BÜNTETŐJOGI ÜGYVÉD BUDAPEST
Vidákovics & Partners Ügyvédi Iroda Budapest

Előzetes letartóztatás

Előzetes letartóztatásba helyezték hozzátartozóját? Bűntetőeljárást indítottak ön ellen és tart az előzetes letartóztatástól? Forduljon tapasztalt ügyvédhez.

Akit bűncselekmény elkövetésével vádolnak meg, annak önkénytelenül megfordul a fejében, hogy vajon előzetes letartóztatásba helyeznek? Mit kell tennem annak érdekében, hogy ez ne történhessen meg?

Gyakran látni a híradókban, hogy már megint őrizetbe vettek valakit. Ilyenkor a rendőrök megjelennek a lakásuk, munkahelyük ajtajában és viszik magukkal a feltételezett elkövetőt, de előfordult már olyan is, hogy a közúton balesetet színlelve tartották fel a forgalmat, hogy az éppen autóban utazó gyanúsítottat elfoghassák, de gyakori és jól bevett megoldás, hogy a gyanúsítottat kihallgatásra idézik, ahonnan nem engedik haza.

Mi történik azok után, hogy a rendőrök őrizetbe vették?

Ami a hozzátartozók szempontjából az egyik legfontosabb, hogy az őrizetbe vétel elrendeléséről, és a fogva tartás helyéről 24 órán belül értesíteni kell a terhelt által megjelölt hozzátartozót. Hozzátartozó hiányában más személy is értesíthető.

Abban az esetben, ha a büntetőeljárás nyomozati szakban van, az őrizetbe vett személyt előállítják a nyomozóhatóságon. Az őrizetbe vétel legfeljebb 72 óráig tarthat, ennek leteltével a terheltet – ha nem rendelték el az előzetes letartóztatását – szabadon kell bocsátani.

Ez azt jelenti, hogy az ügyészségnek ebben az időszakban el kell döntenie, hogy indítványozza-e az előzetes letartóztatás elrendelését a bíróságon.

MIKOR RENDELHETŐ EL AZ ELŐZETES LETARTÓZTATÁS?

A büntetőeljárás megindításának előfeltétele a bűncselekmény elkövetésének gyanúja. Alapvető kritériuma ugyanakkor a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések körében – mint az előzetes letartóztatás – azon kitétel, hogy annak alkalmazásához az egyszerű gyanú nem elégséges, annak megalapozottnak kell lennie.

A bűncselekmény gyanújára számos adat, jelzés, vagy információ utalhat, amely alapján a nyomozás elrendelhető, a gyanúsított büntetőjogi felelőssége vizsgálható. A személyi szabadságot érintő kényszerintézkedések azonban szigorúbb előfeltételhez kötődnek, mivel ezek érintik az állampolgárok alkotmányos jogait, amelyek bárminemű korlátozása csak rendkívüli indok esetén történhet.

Előzetes letartóztatás csak szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény megalapozott gyanúja esetén rendelhető el. Gyanú megalapozottnak akkor tekinthető, ha azt olyan bizonyítási eszköz támasztja alá, amely a konkrét elkövetési magatartásra vonatkozik, és önmagában is alkalmas a gyanúsított büntetőjogi felelősségének megállapítására.

Ha egyszerűen és érthetően fogalmazunk, akkor olyan bizonyítékkal kell rendelkeznie a rendőrségnek, ami egyértelműen bizonyítja a gyanúsított bűnösségét, és a bűncselekmény elkövetéséért, – amivel gyanúsítják – szabadságvesztés is kiszabható, továbbá az előzetes letartóztatás elrendeléséhez az alábbi különös okok közül legalább egynek fenn kell állnia:

a) a terhelt megszökött, vagy a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság elől elrejtőzött, vagy szökést kísérelt meg, illetőleg az eljárás során ellene újabb, szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény miatt eljárás indult,

b) szökésének vagy elrejtőzésének veszélyére tekintettel vagy más okból megalapozottan feltehető, hogy az eljárási cselekményeknél a jelenléte másképp nem biztosítható,

c) megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén, különösen a tanúk befolyásolásával vagy megfélemlítésével, tárgyi bizonyítási eszköz, okirat megsemmisítésével, meghamisításával vagy elrejtésével meghiúsítaná, megnehezítené vagy veszélyeztetné a bizonyítást,

d) megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a megkísérelt vagy előkészített bűncselekményt véghezvinné, vagy szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el.

A bíróság előzetes letartóztatás helyett lakhelyelhagyási tilalmat, házi őrizetet vagy távoltartást is elrendelhet.

HOGYAN TÖRTÉNIK AZ ELŐZETES LETARTÓZTATÁS ELRENDELÉSE?

Miután az terheltet őrizetbe vették, az ügyész indítványozza a bíróságon az előzetes letartóztatás elrendelését. Az indítványba kifejti az indokait, hogy miért tartja szükségesnek a kényszerintézkedés elrendelését.

A nyomozóhatóság, értesít a terhelt védőügyvédjét a bírósági ülés helyéről és idejéről, legkésőbb az ülés előtt átadják a védő részére az ügyészi indítványt.

A bírósági ülésen a terhelt hozzátartozói – kivéve, ha fiatalkorú a terhelt – nem lehetnek jelen. Az ülésen az ügyész előadja az indítványát, meghallgatják a terheltet, majd a védő indítványa következik. Ezután a nyomozási bíró kiküldi mindenkit a tárgyalóteremből és meghozza a végzését, amiben elutasíthatja az ügyészi indítványt, az előzetes letartóztatás helyett házi őrizetet, lakhelyelhagyási tilalmat vagy távoltartást is elrendelhet, vagy az indítványnak helyt adva elrendelheti a terhelt előzetes letartóztatást.

A nyomozási bíró beszólítja a terheltet, a védőt és az ügyészt a tárgyalóba, majd közli a végzést.

A fenti röviden ismertetett eljárásra 72 órája van a hatóságoknak.

Az elsőfokú bírósági eljárást követően, ha az ítéletben kiszabott szabadságvesztés tartamára figyelemmel a vádlott szökésétől vagy elrejtőzésétől kell tartani, a bíró a fent meghatározott okokon kívül is elrendelheti az előzetes letartóztatást.

CSOMAGÁTADÁS

Ha az előzetes ülés időpontjában megjelennek a bíróságon, láthatják szerettüket. Ha engedélyezik, akkor pár szót beszélhetnek is vele. Csomag átadására itt nincs lehetőség.

Javasolni tudom, hogy csomagot a terheltnek még az előzetes ülés előtt próbáljanak átadni.

Amikor a nyomozóhatóság közli Önökkel, hogy hozzátartozójukat őrizete vették, ekkor közlik a fogvatartás helyét is. Miután ezt megtudták, a fogvatartást végrehajtó fogdát hívják fel telefonon, ahol megtudhatják hogyan, és mit adhatnak be csomagként.

Ha a bíróság elrendeli az előzetes letartóztatást, úgy 72 órán belül van lehetőség csomag átadásra, amelynek szabályiról érdeklődjenek a fogvatartást végrehajtó büntetés-végrehajtási intézetnél.

Ha a fenti csomagátadási lehetőségeket elszalasztják, a legrövidebb esetben is hosszú-hosszú napok telnek el amire a terhelt csomaghoz juthat, amit abban a ruhában várhat meg, amiben bevitték.

Az előzetes letartóztatás tartama (röviden)

A vádirat benyújtása előtt elrendelt előzetes letartóztatás az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb 1 hónapig tart. Az előzetes letartóztatást a nyomozási bíró alkalmanként legfeljebb 3 hónappal, összesen legfeljebb az előzetes letartóztatás elrendelésétől számított egy év elteltéig meghosszabbíthatja. Ezt követően az előzetes letartóztatást a megyei bíróság alkalmanként legfeljebb 2 hónappal meghosszabbíthatja.

A vádirat benyújtása után az elsőfokú bíróság által elrendelt vagy fenntartott előzetes letartóztatás az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig tart.

Az előzetes letartóztatás végrehajtása (röviden)

Az előzetes letartóztatást büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.

Ha ezt a nyomozási cselekmények elvégzése indokolttá teszi, 30 napi időtartamban rendőrségi fogdában is végrehajtható, ami 30 nappal szükség esetén meghosszabbítható.

Az előzetes letartóztatás megszűnik (röviden)

Az előzetes letartóztatás megszűnik, ha a tartama meghosszabbítás vagy fenntartás nélkül lejárt, az eljárást jogerősen befejezték, a nyomozást megszüntették, annak határideje lejárt és az előzetes letartóztatást a bíróság nem hosszabbította meg, továbbá, ha a vádemelést elhalasztották. Az előzetes letartóztatást meg kell szüntetni, ha az elrendelésének oka megszűnt. Az előzetes letartóztatást a vádirat benyújtásáig az ügyész is megszüntetheti.

Ha őrizetbe vették a hozzátartozóját, vagy attól tart, hogy Önt akarják őrizetbe venni, előzetes letartóztatásba helyezni, időben forduljon tapasztalt és határozott védőügyvédhez.

Ne feledje! A büntetőeljárás során Önnek JOGAI VANNAK! A Vidákovics Ügyvédi Iroda garantáltan megvédi azokat.

A Vidákovics & Partners büntetőjogra szakosodott ügyvédei határozott védelmet biztosítanak Önnek a büntetőeljárások minden szakaszában. Kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt védőügyvédtől és kezdjék meg a védekezést!

Bűncselekmény elkövetésével elkövetésével vádolják Önt vagy hozzátartozóját? A Vidákovics & Partners ügyvédei képesek arra, hogy megvédjék a jogait. Keressen fel minket és bizonyosodjon meg arról mit érhet egy ügyvéd a Vidákovics &Partners büntetőjogra szakosodott ügyvéd csapatával szemben. Legyen Ön is annak a sikernek a részesen, amit elérhetünk az Ön ügyében is.

Ha őrizetbe vették hozzátartozóját, akkor sürgősen büntetőjogra szakosodott, tapasztalt ügyvéd segítségére van szüksége, hogy elkerülje az előzetes letartóztatást!

Ne késlekedjen! Lépjen kapcsolatba dr. Vidákovics Béla Zsolt védőügyvéddel.

Készen áll arra, hogy megkezdjük a védekezést?
Hívja most a (+36) 30 357-2124-es telefonszámot és kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvéddel.

BÜNTETŐJOGI ÜGYVÉD BUDAPEST

Jogi tanácsadás. Ügyvédünk már a kezdeti konzultáción használható tanáccsal láthatja el. Hívjon fel most!

VÁLÓPERES ÜGYVÉD BUDAPEST

Megromlott a házassága?Határozott képviseletet biztosítunk.

JOGI SZÓTÁR

Tájékozódjon jogi kérdésekben a honlapunkon!
Vegye fel a kapcsolatot dr. Vidákovics Béla Zsolt büntetőjogi ügyvéddel a szövegre kattintva és kérjen konzultációs időpontot. Vagy hívja a +36 30 357 2124-es számot! A telefonszámra koppintva a szám bekerül mobiltelefonja tárcsázójába.

Büntetőjogi Ügyvédeink az Ön Rendelkezésére Állnak

Hívjon minket, vagy töltse ki az alábbi űrlapot a védelem megkezdéséhez.

LÉPJEN KAPCSOLATBA ÜGYVÉDÜNKKEL!

TAGADJA BŰNÖSSÉGÉT
Engedje meg, hogy segítsünk értékelni a lehetőségeit!
SZEREZZE MEG A NÉLKÜLÖZHETETLEN SEGÍTSÉGET
Tanácsadás. A konzultáción fontos információt, segítséget kaphat az ügyében
NE TEGYEN VALLOMÁST
Ismerje meg a jogait, adjon lehetőséget az átgondolt védekezésre.
ŐRIZETBE VETTÉK HOZZÁTARTOZÓJÁT?
Tart az előzetes letartóztatástól?
Vidákovics & Partners Ügyvédi Iroda Budapest
MARADJON KAPCSOLATBAN VELÜNK

VIDÁKOVICS ÜGYVÉDI IRODA

1132 Budapest, Váci út 28. II. emelet 5. ajtó

Kapucsengő: 16

+36 (30) 357-2124

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett Vidákovics Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amely az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapon találhatók. 

A honlapon található információk kizárólag általános tájékoztatás céljából szolgálnak, nem minősül jogi tanácsadásnak.

© 2017 – 2020 Minden jog fenntartva.
phone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram