Válás közös megegyezés nélkül

Válás közös megegyezés nélkül! Ha válságban a házassága, és nem tud megegyezni házastársával a válás járulékos kérdéseiben, akkor forduljon válóperre szakosodott gyakorlott ügyvédhez! A Vidákovics & Partners válóperekre szakosodott ügyvédi csapata határozott képviseletet, szakszerű tanácsokat nyújt ügyfelei számára az előkészületektől kezdve a peres eljáráson át, egészen az ítélet végrehajtásáig.

Válás közös megegyezés nélkül

A bíróság a házasságot bármelyik házastárs kérelmére felbontja, ha az teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott. A házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlása állapítható meg különösen abban az esetben, ha a házastársak között az életközösség megszűnt, és annak helyreállítására – az életközösség megszűnéséhez vezető folyamat, illetve a különélés időtartama alapján – nincs kilátás. 

A bíróság a házasságot a házasság megromlása körülmények vizsgálata nélkül bontja fel, ha azt a házastársak végleges elhatározáson alapuló, befolyásmentes megegyezésük alapján közösen kérik.

Akkor bonthatja fel a bíróság a felek házasságát az egyezségükre tekintettel, ha a szülők megegyeztek:

– a közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlásában,
– a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartásban,
– a gyermektartásban,
– a házastársi közös lakás használatában
– igény esetén a házastársi tartásban,
és a bíróság az egyezségüket jóváhagyta. 

Ha a felek a felsorolt kérdésekben kivétel nélkül megegyezni nem tudnak, akkor a válás közös megegyezés nélkül fog lezajlani. Ha a felek között minden kérdésben létrejött az egyezség, akkor a bíróságnak egyik kérdésben sem kell bizonyítást felvennie.

Válás közös megegyezés nélkül milyen kérdéseket vethet fel?

A válás közös megegyezés nélkül esetében a bíróság köteles bizonyítást lefolytatni a házasság helyrehozhatatlan megromlására (ezt hívják tényállásos válásnak). Nem azt kell vizsgálnia a bíróságnak, hogy a házasság megromlásában melyik fél a vétkes. Arról kell meggyőződnie, hogy a házasság véglegesen megromlott, helyreállítására nincs remény. A bizonyítást ebben a körben akkor is le kell folytatnia, ha a fent felsorolt kérdések közül akár csak egyben nem tudtak a felek megállapodni.

Az, hogy a házasság helyreállítására nincs remény alapulhat akár kizárólag az egyik házastárs végleges elhatározásán is.

A házasság felbontására irányuló kereseti kérelem (formanyomtatvány innen tölthető le) 

Ha a feleknek nincs közös kiskorú gyermeke, a válás közös megegyezés nélkül többségében egyszerű. 

A bírósághoz benyújtott kereseti kérelemnek tartalmaznia kell:
– a házasság felbontására irányuló kérelmet.

A házasság felbontásán túl kérni lehet: 
– házastársi közös lakás használatának rendezését
– házastársi tartás iránti kérelmet.

Ha a feleknek van közös kiskorú gyermeke:
– szülői felügyelet rendezése (régi néven gyermekelhelyezés)
– gyermek és különélő szülő kapcsolattartásának szabályozása
– gyermektartás iránti kérelmek terjeszthetők elő.

Korábban a házasság felbontása iránti kérelemmel együtt tárgyalta, tárgyalhatta a bíróság a vagyonjogi kérdéseket. A jelenleg hatályos szabályozás értelmében a házastársi közös vagyon megosztása iránti kérelem nem tárgyalható együtt a házasság felbontásával.

Válás közös megegyezés nélkül esetében a feleknek van lehetősége a felsorolt vitás kérdések egyikében-másikában részegyességet kötni. Ha a felek például a lakáshasználatban egyezséget kötnek, úgy ebben a kérdésben a bíróságnak bizonyítást nem kell felvennie. Ez a lehetőség azonban nem vonatkozik a kötelék felbontására, ahol a bizonyítás nélkülözhetetlen.

Bizonyítás a polgári peres eljárásban

Válás közös megegyezés nélkül esetében az egyik legfontosabb kérdés a bizonyítás. A perben jelentős tények állítása, és az alátámasztásukra szolgáló bizonyítékok rendelkezésre bocsátása – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a feleket terheli.

A bíróság a perben – törvény eltérő rendelkezése hiányában – alakszerű bizonyítási szabályokhoz, a bizonyítás meghatározott módjához vagy meghatározott bizonyítási eszközök alkalmazásához nincs kötve, szabadon felhasználhatja a felek előadásait, valamint minden bizonyítékot, amely a tényállás megállapítására alkalmas.

Törvény eltérő rendelkezése hiányában a perben jelentős tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a bíróság valósnak fogadja el (a továbbiakban: bizonyítási érdek), továbbá a bizonyítás elmaradásának vagy sikertelenségének a következményeit is ez a fél viseli.

A válás közös megegyezés esetén a bizonyítás történhet különösen tanúbizonyítás, szakértői bizonyítás, okirati bizonyítás és szemle útján. A bíróság bármilyen olyan egyéb bizonyítást is foganatosíthat.

Gyakran felmerülő kérdés, hogy válás közös megegyezés nélkül esetében a peres felek családtagjai, közeli hozzátartozói lehetnek-e tanúk. Általában ennek semmi akadálya nincs. A házastársak mindenapjaiba többségében a családtagok látnak bele, azért – hacsak nem elfogultak – a leghitelesebb betekintést ök tudnak adni a felek életébe. A vallomásukat követően a bíróság természetesen majd értékeli, hogy mennyire tűntek elfogulatlannak, milyen mértékben vehető figyelembe a nyilatkozatuk.

Ügyvéd feladata a válóper benyújtása során

Ha nem tud házastársától közös megegyezéssel elválni, nem érdemes egyedül próbálkoznia a kereseti kérelem benyújtásával. Nagyon szigorú alaki és tartalmi feltételei vannak a kereseti kérelem benyújtásának, amit ha nem tud teljesíteni, úgy a bíróság a kereseti kérelmét elutasítja.

A kereseti kérelmet szakszerűen és pontosan kell előterjeszteni amellett, hogy már a kérelem benyújtásakor nagyon részletesen elő kell adni a kérelemmel érintett tényállást, és elő kell terjeszteni a bizonyítékokat, bizonyítási indítványokat. Amennyiben a kérelmei szempontjából lényeges tényállítási elemeket, vagy bizonyítékokat nem terjeszti időben elő, úgy azokra később hiába hivatkozik a bíróság már nem fog vele foglalkozni, aminek következtében könnyen elveszítheti pert, aminek nem csak az a következménye, hogy nem éri el a célját, de komoly perköltséget is kifizethet miatta.

Egy tapasztalt és felkészült ügyvéd részletesen kikérdezi ügyfelét a tényállás pontos előkészítése, előterjesztése érdekében. Összegyűjti a szükséges bizonyítékokat, bizonyítási indítványokat, majd azokat értékelve részletesen tájékoztatja ügyfelét a valós lehetőségeiről, annak érdekében, hogy az – tanácsokkal támogatva – dönteni tudjon arról, hogy mit szeretne, mit érdemes kérnie a bíróságtól, hogy a lehető legjobb eredményt érje el.

A felkészült válóperes ügyvéd aprólékosan kidolgozza a kereseti kérelmet, és nem csak arra készíti fel az ügyfelét, hogy mi várható az eljárás során, hanem abban is segít, hogy a bírósági eljáráson kívül (esetlegesen felmerülő más eljárásokban) hogyan viselkedjen, milyen taktikát válasszon, hogyan kommunikáljon házastársával.

Mit kell tennie ha válni akar közös megegyezés nélkül?

Nem kell megijednie! A házasságát a bíróság, ha Ön szeretné mindenképp felbontja. Ha felkészült válóperes ügyvédre bízza a képviseletét, hosszú távon nem csak sokat spórolhat – a magasnak tűnő ügyvédi óradíjak ellenére – hanem kifejezetten jó eredményt is elérhet a vitás kérdésekben.

Ha biztonságban szeretné érezni magát és a jövőjét, válassza a Vidákovics & Partners felkészült válóperes ügyvédekből álló csapatát, és győződjön meg személyesen arról, mit érhet egyetlen ügyvéd, az ügyvédek jól szervezett csapatával szemben.

dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvéd

dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvéd

Megromlott a házassága? A Vidákovics & Partners válópere szakosodott válóperes ügyvédei együttesen több mint 40 év családjogi területen szerzett tapasztalatával magabiztosan nyújtunk határozott képviseletet ügyfeleink számára. Legyen Ön is részese annak a sikernek, amit elérhetünk az Ön ügyében is.

Ha ismerni szeretné a valós lehetőségeit, vagy határozott polgári jogi képviseletre vágyik kérjen konzultációs időpontot.

BÜNTETŐJOGI ÜGYVÉD BUDAPEST

Jogi tanácsadás. Ügyvédünk már a kezdeti konzultáción használható tanáccsal láthatja el. Hívjon fel most!

VÁLÓPERES ÜGYVÉD BUDAPEST

Megromlott a házassága?Határozott képviseletet biztosítunk.

BTK KERESŐ SZOLGÁLTATÁS

Vegye igénybe jogi kereső szolgáltatásunkat! 

Vegye fel a kapcsolatot dr. Vidákovics Béla Zsolt büntetőjogi ügyvéddel a szövegre kattintva és kérjen konzultációs időpontot. Vagy hívja a +36 30 357 2124-es számot! A telefonszámra koppintva a szám bekerül mobiltelefonja tárcsázójába.