elkövetésével vádolják Önt, vagy hozzátartozóját? Tapasztalt Ügyvéd a megoldás! Kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt védőügyvédtől és értékeljék ki közösen a helyzetét. A Vidákovics & Partners büntetőjogra szakosodott üg...
Tovább
Magántitok megsértése Btk. 223.
223. § (1) Aki a foglalkozásánál vagy közmegbízatásánál fogva tudomására jutott magántitkot alapos ok nélkül felfedi, vétség miatt elzárással büntetendő. (2) A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz. Magánindítván...
Tovább
Magzatelhajtás Btk. 163.
163. § (1) Aki más magzatát elhajtja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a magzatelhajtást a) üzletszerűen, b) az állapotos nő beleegyezése nélkül vagy c) súlyos testi sérül...
Tovább
Más állam katonája ellen elkövetett bűncselekmény Btk. 128.
128. § (1) A XLV. Fejezet szerint büntetendő a katona, aki a katonai bűncselekményt a) a szövetséges fegyveres erő katonájával szemben, vagy b) külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenység, békefenntartás vagy humanitárius művelet keretében, illetve egyé...
Tovább
Megfelelőség hamis tanúsítása Btk. 416.
416. § (1) Aki a jogszabályban vagy az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában előírt megfelelőségtanúsítási kötelezettség esetén kiállítandó megfelelőségi tanúsítványban, illetve megfelelőségi nyilatkozatban vagy megfelelőségi jelölés használatával je...
Tovább
Megrovás Btk. 64.
64. § (1) Megrovásban kell részesíteni azt, akinek cselekménye az elbíráláskor már nem veszélyes, vagy olyan csekély fokban veszélyes a társadalomra, hogy az e törvény szerint alkalmazható legkisebb büntetés kiszabása vagy más intézkedés alkalmazása - ide nem értve az elkobz...
Tovább
Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól Btk. 141.
141. § (1) A törvény erejénél fogva áll be a mentesítés a lefokozás és a szolgálati viszony megszüntetése esetén az ítélet jogerőre emelkedésének napján. (2) A bíróság ítéletében az elítéltet a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól előzetes mentesítésbe...
Tovább
Mentesítés Btk. 126.
126. § (1) A fiatalkorú elítélt a törvény erejénél fogva mentesül a) az ítélet jogerőre emelkedésének napján, ha a kiszabott szabadságvesztés végrehajtását felfüggesztik, b) a büntetés kitöltésének vagy végrehajthatósága megszűnésének napján, ha szándékos bűncs...
Tovább
Mentesítés egységessége Btk. 103.
103. § Mellékbüntetés alkalmazása esetén az elítélt az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól mindaddig nem mentesül, illetve nem mentesíthető, amíg a mellékbüntetés végrehajtása nem fejeződött be, vagy végrehajthatósága nem szűnt meg....
Tovább
Mentesítés hatálya Btk. 98.
98. § (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól. (2) A mentesített személy büntetlen előéletűnek tekintendő, és - törvény eltérő rendelkezése hiányában ...
Tovább
Mentesítés módja Btk. 99.
99. § Az elítélt mentesítésben részesülhet a) e törvény erejénél fogva, b) bírósági határozat alapján vagy c) kegyelem útján....
Tovább
Mentő körülmény elhallgatása Btk. 281.
281. § (1) Aki olyan tényt, amelytől a büntetőeljárás alá vont személy elleni eljárás megszüntetése vagy az eljárás alá vont személy felmentése függhet, vele, védőjével vagy a hatósággal nem közöl, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntet...
Tovább
Méreggel visszaélés Btk. 188.
188. § (1) Aki mérget jogosulatlanul készít, tart, felhasznál vagy forgalomba hoz, illetve aki a mérgek visszaélésszerű felhasználásának megakadályozására vagy más személyek veszélyeztetésének kizárására előírt intézkedések megtételét elmulasztja, ha súlyosabb bűncsel...
Tovább
Mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld jogellenes megszerzése Btk. 349.
349. § (1) Aki a) mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogának megszerzése, b) mező- és erdőgazdasági hasznosítású földre vonatkozó haszonélvezeti jog vagy használat jogának alapítása céljából az ezekre vonatkozó jogszabályi tilalom vagy korlátozás kij...
Tovább
Mi történik a közös ingatlannal válás után?
A magyar családok jelentős részének legnagyobb vagyontárgya az az ingatlan, amiben élnek. Éppen ezért, ha megromlik a viszony, felmerül a válás, a közös ingatlan sorsa mindig fókuszba kerül. Cikkünkben igyekszünk körüljárni a lehetőségeket, gyakori kérdéseket és a vonatkozó...
Tovább
Minősített adattal visszaélés Btk. 265.
265. § (1) Aki minősített adatot a) jogosulatlanul megszerez vagy felhasznál, b) jogosulatlan személy részére hozzáférhetővé, vagy jogosult személy részére hozzáférhetetlenné tesz, minősített adattal visszaélést követ el. (2) A büntetés a) vétség miatt elzárás, ha kor...
Tovább
Műemlék vagy védett kulturális javak megrongálása Btk. 357.
357. § (1) Aki a tulajdonában álló műemléket, védett kulturális javak körébe tartozó tárgyat vagy a tulajdonában álló ingatlanon lévő régészeti lelőhelyet megrongálja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki a tulajdonában álló a) m...
Tovább
Nagy nyilvánosság
Nagy nyilvánosságon a bűncselekménynek a sajtótermék, médiaszolgáltatás, sokszorosítás vagy elektronikus hírközlő hálózaton való közzététel útján történő elkövetését is érteni kell;...
Tovább
Ne tegyen vallomást
Gyanúsítotti Kihallgatás? Ne tegyen vallomást! Ne beszéljen a rendőrséggel! A rendőrségi kihallgatás nem az az élmény amit mindenáron fel akarnánk venni a bakancslistánkra. De ha már ebben a cipőben járunk nem árt a kihallgatás előtt felkészülni arra, hogy mi várhat mink...
Tovább
Nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni bűncselekmény Btk. 267.
267. § (1) Aki a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartásban kezelt adatot az adatkezelő részére hozzáférhetetlenné teszi, ha más bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés egy évtől öt ...
Tovább
Nemzeti jelkép megsértése Btk. 334.
334. § Aki nagy nyilvánosság előtt Magyarország himnuszát, zászlaját, címerét vagy a Szent Koronát sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, illetve azokat más módon meggyalázza, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságveszt...
Tovább
Nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása Btk. 333.
333. § Aki nagy nyilvánosság előtt a nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek által elkövetett népirtás vagy más, emberiesség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja, jelentéktelen színben tünteti fel, vagy azokat igazolni törekszik, bűntett miatt három évig te...
Tovább
Nemzetközi bíróság előtt elkövetett igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény Btk. 289.
289. § A 268-282. § szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekményt törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződéssel vagy az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa kötelező határozatával létrehozott nemzetközi büntető bíróság, illetve az Európai Unió Bírósága ...
Tovább
Nemzetközi gazdasági tilalom megszegése Btk. 327.
327. § (1) Aki Magyarország nemzetközi jogi kötelezettsége alapján kihirdetett, illetve az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 75. cikke és 215. cikke alapján elfogadott rendeletekben vagy e rendeletek felhatalmazása alapján elfogadott rendeletekben vagy határozatokban, v...
Tovább
Nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása Btk. 328.
328. § (1) Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy nemzetközi gazdasági tilalom megszegése készül, vagy még le nem leplezett ilyen bűncselekményt követtek el, és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, feljelentést nem tesz, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztés...
Tovább
Nemzetközi szerződés által tiltott fegyver
Nemzetközi szerződés által tiltott fegyver: a) az 1955. évi 20. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a fojtó, mérges és egyéb hasonló gázok, valamint a bakteriológiai eszközök hadviselési célokra történő használatának eltiltására vonatkozóan Genfben, az 1925. évi júniu...
Tovább
Nemzetközi szerződés által tiltott fegyver alkalmazása Btk. 155.
155. § (1) Aki hadműveleti vagy megszállt területen nemzetközi szerződés által tiltott fegyvert vagy harci eszközt alkalmaz vagy alkalmaztat, bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki az (1) bekezdésben meghatáro...
Tovább
Nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés Btk. 326.
326. § (1) Aki nemzetközi szerződés által tiltott fegyvert a) kifejleszt, gyárt, b) megszerez, tart, felhasznál, jogosulatlanul hatástalanít, c) annak tartására nem jogosult személynek átad, az ország területére behoz, onnan kivisz, azon átszállít, vagy forgalomba hoz, bűntet...
Tovább
Nemzetközileg védett személy elleni erőszak Btk. 313.
313. § (1) Aki belföldön tartózkodó nemzetközileg védett személyt a) bántalmaz, b) személyi szabadságától megfoszt vagy c) veszélyeztet, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elk...
Tovább
Népirtás Btk. 142.
142. § (1) Aki valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges megsemmisítése céljából a) a csoport tagjait megöli, b) a csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz, c) a csoportot olyan életfeltételek közé kényszeríti, amelyek azt vagy ann...
Tovább
Nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés Btk. 251.
251. § (1) Aki engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve nukleáris létesítményt üzemeltet, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt bűnszövetségben követi el, két évtől n...
Tovább
Nyilvános rendezvény
Nyilvános rendezvény: a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény, továbbá az olyan rendezvény, amely mindenki számára azonos feltételek mellett nyitva áll;...
Tovább
Okirattal visszaélés Btk. 246.
346. § (1) Aki egy vagy több olyan közokiratot, amely nem vagy nem kizárólag a sajátja, a) mástól, annak beleegyezése nélkül jogtalanul megszerez, b) jogtalanul megsemmisít, megrongál, vagy c) mástól jogtalanul elvesz, vagy a jogosult elől jogtalanul eltitkol, vé...
Tovább
Önbíráskodás Btk. 368. §
Önbíráskodás elkövetésével vádolják Önt, vagy hozzátartozóját? Tapasztalt ügyvéd a megoldás! Btk. 368. § (1) Aki abból a célból, hogy jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igénynek érvényt szerezzen, mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne ...
Tovább
Öngyilkosságban közreműködés Btk. 162.
162. § (1) Aki mást öngyilkosságra rábír, vagy ennek elkövetéséhez segítséget nyújt, ha az öngyilkosságot megkísérlik vagy elkövetik, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tize...
Tovább
Önkényes eltávozás Btk. 435.
435. § (1) Aki szolgálati helyéről önkényesen eltávozik, vagy attól távol marad, és távolléte a két napot meghaladja, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Ha az önkényes távollét tartama meghaladja a kilenc napot, a büntetés bűntett miatt há...
Tovább
Önkényuralmi jelkép használata Btk. 335.
335. § Aki horogkeresztet, SS-jelvényt, nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot, ötágú vöröscsillagot vagy ezeket ábrázoló jelképet a köznyugalom megzavarására alkalmas - különösen az önkényuralmi rendszerek áldozatainak emberi méltóságát vagy kegyeleti jogát sértő - módon a...
Tovább
Orgazdaság Btk. 379.
Orgazdaság Btk. elkövetésével vádolják Önt, vagy hozzátartozóját? Tapasztalt Ügyvéd a megoldás! Kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt védőügyvédtől és értékeljék ki közösen a helyzetét. A Vidákovics & Partners büntetőjogra szakosodott ügyvéde...
Tovább
Őrizetbe vétel
Őrizetbe vették hozzátartozóját? 126. § (1) Az őrizetbe vétel a terhelt személyi szabadságának átmeneti elvonása.(2) Az őrizetbe vétel szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény megalapozott gyanúja - különösen tettenérés - esetén rendelhető el, feltéve, hogy a terhel...
Tovább
Orvhalászat Btk. 246.
246. § Aki a) jogosulatlanul halászhálóval vagy más halászati eszközzel - a horgászatot kivéve - halfogásra irányuló tevékenységet végez, b) külön jogszabályban meghatározott tiltott eszközzel, tiltott módon vagy kíméleti területen halfogásra irányuló tevékenységet v...
Tovább
Orvvadászat Btk. 245.
245. § Aki a) vadászterületen vadászatra való jogosultság nélkül, illetve idegen vadászterületen vadászként engedély nélkül vad elejtésére vagy elfogására irányuló tevékenységet végez, b) külön jogszabályban meghatározott, a vadfaj valamennyi egyedére kiterjedő vadá...
Tovább
Összbüntetés Btk. 133.
133. § Az összbüntetésként kiszabott szabadságvesztés végrehajtására a 132. § irányadó....
Tovább
Összbüntetés Btk. 93.
93. § (1) Ha az elkövetőt több, határozott ideig tartó szabadságvesztésre ítélik, a jogerősen kiszabott büntetéseket - törvényben meghatározottak szerint - összbüntetésbe kell foglalni, ha az elkövető valamennyi bűncselekményt a legkorábbi elsőfokú ítélet kihirdetését ...
Tovább
Óvadék, az óvadék fogalma
Az előzetes letartóztatás kapcsán sokszor felmerülő kérdés, hogy helye lehet-e óvadék kiszabásának, ha igen akkor mekkora összegre lehet számítani. Ha hozzátartozója előzetes letartóztatásba került, akkor tapasztalt ügyvéd segítségére van szüksége. A Vidákovics & Par...
Tovább
Ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés Btk. 249.
249. § (1) Aki ózonréteget lebontó anyagot vagy ilyen anyagot tartalmazó terméket gyárt, felhasznál, az ország területére behoz, onnan kivisz vagy forgalomba hoz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki az ózonréteget lebontó anyaggal visszaél...
Tovább
Parancs iránti engedetlenség Btk. 444.
444. § (1) Aki a parancsot nem teljesíti, vétség miatt elzárással büntetendő. (2) Ha a parancs iránti engedetlenséget csoportosan követik el, a büntetés két évig terjedő szabadságvesztés. (3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a parancs iránt...
Tovább
Parancsnoki kötelességszegés Btk. 455.
455. § Aki harchelyzetben, parancsnoki kötelességének megszegésével a) az alárendelt katonákat az ellenségnek megadja, vagy elfogni engedi, b) a rábízott fontos harcállást, berendezést, harceszközt vagy más hadianyagot kényszerítő szükség nélkül megsemmisíti, vagy az ellen...
Tovább
Pártfogó felügyelet Btk. 119.
119. § (1) A fiatalkorú a) a feltételes szabadság tartama, b) a próbára bocsátás próbaideje, c) a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje, d) a javítóintézetből történő ideiglenes elbocsátás tartama, e) a vádemelés elhalasztásának tartama alatt pártfogó felügyele...
Tovább
Pártfogó felügyelet Btk. 69.
69. § (1) Pártfogó felügyelet rendelhető el a) a vádemelés elhalasztásának tartamára, b) a feltételes szabadság tartamára, c) a próbára bocsátás próbaidejére, d) a jóvátételi munka előírása mellett, e) a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaidejére, ha annak eredm...
Tovább
Pénzbüntetés Btk. 113.
113. § (1) Fiatalkorúval szemben pénzbüntetést akkor lehet kiszabni, ha önálló keresete, jövedelme vagy megfelelő vagyona van. (2) Fiatalkorú esetén a pénzbüntetés legkisebb mértéke tizenöt, legnagyobb mértéke kétszázötven napi tétel, az egynapi tétel összegét legalább h...
Tovább
Pénzbüntetés Btk. 50.
50. § (1) A pénzbüntetést úgy kell kiszabni, hogy - figyelemmel a bűncselekmény tárgyi súlyára - meg kell állapítani a pénzbüntetés napi tételeinek számát, és - az elkövető vagyoni, jövedelmi, személyi viszonyaihoz és életviteléhez mérten - az egynapi tételnek megfelelő ...
Tovább
Pénzhamisítás Btk. 389.
389. § (1) Aki a) pénzt forgalomba hozatal céljából utánoz vagy meghamisít, b) hamis vagy meghamisított pénzt forgalomba hozatal céljából megszerez, az ország területére behoz, onnan kivisz, azon átszállít, c) hamis vagy meghamisított pénzt forgalomba hoz, bűntett miatt két...
Tovább
Pénzhamisítás elősegítése Btk. 390.
390. § (1) Aki pénzhamisításhoz szükséges anyagot, eszközt, berendezést, gyártási tervet, műszaki leírást vagy számítástechnikai programot készít, átad, elfogad, megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, azon átszállít, vagy forgalomba hoz, vétség miatt k...
Tovább
Pénzmosás Btk. 399.
399. § (1) Aki más által elkövetett büntetendő cselekményből származó a) dolgot átalakítja, átruházza, vagy a dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe abból a célból, hogy aa) az ilyen dolog eredetét e...
Tovább
Pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása Btk. 401.
401. § Aki a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos, törvényben előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő....
Tovább
Piramisjáték, piramisjáték szervezése (Btk. 412.)
412. § Aki mások pénzének előre meghatározott formában történő, és kockázati tényezőt is tartalmazó módon való összegyűjtésén és szétosztásán alapuló olyan játékot szervez, amelyben a láncszerűen bekapcsolódó résztvevők a láncban előttük álló résztvevők ...
Tovább
Polgári védelmi kötelezettség megszegése Btk. 429.
429. § (1) Aki a polgári védelmi szolgálatát nem látja el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos veszélyt idéz elő. (3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott ...
Tovább
Próbára bocsátás Btk. 116.
116. § (1) Fiatalkorúval szemben próbára bocsátásnak bármely bűncselekmény esetén helye van. (2) A próbaidő tartama egy évtől két évig terjedhet. (3) A bíróság a 66. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben javítóintézeti nevelést rendel el, vagy büntetést szab ki....
Tovább
Próbára bocsátás Btk. 65.
65. § (1) A bíróság a vétség, valamint a háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűntett miatt a büntetés kiszabását próbaidőre elhalaszthatja, ha alaposan feltehető, hogy a büntetés célja intézkedés alkalmazásával is elérhető. (2) Nem bocsátható pró...
Tovább
Prostitúció
Prostitúció a rendszeres haszonszerzés céljából történő szexuális cselekmény végzése;...
Tovább
Prostitúció elősegítése Btk. 201. 
201. § (1) Aki a) mást prostitúcióra rábír, b) épületet vagy egyéb helyet prostitúció céljára másnak a rendelkezésére bocsát, c) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy prostitúciójához segítséget nyújt, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéss...
Tovább
Rablás Btk. 365.
Rablás Btk. elkövetésével vádolják Önt, vagy hozzátartozóját? Tapasztalt ügyvéd a megoldás! Kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvédtől és értékeljék ki közösen a helyzetét. A Vidákovics & Partners büntetőjogra szakosodott ügyvédei határoz...
Tovább
Radioaktív anyaggal visszaélés Btk. 250.
250. § (1) Aki veszélyes radioaktív anyagot engedély vagy bejelentés nélkül, illetve az engedély kereteit túllépve a) előállít, tárol, elhelyez, szállít, b) megszerez, birtokol, kezel, forgalomba hoz, feldolgoz vagy más módon felhasznál, tartásra nem jogosult személynek átad...
Tovább
Rágalmazás (Btk. 226.)
Rágalmazás elkövetésével vádolják Önt, vagy hozzátartozóját? Tapasztalt ügyvéd a megoldás! Kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt védőügyvédtől és értékeljék ki közösen a helyzetét. A Vidákovics & Partners büntetőjogra szakosodott ügyvédei ha...
Tovább
Rémhírterjesztés Btk. 337.
337. § Aki közveszély színhelyén nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely a közveszély színhelyén alkalmas az emberek nagyobb csoportjában zavar vagy nyugtalanság keltésére, bűntett miatt három évig ter...
Tovább
Rendbontás Btk. 340.
340. § (1) Aki nyilvános rendezvény szervezőjének vagy rendezőjének a rend fenntartása érdekében tett jogszerű intézkedésével szemben erőszakkal vagy fenyegetéssel ellenállást tanúsít, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságv...
Tovább
Rendfokozatban visszavetés Btk. 139.
139. § (1) Rendfokozatban visszavetés esetén a katona eggyel alacsonyabb rendfokozatba kerül annál, amelyet a bűncselekmény elbírálása idején visel. (2) A rendfokozatban visszavetést akkor kell alkalmazni, ha a bűncselekmény a rendfokozat tekintélyének sérelmével jár, de lefokoz...
Tovább
Részesek
Részesek a felbujtót és a bűnsegéd. Felbujtó az, aki mást bűncselekmény elkövetésére szándékosan rábír. Bűnsegéd az, aki bűncselekmény elkövetéséhez másnak szándékosan segítséget nyújt...
Tovább
Robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés Btk. 324.
324. § (1) Aki robbanóanyagot, robbantószert vagy ezek felhasználására szolgáló készüléket a) engedély nélkül készít, megszerez, tart, forgalomba hoz, vagy a tartásukra nem jogosult személynek átad, b) engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve az ország terület...
Tovább
Rombolás Btk. 257.
257. § (1) Aki Magyarország alkotmányos rendjének megzavarása céljából közművet, termelő-, közforgalmi vagy hírközlő üzemet vagy annak berendezését, középületet vagy építményt, termékkészletet, hadianyagot vagy rendeltetésénél fogva hasonlóan fontos más vagyontárgyat...
Tovább
Rongálás Btk. 371.
371. § (1) Aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával kárt okoz, rongálást követ el. (2) A büntetés vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztés, ha a) a rongálás kisebb kárt okoz, vagy b) a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó ...
Tovább
Rossz minőségű termék forgalomba hozatala Btk. 415.
415. § (1) Aki rossz minőségű terméket jó minőségű termékként forgalomba hoz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt a) jelentős mennyiségű vagy értékű rossz...
Tovább
Saját tőke csorbítása Btk. 407.
407. § A részvénytársaság, a korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az európai részvénytársaság vagy az európai szövetkezet vezető tisztségviselője vagy tagja, aki a társaság saját tőkéjét részben vagy egészben elvonja, bűntett miatt három évig terjedő szab...
Tovább
Segítségnyújtás elmulasztása Btk. 166.
Segítségnyújtás elmulasztása Btk. elkövetésével vádolják Önt, vagy hozzátartozóját? Tapasztalt ügyvéd a megoldás! Kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvédtől és értékeljék ki közösen a helyzetét. A Vidákovics & Partners büntetőjogra szako...
Tovább
Sikkasztás (Btk. 372.): a sikkasztás jelentése
A sikkasztás szó hallatán ugye Önnek is az az érzése támad, mintha egy jó barátja hátba támadná? A megérzése nem áll messze a valóságtól, bárki lehet épp ilyen gyanútlanul a bűncselekmény áldozata. A tanácsaink segítségével azonban kizárt, hogy Önt vagyoni hátrány ér...
Tovább
Sporteredmény tiltott befolyásolása Btk. 349/A.
349/A. § (1) Aki olyan megállapodást köt, aminek következtében valamely sportszövetség versenyrendszerében szervezett vagy a sportszövetség versenynaptárában egyébként szereplő verseny, mérkőzés eredménye nem a versenyszabályzatnak vagy a tisztességes játék elveinek megfelel...
Tovább
Sportrendezvények látogatásától való eltiltás Btk. 58.
58. § (1) A bíróság az elkövetőt a sportrendezvényen való részvétel, az odamenetel vagy az onnan történő távozás során a sportrendezvénnyel összefüggésben elkövetett bűncselekmény miatt eltilthatja a) bármelyik sportszövetség versenyrendszerében megrendezésre kerülő spo...
Tovább
Szabadságvesztés Btk. 109.
109. § (1) A fiatalkorúra kiszabható szabadságvesztés legrövidebb tartama bármely bűncselekmény esetén egy hónap. (2) A bűncselekmény elkövetésekor tizenhatodik életévét be nem töltött fiatalkorúra kiszabható szabadságvesztés leghosszabb tartama a) életfogytig tartó szabads...
Tovább
Szabadságvesztés Btk. 34.
34. § A szabadságvesztés határozott ideig vagy életfogytig tart. 35. § (1) Ha a bíróság szabadságvesztést szab ki, annak végrehajtását fogházban, börtönben vagy fegyházban rendeli végrehajtani. (2) A büntetés kiszabásánál irányadó körülményekre tekintettel a törvényb...
Tovább
Szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése Btk. 85.
85. § (1) A két évet meg nem haladó szabadságvesztés végrehajtása próbaidőre felfüggeszthető, ha - különösen az elkövető személyi körülményeire figyelemmel - alaposan feltehető, hogy a büntetés célja annak végrehajtása nélkül is elérhető. (1a) A határzár tiltott átl...
Tovább
Számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegése Btk. 363.
363. § (1) Aki az Állami Számvevőszék ellenőrzése során az Állami Számvevőszékről szóló törvényben meghatározott közreműködési kötelezettségét megszegi, és ezzel az ellenőrzés lefolytatását akadályozza, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntete...
Tovább
Számvitel rendjének megsértése Btk. 403.
403. § (1) Aki a számvitelről szóló törvényben vagy a felhatalmazásán alapuló jogszabályokban előírt bizonylati rendet megsérti vagy könyvvezetési, beszámoló készítési kötelezettségét megszegi, és ezzel a) a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibát id...
Tovább
Szándékosság Btk. 7.
7. § Szándékosan követi el a bűncselekményt, aki cselekményének következményeit kívánja, vagy e következményekbe belenyugszik....
Tovább
Személy elleni erőszakos bűncselekmény
Személy elleni erőszakos bűncselekmény: a) a népirtás [142. § (1) bekezdés], az emberiesség elleni bűncselekmény [143. § (1) bekezdés], az apartheid [144. § (1)–(3) bekezdés], b) a hadikövet elleni erőszak (148. §), a védett személyek elleni erőszak [149. § (1)–(2) és (4...
Tovább
Személyes adattal visszaélés Btk. 219.
219. § (1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy b) az adatok biztonságát szolgáló i...
Tovább
Személyi szabadság megsértése Btk. 194.
194. § (1) Aki mást személyi szabadságától megfoszt, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a személyi szabadság megsértését a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy s...
Tovább
Szeméremsértés Btk. 205.
205. § (1) Aki magát nemi vágyának felkeltése vagy kielégítése céljából más előtt szeméremsértő módon mutogatja, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki nemi vágyának felkeltése vagy kie...
Tovább
Szerzői jog megsértése (Btk. 385.)
Mit mond a Btk. a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértéséről? 385. § (1) Aki másnak vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy jogait vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétség miatt két évi...
Tovább
Szexuális cselekmény
Szexuális cselekmény: a közösülés és minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére alkalmas, vagy arra irányul;...
Tovább
Szexuális erőszak Btk. 197.
197. § (1) Szexuális erőszakot követ el, és bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a) a szexuális kényszerítést erőszakkal, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel követi el, b) más védekezésre vagy aka...
Tovább
Szexuális kényszerítés Btk. 196.
196. § (1) Aki mást szexuális cselekményre vagy annak eltűrésére kényszerít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a szexuális kényszerítést a) tizennyolcadik élet...
Tovább
Szexuális visszaélés Btk. 198.
198. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekményt végez, vagy ilyen személyt arra bír rá, hogy mással szexuális cselekményt végezzen, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságve...
Tovább
Szökés Btk. 434.
Katonai bűncselekmény szökés Btk. 434. 434. § (1) Aki abból a célból, hogy katonai szolgálatának teljesítése alól végleg kivonja magát, szolgálati helyét önkényesen elhagyja, vagy attól távol marad, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A ...
Tovább
Szolgálat megtagadása Btk. 437.
437. § (1) Aki a katonai szolgálat teljesítését kifejezetten megtagadja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a szolgálat megtagadását háború idején vagy megelőző védelmi he...
Tovább
Szolgálati feladat alóli kibúvás Btk. 439.
439. § (1) Aki fontos szolgálati feladat alól megtévesztéssel vagy távolmaradással kivonja, vagy annak teljesítésére képtelenné teszi magát, vétséget követ el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény a szolg...
Tovább
Szolgálati tekintély megsértése Btk. 447.
447. § (1) Aki a) az elöljáró, b) a szolgálatát teljesítő feljebbvaló, őr vagy más szolgálati közeg tekintélyét más előtt vagy feltűnően durván megsérti, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés bűntett miatt három évig terjed...
Tovább
Szolgálati visszaélés Btk. 441.
441. § (1) Aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon, illetve jogtalan előnyt szerezzen, szolgálati hatalmával vagy helyzetével visszaél, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés bűntett miatt...
Tovább
Szolgálati viszony megszüntetése Btk. 138.
138. § A szolgálati viszony megszüntetésének akkor van helye, ha az elkövető a szolgálatra méltatlanná vált....
Tovább
Szolgáltatási kötelezettség megszegése Btk. 431.
431. § Aki gazdasági vagy anyagi szolgáltatásban álló honvédelmi kötelezettségét súlyosan megszegi vagy kijátssza, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés korlátlan enyhítése 432. § A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az...
Tovább
Szövetséges fegyveres erő ellen elkövetett kémkedés Btk. 262.
262. § A 261. § szerint büntetendő, aki a kémkedést Magyarország vagy a kölcsönös katonai segítségnyújtás kötelezettségét tartalmazó hatályos nemzetközi szerződés szerint Magyarországgal szövetséges állam területén, szövetséges fegyveres erő ellen követi el. 261. §...
Tovább
Születendő gyermek nemének megválasztása Btk. 170.
170. § Aki a születendő gyermek nemének megválasztására irányuló beavatkozást végez, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő....
Tovább
Tagadja bűnösségét
Beismerjem vagy harcoljak? Amíg lehet tagadja bűnösségét! Amikor valakit előállítanak a rendőrségen, vagy gyanúsítottként idézést kap, azonnal megfordul a fejében, hogy előzetes letartóztatásba fogják helyezni, ha nem működik együtt a rendőrséggel, ha nem mondja azt amit hal...
Tovább
Tanúból Gyanúsított – Vádlott
Lehet-e tanúból gyanúsított, vagy vádlott? Hogyan zárhatják ki törvénytelenül az ügyvédet az eljárásból? Találkozni a büntetőeljárás során olyan helyzetekkel, amikor már a nyomozás megindításakor egyértelműen megállapítható, hogy a cselekmény elkövetésének a gyanúj...
Tovább
Tanúvallomás jogosulatlan megtagadása Btk. 277.
277. § A tanú, aki büntetőügyben a bíróság előtti vallomástételt a következményekre történt figyelmeztetés után jogosulatlanul megtagadja, vétség miatt elzárással büntetendő....
Tovább
Társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés Btk. 395.
395. § (1) Aki társadalombiztosítási ellátás, vagy az államháztartás alrendszereiből jogszabály alapján természetes személy részére nyújtható pénzbeli vagy természetbeni juttatás megszerzése vagy megtartása céljából mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, vagy a valós t...
Tovább
Társtettesek
Társtettesek azok, akik a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását egymás tevékenységéről tudva, közösen valósítják meg....
Tovább
Tartási kötelezettség elmulasztása Btk. 212.
212. § (1) Aki jogszabályon alapuló és végrehajtható hatósági határozatban előírt gyermektartási kötelezettségét önhibájából nem teljesíti, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki jogszabályon alapuló és végrehajtható hatósági határ...
Tovább
Tartozás fedezetének elvonása Btk. 405.
405. § (1) Aki írásbeli szerződés alapján fennálló követelés fedezetéül szolgáló vagyont részben vagy egészben elvonja, és ezzel a tartozás kiegyenlítését részben vagy egészben meghiúsítja, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki az (1)...
Tovább
Telefonlehallgatás - TITKOS adatszerzés
Titkos adatszerzés A titkos adatszerzésnek a nyomozás elrendelésétől a nyomozás iratainak ismertetéséig lehet helye. Titkos adatszerzést bírósági engedély alapján az ügyész és a nyomozó hatóság az elkövető kilétének, tartózkodási helyének megállapítása, elfogása, vala...
Tovább
Telefonlehallgatás 2 - TITKOS információgyűjtés
Ügyvéd Budapest TITKOS INFORMÁCIÓGYŰJTÉS A titkos információgyűjtés a bűncselekmény elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása, az elkövetők kilétének megállapítása, bizonyítékok megszerzésére, továbbá külön törvényben meghatározott személyek ...
Tovább
Teljesítményfokozó szerrel visszaélés Btk. 185.
185. § (1) Aki sportteljesítmény fokozása céljából tiltott teljesítményfokozó szert a) előállít, b) kínál, átad, forgalomba hoz, c) orvosi vényen vagy állatorvosi vényen rendel, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés egy évt...
Tovább
Természetkárosítás Btk. 242.
242. § (1) Aki a) fokozottan védett élő szervezet egyedét, b) védett élő szervezet vagy az Európai Unióban természetvédelmi szempontból jelentős növény- vagy állatfaj egyedeit, feltéve, hogy azok külön jogszabályban meghatározott, pénzben kifejezett értékének együttes ...
Tovább
Terrorcselekmény Btk. 314.
314. § (1) Aki abból a célból, hogy a) állami szervet, más államot vagy nemzetközi szervezetet arra kényszerítsen, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, b) a lakosságot megfélemlítse, c) más állam alkotmányos, társadalmi vagy gazdasági rendjét megváltoztassa vagy me...
Tovább
Terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása Btk. 317.
317. § Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy terrorcselekmény elkövetése készül, és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, nem tesz feljelentést, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő....
Tovább
Terrorizmus finanszírozása Btk. 318.
318. § (1) Aki terrorcselekmény feltételeinek biztosításához anyagi eszközt szolgáltat vagy gyűjt, vagy terrorcselekmény elkövetésére készülő személyt vagy rá tekintettel mást anyagi eszközzel támogat, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel bünt...
Tovább
Területi és személyi hatály Btk. 3. 
3. § (1) A magyar büntető törvényt kell alkalmazni a) a belföldön elkövetett bűncselekményre, b) a Magyarország területén kívül tartózkodó magyar felségjelű úszólétesítményen vagy magyar felségjelű légi járművön elkövetett bűncselekményre, c) a magyar állampolg...
Tovább
Testi sértés Btk. 164.
Könnyűtesti sértés Btk., Súlyos testi sértés Btk., Maradandó fogyatékosságot okozó testi sértés Btk., Életveszélyt okozó testi sértés Btk., vagy Halált okozó testi sértés Btk. Elkövetésével vádloják Önt, vagy hozzátartozóját? Tapasztalt Ügyvéd a megoldás! Kérjen k...
Tovább
Tettes
13. § (1) Tettes az, aki a bűncselekmény törvényi tényállását megvalósítja. (2) Közvetett tettes az, aki a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását e cselekményért gyermekkor, kóros elmeállapot, kényszer vagy fenyegetés miatt nem büntethető, illetve tévedésben le...
Tovább
Tévedés Btk. 20.
20. § (1) Nem büntethető az elkövető olyan tény miatt, amelyről az elkövetéskor nem tudott. (2) Nem büntethető, aki a büntetendő cselekményt abban a téves feltevésben követi el, hogy az a társadalomra nem veszélyes, és erre a feltevésre alapos oka van. (3) Nem zárja ki a bünte...
Tovább
Tevékeny megbánás Btk. 107.
107. § Ha az elkövető fiatalkorú, tevékeny megbánásnak a 29. § (1) bekezdésében meghatározott vétség vagy ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban fenyegetett bűntett elkövetése esetén is helye lehet....
Tovább
Tevékeny megbánás Btk. 29.
29. § (1) Nem büntethető, aki az élet, testi épség és az egészség elleni, az emberi szabadság elleni, az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni, a közlekedési, a vagyon elleni, illetve a szellemi tulajdonjog elleni vétség vagy háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosa...
Tovább
Tiltott adatszerzés Btk. 422.
422. § (1) Aki személyes adat, magántitok, gazdasági titok vagy üzleti titok jogosulatlan megismerése céljából a) más lakását, egyéb helyiségét vagy az azokhoz tartozó bekerített helyet titokban átkutatja, b) más lakásában, egyéb helyiségében vagy az azokhoz tartozó beker...
Tovább
Tiltott állatviadal szervezése Btk. 247.
247. § (1) Aki gerinces állat részvételével állatviadalt szervez, tart, ilyen állatviadalra fogadást szervez vagy fogadást köt, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki állatviadal céljára gerinces állatot megszerez, tart, tenyészt, kiképez, i...
Tovább
Tiltott piacbefolyásolás Btk. 411.
411. § (1) Aki a) olyan ügyletet köt, megbízást ad, visszavon vagy módosít, saját számlás kereskedés során ajánlatot rögzít, visszavon vagy módosít, amely az adott pénzügyi eszköz vagy kapcsolódó azonnali árutőzsdei ügylet keresleti vagy kínálati viszonyairól, árfolyam...
Tovább
Tiltott sorozás Btk. 152.
152. § (1) Aki a) védett személyt arra kényszerít, hogy a számára ellenséges hatalom fegyveres erőiben vagy csoportjában szolgáljon, b) az ellenséges hatalom állampolgárát arra kényszeríti, hogy saját állama elleni hadműveletben részt vegyen, bűntett miatt öt évtől tíz ...
Tovább
Tiltott szerencsejáték szervezése Btk. 360.
360. § Aki a) tiltott szerencsejátékot rendszeresen szervez, b) tiltott szerencsejáték rendszeres szervezéséhez helyiséget vagy eszközt bocsát rendelkezésre, vagy c) tiltott szerencsejátékban való részvételre nagy nyilvánosság előtt felhív, bűntett miatt három évig terjed...
Tovább
Tiltott toborzás Btk. 146.
146. § (1) Aki a Magyarország területén idegen fegyveres szervezetbe - szövetséges fegyveres erőn kívül - katonai szolgálatra, katonai érdekű egyéb szolgálatra toboroz, vagy ilyen szolgálatra vállalkozókat közvetít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés...
Tovább
Többlethasználati díj
A válóperek egyik sarkalatos kérdése lehet – felek egyezségének hiányában – a lakáshasználati jog rendezésén túl, a közös tulajdonú ingatlan használati díja azaz a többlethasználati díj összegének meghatározása. Ha vitában áll házastrásával, és ügyvédi segítség...
Tovább
Tőkebefektetési csalás Btk. 441.
[fusion_builder_container hundred_percent="no" equal_height_columns="no" menu_anchor="" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" class="" id="" background_color="" background_image="" background_position="center center" background_repeat="no-repeat" fade="no" background_p...
Tovább
Törvényesség elve Btk. 1. 
1. § (1) Az elkövető büntetőjogi felelősségét csak olyan cselekmény miatt lehet megállapítani, amelyet – a nemzetközi jog általánosan elismert szabályai alapján büntetendő cselekmények kivételével – törvény az elkövetés idején büntetni rendelt. (2) Bűncselekmény elk...
Tovább
Törvényi mentesítés Btk. 100.
100. § (1) E törvény erejénél fogva áll be a mentesítés a) elzárás, pénzbüntetés és közérdekű munka esetén az ítélet jogerőre emelkedésének napján, b) foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kitiltás és sportrendezvények látogatásától való eltiltás...
Tovább
Túlélők megölésére utasítás Btk. 150.
150. § Aki háború idején alárendeltjének olyan parancsot vagy utasítást ad, hogy ne hagyjon túlélőket, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő....
Tovább
Ügyvédi visszaélés Btk. 285.
285. § (1) Az ügyvéd, aki azért, hogy ügyfelének jogtalan hátrányt okozzon, hivatásából folyó kötelességét megszegi, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az ügyvédi visszaél...
Tovább
Új pszichoaktív anyaggal visszaélés (Btk. 184.)
184. § (1) Aki új pszichoaktív anyagot kínál, átad, forgalomba hoz vagy azzal kereskedik, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt a) bűnszövetségben, b...
Tovább
Üzleti titok megsértése Btk. 418.
418. § Aki jogtalan előnyszerzés végett, vagy másnak vagyoni hátrányt okozva üzleti titkot jogosulatlanul megszerez, felhasznál, más személy részére hozzáférhetővé tesz vagy nyilvánosságra hoz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Értelmező r...
Tovább
Üzletszerűen követi el a bűncselekményt
Üzletszerűen követi el a bűncselekményt, aki ugyanolyan vagy hasonló jellegű bűncselekmények elkövetése révén rendszeres haszonszerzésre törekszik;...
Tovább
Uzsora-bűncselekmény Btk. 381.
381. § (1) Aki más rászorult helyzetét kihasználva olyan különösen aránytalan mértékű ellenszolgáltatást tartalmazó megállapodást köt, amely alkalmas arra, hogy annak teljesítése a megállapodás kötelezettjét, a megállapodás kötelezettjének a vele közös háztartásban ...
Tovább
Vagyonelkobzás Btk. 74.
74. § (1) Vagyonelkobzást kell elrendelni arra a) a bűncselekmény elkövetéséből eredő vagyonra, amelyet az elkövető a bűncselekmény elkövetése során vagy azzal összefüggésben szerzett, b) a vagyonra, amelyet az elkövető bűnszervezetben való részvétele ideje alatt szerzett...
Tovább
Vagyoni hátrány fogalma
Vagyoni hátrány: e törvény eltérő rendelkezése hiányában a vagyonban okozott kár és az elmaradt vagyoni előny;...
Tovább
Vagyoni hátrány mértéke
A vagyoni hátrány a) ötvenezer-egy és ötszázezer forint között kisebb, b) ötszázezer-egy és ötmillió forint között nagyobb, c) ötmillió-egy és ötvenmillió forint között jelentős, d) ötvenmillió-egy és ötszázmillió forint között különösen nagy, e) ötszázmilli...
Tovább
Vagyonmegosztás élettársi kapcsolat esetén
Vagyonmegosztás élettársi kapcsolat esetén számos problémát vethet fel. Élettársak voltunk? Ha igen mikor kezdődik és mikor ér véget az élettársi kapcsolat? Mekkora az a vagyon amit meg kell osztanunk? Milyen arányban, és hogyan? Ki maradhat az utolsó közösen lakott ingatlanban?&...
Tovább
Vagyonmegosztás válás esetén
A váláskor vagyonmegosztás módja viszonylag összetett kérdés, megértéséhez, az ember helyzetének felméréséhez érdemes tisztában lenni a házastársi vagyoni jog alapjaival. A Házastársi vagyonközösség, házastársi közös vagyon, különvagyon fogalmaival. Ha a vagyonmegosztás...
Tovább
Válás és hitel: mi lesz a közös tartozással?
Ha egy házasság véget ér, akkor nem csupán a gyermekek felügyeleti joga és a közös vagyon sorsa felől kell megállapodniuk a feleknek. Hanem az adósságokat is meg kell osztaniuk. Mivel a családok jelentős része a közös otthon megvásárlásához jelzáloghitelt, államilag támogato...
Tovább
Válás közös megegyezés nélkül
Válás közös megegyezés nélkül! Ha válságban a házassága, és nem tud megegyezni házastársával a válás járulékos kérdéseiben, akkor forduljon válóperre szakosodott gyakorlott ügyvédhez! A Vidákovics & Partners válóperekre szakosodott ügyvédi csapata határozott képvi...
Tovább
Választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény Btk. 350.
350. § (1) Aki a választási eljárásról szóló törvény vagy a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés sor...
Tovább
Várakozási idő meghosszabbítása Btk. 140.
140. § (1) A várakozási idő meghosszabbítása esetén a katonának a soron következő rendfokozatba előlépésre előírt várakozási ideje meghosszabbodik. A meghosszabbítást években kell meghatározni, annak tartama nem haladhatja meg a rendfokozatra előírt várakozási idő felét. ...
Tovább
Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése Btk. 233.
233. § (1) Aki a vasúti, a légi vagy a vízi közlekedés szabályainak megszegésével más vagy mások életét vagy testi épségét veszélyezteti, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés a) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés,...
Tovább
Védekezésre képtelen
Védekezésre képtelennek kell tekintetni azt is, aki helyzeténél vagy állapotánál fogva ideiglenesen vagy véglegesen nem képes ellenállás kifejtésére;...
Tovább
Védelmet biztosító műszaki intézkedés kijátszása Btk. 386.
386. § (1) Aki a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott hatásos műszaki intézkedést haszonszerzés végett megkerüli, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a szerzői jogról szóló törvényben meg...
Tovább
Védett kulturális javakkal visszaélés Btk. 358.
358. § (1) Aki a) a védett gyűjteményhez tartozó tárgyat vagy védett tárgyegyüttes darabját jogszabályban előírt előzetes hozzájárulás nélkül elidegeníti, b) védett kulturális javak körébe tartozó tárgy, gyűjtemény vagy tárgyegyüttes tulajdonjogában bekövetkezett v...
Tovább
Védett személy
Védett személy - a büntető törvénykönyv XIV. Fejezete alkalmazásában - az, aki az ellenségeskedésekben nem vesz közvetlenül részt, így különösen a) a fegyveres erőknek az a tagja, aki letette a fegyvert, és magát az ellenségeskedésekből kivonva megadta; b) aki betegség, se...
Tovább
Védett személyek elleni erőszak Btk. 149.
149. § (1) Aki háború idején a) védett személyek ellen támadást irányít, vagy b) olyan támadást irányít, amely a védett személyek halálát vagy súlyos sérülését okozhatja, úgy, hogy az nyilvánvalóan túlzott mértékű a várható közvetlen katonai előnyhöz képest, b...
Tovább
Védett tulajdon elleni támadás Btk. 153.
153. § (1) Aki háború idején támadást indít vagy folytat katonai célpontnak nem minősülő és katonailag védtelen létesítmény ellen, illetve olyan támadást indít vagy folytat, amely katonailag védtelen létesítményben olyan kárt okoz vagy a természeti környezetben olyan nagy ...
Tovább
Végrendelet
Valószínűleg sokunkban vetődött már fel a gondolat, hogy életünkben megszerzett ingóságoknak és ingatlanoknak mi lesz a sorsa halálunkat követően. Tisztában vagyunk annak lehetőségével, hogy vagyonunkkal, vagy annak egy részével halálunk esetére akár egy egyoldalú nyilatkozat...
Tovább
Végszükség Btk. 23.
23. § (1) Nem büntetendő annak a cselekménye, aki saját, illetve más személyét vagy javait közvetlen és másként el nem hárítható veszélyből menti, vagy a közérdek védelme érdekében így jár el, feltéve, hogy a cselekmény nem okoz nagyobb sérelmet, mint amelynek elhárítás...
Tovább
Vérfertőzés Btk. 199.
199. § (1) Aki egyenesági rokonával szexuális cselekményt végez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki testvérével közösül, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekm...
Tovább
Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban Btk. 420.
420. § (1) Aki a közbeszerzési eljárás, illetve a koncesszióköteles tevékenységre vonatkozóan kiírt nyílt vagy zártkörű pályázat eredményének befolyásolása érdekében az árak, díjak, egyéb szerződéses feltételek rögzítésére vagy a piac felosztására irányuló megá...
Tovább
Versenytárs utánzása Btk. 419.
419. § (1) Aki a versenytárs hozzájárulása nélkül árut olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel vagy elnevezéssel állít elő, amelyről a versenytárs vagy annak jellegzetes tulajdonsággal rendelkező áruja ismerhető fel, vagy ilyen árut forgalomba hozatal célj...
Tovább
Veszélyes állat, illetve veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése Btk. 359.
359. § (1) Aki a) veszélyes állatot engedély nélkül tart, szaporít, elidegenít, vagy az ország területére behoz, b) a veszélyes állat tartására vonatkozó jogszabályban előírt biztonsági előírást megszegi, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő...
Tovább
Vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban Btk. 295.
295. § (1) Aki azért, hogy más a bírósági, választottbírósági vagy hatósági eljárásban törvényes jogait ne gyakorolja, vagy kötelezettségeit ne teljesítse, neki vagy rá tekintettel másnak jogtalan előnyt ad vagy ígér, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéss...
Tovább
Vesztegetés Btk. 290.
Vesztegetés Btk. elkövetésével vádolják Önt, vagy hozzátartozóját? Tapasztalt Ügyvéd a megoldás! Kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt védőügyvédtől és értékeljék ki közösen a helyzetét. A Vidákovics & Partners büntetőjogra szakosodott ügyvéd...
Tovább
Vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban Btk. 296.
296. § (1) Aki azért, hogy a bírósági, választottbírósági vagy hatósági eljárásban törvényes jogait ne gyakorolja, vagy kötelezettségeit ne teljesítse, jogtalan előnyt kér, a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik személynek adott...
Tovább
Vesztegetés elfogadása Btk. 291.
Btk. 291. § (1) Aki gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében végzett tevékenységével kapcsolatban jogtalan előnyt kér, avagy a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik személynek adott vagy ígért jogtalan előny kérőjével vagy elfog...
Tovább
Vétség
5. § A bűncselekmény bűntett vagy vétség. Bűntett az a szándékosan elkövetett bűncselekmény, amelyre e törvény kétévi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés kiszabását rendeli, minden más bűncselekmény vétség. 4. § (1) Bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha e ...
Tovább
Visszaélés a nemzetközi jog által védett jelvénnyel vagy jelzéssel Btk. 157.
157. § Aki háború idején a vöröskereszt, a vörös félhold vagy a vörös kristály jelvénnyel, illetve hasonló célt szolgáló és a nemzetközi jog által védett más jelvénnyel vagy jelzéssel visszaél, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt egy évtől öt ...
Tovább
Visszaeső
Visszaeső a szándékos bűncselekmény elkövetője, ha korábban szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, és a büntetés kitöltésétől vagy végrehajthatósága megszűnésétől az újabb bűncselekmény elkövetéséig három év még nem telt el; ...
Tovább
Zaklatás (Btk. 222.)
Zaklatás elkövetésével vádolják Önt, vagy hozzátartozóját? Tapasztalt Ügyvéd a megoldás! Kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt védőügyvédtől és értékeljék ki közösen a helyzetét. A Vidákovics & Partners büntetőjogra szakosodott ügyvédei hatá...
Tovább
Zártörés Btk. 287.
287. § (1) Aki a) a hatósági eljárás során elrendelt lefoglalásnál, zárlatnál vagy zár alá vételnél alkalmazott pecsétet eltávolítja vagy megsérti, b) a lefoglalt, zárolt vagy zár alá vett dolog megőrzésére szolgáló, lezárt helyiséget felnyitja, c) az információs re...
Tovább
Zendülés Btk. 442.
442. § (1) Aki a szolgálati rend és fegyelem ellen irányuló olyan csoportos, nyílt ellenszegülésben vesz részt, amely a szolgálati feladatok teljesítését jelentősen zavarja, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Két évtől nyolc évig ...
Tovább
Zendülés megakadályozásának elmulasztása Btk. 443.
443. § (1) Aki a tudomására jutott zendülést vagy annak előkészületét tőle telhetőleg nem akadályozza meg, illetve késedelem nélkül nem jelenti, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szaba...
Tovább
Zsarolás: mit jelent a büntetőjogban?
Zsarolás elkövetésével vádolják Önt, vagy hozzátartozóját? Tapasztalt Ügyvéd a megoldás! Kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt védőügyvédtől és értékeljék ki közösen a helyzetét. A Vidákovics & Partners büntetőjogra szakosodott ügyvédei hatá...
Tovább
Zugírászat Btk. 286.
286. § (1) Aki jogosulatlanul és üzletszerűen ügyvédi, jogtanácsosi vagy közjegyzői tevékenységet végez, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a zugírászatot ügyvédi, jogtan...
Tovább
DR. VIDÁKOVICS BÉLA ZSOLT ÜGYVÉD

Megromlott a házassága? A Vidákovics & Partners válópere szakosodott válóperes ügyvédei együttesen több mint 40 év családjogi területen szerzett tapasztalatával magabiztosan nyújtunk határozott képviseletet ügyfeleink számára. Legyen Ön is részese annak a sikernek, amit elérhetünk az Ön ügyében is.

Ha ismerni szeretné a valós lehetőségeit, vagy határozott polgári jogi képviseletre vágyik, hívja most a (+36) 30 357-2124-es telefonszámot és kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvéddel.

BÜNTETŐJOGI ÜGYVÉD BUDAPEST

Jogi tanácsadás. Ügyvédünk már a kezdeti konzultáción használható tanáccsal láthatja el. Hívjon fel most!

VÁLÓPERES ÜGYVÉD BUDAPEST

Megromlott a házassága?Határozott képviseletet biztosítunk.

JOGI SZÓTÁR

Tájékozódjon jogi kérdésekben a honlapunkon!
Vegye fel a kapcsolatot dr. Vidákovics Béla Zsolt büntetőjogi ügyvéddel a szövegre kattintva és kérjen konzultációs időpontot. Vagy hívja a +36 30 357 2124-es számot! A telefonszámra koppintva a szám bekerül mobiltelefonja tárcsázójába.

Büntetőjogi Ügyvédeink az Ön Rendelkezésére Állnak

Hívjon minket, vagy töltse ki az alábbi űrlapot a védelem megkezdéséhez.
A becsületsértés jelentése és büntetése
A büntetőjog fogalma és alapelvei
A védőügyvéd feladata
Adócsalás régi Btk. 310.
Alapvető rendelkezések Btk. 105.
Alárendelt megsértése Btk. 449.
Alkotmányos rend elleni szervezkedés Btk. 255.
Alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása Btk. 254.
Állatkínzás Btk. 244.
Apartheid Btk. 144.
Ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélés Btk. 189.
Atomenergia alkalmazásával visszaélés Btk. 252.
Az adócsalás jelentése és büntetése
Baleset fogalma, közlekedési baleset fogalma
Bántalmazás hivatalos eljárásban Btk. 301.
Bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában Btk. 302.
Beavatkozás az emberi génállományba Btk. 168.
Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése Btk. 226/A.
Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala Btk. 226/B.
Befolyás vásárlása Btk. 298.
Befolyással üzérkedés Btk. 299.
Bélyeghamisítás Btk. 391.
Bennfentes információ jogosulatlan közzététele Btk. 410/A.
Bennfentes kereskedelem Btk. 410.
Bevonulási kötelezettség megszegése Btk. 425.
Bírósági mentesítés Btk. 101.
Bírósági végrehajtás akadályozása Btk. 288.
Bitorlás Btk. 284.
Biztonsági okmány hamisítása Btk. 344.
Bujtogatás Btk. 448.
Bűncselekmény fogalma
Bűnhalmazat
Bűnhalmazat és a folytatólagosan elkövetett bűncselekmény Btk. 6.
Bűnpártolás Btk. 282.
Bűnsegéd
Bűnszervezet
Bűnszervezetben részvétel Btk. 321.
Bűnszervezetben történő elkövetésre vonatkozó rendelkezések Btk. 91.
Bűnszövetség Btk
Büntetés célja Btk. 79.
Büntetés enyhítése Btk. 82.
Büntetés és az intézkedés elévülése Btk. 28.
Büntetés kiszabása tárgyalásról lemondás esetén Btk. 83.
Büntetés kiszabásának elvei Btk. 80.
Büntetések Btk. 33.
Büntetések és az intézkedések Btk. 108.
Büntethetőség elévülése Btk. 26.
Büntethetőséget kizáró okok Btk. 130.
Büntethetőséget kizáró okok Btk. 15.
Büntethetőséget megszüntető ok Btk. 131.
Büntethetőséget megszüntető okok Btk. 25.
Büntetőjogi ügyvéd: hogyan válasszon?
Büntetőjogi Védelem
Bűntett
Családi jogállás megsértése Btk. 213.
Családi kapcsolatok létesítésével visszaélés Btk. 355.
Csalás (Btk. 373): a csalás jelentés és büntetése
Cserbenhagyás Btk. 239.
Csődbűncselekmény Btk. 404.
Csoportos elkövetés
Egészségügyi önrendelkezési jog megsértése Btk. 218.
Egészségügyi termék hamisítása Btk. 186.
Egyéb háborús bűntett Btk. 158.
Egyedi azonosító jellel visszaélés Btk. 347.
Egyesülési joggal visszaélés Btk. 351.
Egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése Btk. 217.
Egységes intézkedés Btk. 124.
Elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele Btk. 77.
Elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköz
Életfogytig tartó szabadságvesztés Btk. 41.
Elfogatóparancs és körözés
Elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények Btk. 97.
Elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények és a mentesítés
Elkobzás Btk. 72.
Elkövető Btk. 12.
Elkövetők Btk. 127.
Ellenőrzés elmulasztása Btk. 453.
Ellenség támogatása Btk. 260.
Élő pajzs használata Btk. 151.
Előkészület Btk. 11.
Elöljáró vagy hivatali vezető felelőssége Btk. 145.
Elöljáró vagy hivatali vezető felelőssége Btk. 159.
Elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak Btk. 445.
Elöljáró vagy szolgálati közeg védelmére kelt vagy arra rendelt személy elleni erőszak Btk. 446.
Elöljárói gondoskodás elmulasztása Btk. 451.
Elöljárói hatalommal visszaélés Btk. 450.
Elöljárói intézkedés elmulasztása Btk. 452.
Előzetes fogvatartás és házi őrizet beszámítása Btk. 125.
Előzetes fogvatartás, a házi őrizet és a szabálysértési büntetések beszámítása Btk. 92.
Elzárás Btk. 111.
Elzárás Btk. 46.
Embercsempészés Btk. 353.
Emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése Btk. 171.
Emberi ivarsejt tiltott felhasználása Btk. 169.
Emberi test tiltott felhasználása Btk. 175.
Emberiesség elleni bűncselekmény Btk. 143.
Emberkereskedelem Btk. 192.
Emberölés Btk. 160.
Emberrablás Btk. 190.
Embrióval vagy ivarsejttel végezhető kutatás szabályainak megszegése Btk. 172.
Engedély nélküli nemzetközi kereskedelmi tevékenység Btk. 406.
Erős felindulásban elkövetett emberölés Btk. 161.
Erőszakos magatartás
Érték mértéke
Fegyverszünet megszegése Btk. 147.
Felbujtó
Felelősség az eredményért mint minősítő körülményért Btk. 9.
Felfegyverkezve elkövetés
FELFÜGGESZTETT
FELFÜGGESZTETT
Feljelentés
Feljelentés elmulasztása a felszámolási eljárásban Btk. 404/A.
Feljelentés hiánya Btk. 32.
Fellebbezés
Feltételes szabadságra bocsátás a határozott ideig tartó szabadságvesztésből Btk. 38.
Feltételes szabadságra bocsátás az életfogytig tartó szabadságvesztésből Btk. 42.
Fenyegetés
Fenyegetés, mint büntethetőséget kizáró ok Btk. 19.
Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés Btk. 165.
Foglalkozástól eltiltás Btk. 52.
Fogolyszökés Btk. 283.
Fogolyzendülés Btk. 284.
Fogyasztók megtévesztése Btk. 417.
Folytatólagosan elkövetett bűncselekmény
Garázdaság Btk. 339.
Gazdálkodó szervezet
Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása Btk. 409.
Gazdasági csalás Btk. 374.
Gazdasági titok megsértése Btk. 413.
Genetikailag megegyező emberi egyedek létrehozása Btk. 174.
Géntechnológiával módosított növényfajtákkal kapcsolatos kötelezettség megszegése Btk. 362.
Gépjármű kilométer-számláló műszer által jelzett érték meghamisítása Btk. 348.
Gondatlanság Btk. 8.
Gondozási kötelezettség elmulasztása Btk. 167.
Gyermekkor Btk. 16.
Gyermekmunka Btk. 209.
Gyermekpornográfia Btk. 204.
Gyermekprostitúció kihasználása Btk. 203.
Háború
Háborús fosztogatás Btk. 154.
Háborús uszítás Btk. 331.
Hadikövet elleni erőszak Btk. 148.
Haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés Btk. 329.
Hadkötelezettség teljesítésének akadályozása Btk. 428.
Halmazati büntetés Btk. 81.
Halmazati és összbüntetés Btk. 123.
Hamis magánokirat felhasználása Btk. 345.
Hamis tanúzás Btk. 272.
Hamis tanúzásra felhívás Btk. 276.
Hamis vád Btk. 268.
Hanyag kezelés Btk. 377.
Harci szellem bomlasztása Btk. 457.
Harmadik országbeli állampolgár jogellenes foglalkoztatása Btk. 356.
Határozott ideig tartó szabadságvesztés Btk. 36.
Határzár megrongálása Btk. 352/B.
Határzár tiltott átlépése Btk. 352/A
Határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása Btk. 352/C.
Hatóság félrevezetése Btk. 271.
Hatósági eljárás megzavarása Btk. 279.
Hatósági rendelkezés elleni uszítás Btk. 336.
Hazaárulás Btk. 258.
Hivatali vesztegetés Btk. 293.
Hivatali vesztegetés elfogadása Btk. 294.
Hivatali visszaélés Btk. 305.
Hivatalos személy
Hivatalos személy elleni erőszak Btk. 310.
Hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak Btk. 312.
Honvédelmi munkakötelezettség megsértése Btk. 430.
Hozzátartozó
Hulladékgazdálkodás rendjének megsértése Btk. 248.
Humanitárius szervezet elleni támadás Btk. 156.
Hűtlen kezelés (Btk. 376): jelentése és büntetése
Hűtlenség Btk. 259.
Igazságszolgáltatással összefüggő titoksértés Btk. 280.
Információ a vádlottak védelméről
Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás Btk. 375.
Információs rendszer vagy adat megsértése Btk. 423.
Információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása Btk. 424.
Intézkedések Btk. 63.
Iparjogvédelmi jogok megsértése Btk. 388.
Ismételten ügyvéd állhat a tanú mellett a kihallgatása során?
Ittas járművezetés (Btk. 236.)
Jármű hatalomba kerítése Btk. 320.
Jármű önkényes elvétele Btk. 380.
Járművezetés bódult állapotban Btk. 237.
Járművezetés tiltott átengedése Btk. 238.
Járművezetéstől eltiltás Btk. 55.
Járványügyi szabályszegés Btk. 361.
Javítóintézeti nevelés Btk. 120.
Jelentési kötelezettség megszegése Btk. 440.
Jogellenes fogvatartás Btk. 304.
Jogellenes tartózkodás elősegítése Btk. 354.
Jogkezelési adat meghamisítása Btk. 387.
Jogos védelem Btk. 21-22.
Jogosulatlan megbízhatósági vizsgálat végzése Btk. 308.
Jogosulatlan pénzügyi tevékenység Btk. 408.
Jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy adatszerzés Btk. 307.
Jogszabály engedélye Btk. 24.
Jogtalan elsajátítás Btk. 378.
Jóvátételi munka Btk. 117.
Jóvátételi munka Btk. 67.
Jövedékkel visszaélés elősegítése Btk. 398.
Kábítószer
Kábítószer birtoklás (Btk. 178.)
Kábítószer kereskedelem: jelentése, esetei és büntetése
Kábítószer készítésének elősegítése Btk. 182.
Kábítószer-prekurzorral visszaélés Btk. 183.
Kapcsolati erőszak Btk. 212/A.
Kár fogalma
Kár mértéke
Katonai büntetések Btk. 135.
Katonai fogda Btk. 132.
Katonai mellékbüntetések Btk. 136.
Katonai szolgálat megtagadása Btk. 427.
Kegyeletsértés Btk. 228.
Kegyelmi mentesítés Btk. 104.
Kémkedés az Európai Unió intézményei ellen Btk. 261/A.
Kémkedés Btk. 261.
Kényszer és a fenyegetés Btk. 19.
Kényszergyógykezelés Btk. 78.
Kényszerítés Btk. 195. 
Kényszerítés hatósági eljárásban Btk. 278.
Kényszermunka Btk. 193.
Kényszervallatás Btk. 303.
Kerítés Btk. 200.
Készenlét fokozásának veszélyeztetése Btk. 454.
Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz
Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása Btk. 392.
Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítése Btk. 394.
Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés Btk. 393.
Kettős felhasználású termékkel visszaélés Btk. 330.
Kettős házasság Btk. 214.
Kibúvás a harci kötelesség teljesítése alól Btk. 456.
Kibúvás a katonai szolgálat alól Btk. 426.
Kibúvás a szolgálat alól Btk. 436.
Kifosztás Btk. 266.
Kísérlet Btk. 10.
Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása Btk. 211.
Kiskorú veszélyeztetése Btk. 208.
Kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása Btk. 210.
Kiszolgáltatott személy megalázása Btk. 225.
Kitartottság Btk. 202.
Kitiltás Btk. 118.
Kitiltás Btk. 206.
Kitiltás Btk. 57.
Kiutasítás Btk. 114
Kiutasítás Btk. 59.
Költségvetési Csalás Btk. 396.
Költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása Btk. 397.
Környezetkárosítás Btk. 241.
Kóros elmeállapot Btk. 17.
Kóros szenvedélykeltés Btk. 181.
Korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása Btk. 300.
Kötelességszegés szolgálatban Btk. 438.
Közbiztonsági tevékenység jogellenes szervezése Btk. 352.
Közérdekű adattal visszaélés Btk. 220.
Közérdekű munka Btk. 112.
Közérdekű munka Btk. 47.
Közérdekű munka kiszabásának kizárása Btk. 134.
Közérdekű üzem
Közérdekű üzem működésének megzavarása Btk. 323.
Közfeladati helyzettel visszaélés Btk. 306.
Közfeladatot ellátó személy btk
Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak Btk. 311.
Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény Btk. 232.
Közokirat-hamisítás Btk. 342.
Közösség elleni uszítás Btk. 332.
Közösség tagja elleni erőszak Btk. 216.
Közügyektől eltiltás Btk. 115.
Közügyektől eltiltás Btk. 61.
Közúti baleset okozása Btk. 235.
Közúti veszélyeztetés Btk. 234.
Közveszéllyel fenyegetés Btk. 338.
Közveszély okozása Btk. 322.
Közvetett tettes
Külföldi hivatalos személy
Különös, a többszörös és az erőszakos többszörös visszaesőkre vonatkozó rendelkezések Btk. 89.
Kuruzslás Btk. 187.
Lázadás Btk. 256.
Lefokozás Btk. 137.
Lelkiismereti és vallásszabadság megsértése Btk. 215.
Letartóztatás (előzetes letartóztatás) 
Levéltitok megsértése Btk. 224.
Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés Btk. 325.
Lopás (Btk. 370.)
Magánindítvány hiánya Btk. 31.
Magánlaksértés Btk. 221.
Magántitok megsértése Btk. 223.
Magzatelhajtás Btk. 163.
Más állam katonája ellen elkövetett bűncselekmény Btk. 128.
Megfelelőség hamis tanúsítása Btk. 416.
Megrovás Btk. 64.
Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól Btk. 141.
Mentesítés Btk. 126.
Mentesítés egységessége Btk. 103.
Mentesítés hatálya Btk. 98.
Mentesítés módja Btk. 99.
Mentő körülmény elhallgatása Btk. 281.
Méreggel visszaélés Btk. 188.
Mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld jogellenes megszerzése Btk. 349.
Minősített adattal visszaélés Btk. 265.
Műemlék vagy védett kulturális javak megrongálása Btk. 357.
Nagy nyilvánosság
Ne tegyen vallomást
Nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni bűncselekmény Btk. 267.
Nemzeti jelkép megsértése Btk. 334.
Nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása Btk. 333.
Nemzetközi bíróság előtt elkövetett igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény Btk. 289.
Nemzetközi gazdasági tilalom megszegése Btk. 327.
Nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása Btk. 328.
Nemzetközi szerződés által tiltott fegyver
Nemzetközi szerződés által tiltott fegyver alkalmazása Btk. 155.
Nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés Btk. 326.
Nemzetközileg védett személy elleni erőszak Btk. 313.
Népirtás Btk. 142.
Nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés Btk. 251.
Nyilvános rendezvény
Okirattal visszaélés Btk. 246.
Önbíráskodás Btk. 368. §
Öngyilkosságban közreműködés Btk. 162.
Önkényes eltávozás Btk. 435.
Önkényuralmi jelkép használata Btk. 335.
Orgazdaság Btk. 379.
Őrizetbe vétel
Orvhalászat Btk. 246.
Orvvadászat Btk. 245.
Összbüntetés Btk. 133.
Összbüntetés Btk. 93.
Óvadék, az óvadék fogalma
Ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés Btk. 249.
Parancs iránti engedetlenség Btk. 444.
Parancsnoki kötelességszegés Btk. 455.
Pártfogó felügyelet Btk. 119.
Pártfogó felügyelet Btk. 69.
Pénzbüntetés Btk. 113.
Pénzbüntetés Btk. 50.
Pénzhamisítás Btk. 389.
Pénzhamisítás elősegítése Btk. 390.
Pénzmosás Btk. 399.
Pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása Btk. 401.
Piramisjáték, piramisjáték szervezése (Btk. 412.)
Polgári védelmi kötelezettség megszegése Btk. 429.
Próbára bocsátás Btk. 116.
Próbára bocsátás Btk. 65.
Prostitúció
Prostitúció elősegítése Btk. 201. 
Rablás Btk. 365.
Radioaktív anyaggal visszaélés Btk. 250.
Rágalmazás (Btk. 226.)
Rémhírterjesztés Btk. 337.
Rendbontás Btk. 340.
Rendfokozatban visszavetés Btk. 139.
Részesek
Robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés Btk. 324.
Rombolás Btk. 257.
Rongálás Btk. 371.
Rossz minőségű termék forgalomba hozatala Btk. 415.
Saját tőke csorbítása Btk. 407.
Segítségnyújtás elmulasztása Btk. 166.
Sikkasztás (Btk. 372.): a sikkasztás jelentése
Sporteredmény tiltott befolyásolása Btk. 349/A.
Sportrendezvények látogatásától való eltiltás Btk. 58.
Szabadságvesztés Btk. 109.
Szabadságvesztés Btk. 34.
Szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése Btk. 85.
Számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegése Btk. 363.
Számvitel rendjének megsértése Btk. 403.
Szándékosság Btk. 7.
Személy elleni erőszakos bűncselekmény
Személyes adattal visszaélés Btk. 219.
Személyi szabadság megsértése Btk. 194.
Szeméremsértés Btk. 205.
Szerzői jog megsértése (Btk. 385.)
Szexuális cselekmény
Szexuális erőszak Btk. 197.
Szexuális kényszerítés Btk. 196.
Szexuális visszaélés Btk. 198.
Szökés Btk. 434.
Szolgálat megtagadása Btk. 437.
Szolgálati feladat alóli kibúvás Btk. 439.
Szolgálati tekintély megsértése Btk. 447.
Szolgálati visszaélés Btk. 441.
Szolgálati viszony megszüntetése Btk. 138.
Szolgáltatási kötelezettség megszegése Btk. 431.
Szövetséges fegyveres erő ellen elkövetett kémkedés Btk. 262.
Születendő gyermek nemének megválasztása Btk. 170.
Tagadja bűnösségét
Tanúból Gyanúsított – Vádlott
Tanúvallomás jogosulatlan megtagadása Btk. 277.
Társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés Btk. 395.
Társtettesek
Tartási kötelezettség elmulasztása Btk. 212.
Tartozás fedezetének elvonása Btk. 405.
Telefonlehallgatás - TITKOS adatszerzés
Telefonlehallgatás 2 - TITKOS információgyűjtés
Teljesítményfokozó szerrel visszaélés Btk. 185.
Természetkárosítás Btk. 242.
Terrorcselekmény Btk. 314.
Terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása Btk. 317.
Terrorizmus finanszírozása Btk. 318.
Területi és személyi hatály Btk. 3. 
Testi sértés Btk. 164.
Tettes
Tévedés Btk. 20.
Tevékeny megbánás Btk. 107.
Tevékeny megbánás Btk. 29.
Tiltott adatszerzés Btk. 422.
Tiltott állatviadal szervezése Btk. 247.
Tiltott piacbefolyásolás Btk. 411.
Tiltott sorozás Btk. 152.
Tiltott szerencsejáték szervezése Btk. 360.
Tiltott toborzás Btk. 146.
Tőkebefektetési csalás Btk. 441.
Törvényesség elve Btk. 1. 
Törvényi mentesítés Btk. 100.
Túlélők megölésére utasítás Btk. 150.
Ügyvédi visszaélés Btk. 285.
Új pszichoaktív anyaggal visszaélés (Btk. 184.)
Üzleti titok megsértése Btk. 418.
Üzletszerűen követi el a bűncselekményt
Uzsora-bűncselekmény Btk. 381.
Vagyonelkobzás Btk. 74.
Vagyoni hátrány fogalma
Vagyoni hátrány mértéke
Választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény Btk. 350.
Várakozási idő meghosszabbítása Btk. 140.
Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése Btk. 233.
Védekezésre képtelen
Védelmet biztosító műszaki intézkedés kijátszása Btk. 386.
Védett kulturális javakkal visszaélés Btk. 358.
Védett személy
Védett személyek elleni erőszak Btk. 149.
Védett tulajdon elleni támadás Btk. 153.
Végszükség Btk. 23.
Vérfertőzés Btk. 199.
Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban Btk. 420.
Versenytárs utánzása Btk. 419.
Veszélyes állat, illetve veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése Btk. 359.
Vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban Btk. 295.
Vesztegetés Btk. 290.
Vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban Btk. 296.
Vesztegetés elfogadása Btk. 291.
Vétség
Visszaélés a nemzetközi jog által védett jelvénnyel vagy jelzéssel Btk. 157.
Visszaeső
Zaklatás (Btk. 222.)
Zártörés Btk. 287.
Zendülés Btk. 442.
Zendülés megakadályozásának elmulasztása Btk. 443.
Zsarolás: mit jelent a büntetőjogban?
Zugírászat Btk. 286.

LÉPJEN KAPCSOLATBA ÜGYVÉDÜNKKEL!

TAGADJA BŰNÖSSÉGÉT
Engedje meg, hogy segítsünk értékelni a lehetőségeit!
SZEREZZE MEG A NÉLKÜLÖZHETETLEN SEGÍTSÉGET
Tanácsadás. A konzultáción fontos információt, segítséget kaphat az ügyében
NE TEGYEN VALLOMÁST
Ismerje meg a jogait, adjon lehetőséget az átgondolt védekezésre.
ŐRIZETBE VETTÉK HOZZÁTARTOZÓJÁT?
Tart az előzetes letartóztatástól?
Vidákovics & Partners Ügyvédi Iroda Budapest
MARADJON KAPCSOLATBAN VELÜNK

VIDÁKOVICS ÜGYVÉDI IRODA

1132 Budapest, Váci út 28. II. emelet 5. ajtó

Kapucsengő: 16

+36 (30) 357-2124

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett Vidákovics Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amely az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapon találhatók. 

A honlapon található információk kizárólag általános tájékoztatás céljából szolgálnak, nem minősül jogi tanácsadásnak.

© 2017 – 2020 Minden jog fenntartva.
phone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram