308. § (1) Az a hivatalos személy, aki megbízhatósági vizsgálatot
a) ügyészi jóváhagyás nélkül végez, vagy a jóváhagyás kereteit túllépi,
b) jogosulatlanul jóváhagy,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az a hivatalos személy, aki a megbízhatósági vizsgálatot elrendelő határozatban valótlan tényt állít, és ez alapján a megbízhatósági vizsgálat elrendelését az arra jogosult jóváhagyja.

(3) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1)-(2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz.