BÜNTETŐJOGI ÜGYVÉD BUDAPEST

BÜNTETŐJOGI ÜGYVÉD BUDAPEST

Kibúvás a katonai szolgálat alól Btk. 426.

426. § Az a hadköteles, aki abból a célból, hogy a katonai szolgálat alól kivonja magát,
a) megjelenési vagy bevonulási kötelezettségének nem tesz eleget, illetve
b) testét megcsonkítja, egészségét károsítja, vagy megtévesztő magatartást tanúsít,
bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A büntetés korlátlan enyhítése

432. § A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az e fejezetben meghatározott bűncselekmény elkövetője az elmulasztott kötelezettségének önként eleget tesz.

Értelmező rendelkezések

433. § (1) E fejezet rendelkezéseit megelőző védelmi helyzetben bevezetett hadkötelezettség elrendelését követően és rendkívüli állapotban kell alkalmazni.

(2) A polgári védelmi kötelezettség megszegése az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül szükségállapotban és veszélyhelyzetben, a szolgáltatási kötelezettség megszegése veszélyhelyzetben is elkövethető.

(3) A honvédelmi munkakötelezettség megsértése csak rendkívüli állapotban követhető el.