VÁLÓPERES ÜGYVÉD BUDAPEST
Vidákovics & Partners Ügyvédi Iroda Budapest

Válás közös megegyezés nélkül

Válás közös megegyezés nélkül! Ha válságban a házassága, és nem tud megegyezni házastársával a válás járulékos kérdéseiben, akkor forduljon válóperre szakosodott gyakorlott ügyvédhez! A Vidákovics & Partners válóperekre szakosodott ügyvédi csapata határozott képviseletet, szakszerű tanácsokat nyújt ügyfelei számára az előkészületektől kezdve a peres eljáráson át, egészen az ítélet végrehajtásáig.

Válás közös megegyezés nélkül

A bíróság a házasságot bármelyik házastárs kérelmére felbontja, ha az teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott. A házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlása állapítható meg különösen abban az esetben, ha a házastársak között az életközösség megszűnt, és annak helyreállítására – az életközösség megszűnéséhez vezető folyamat, illetve a különélés időtartama alapján – nincs kilátás. 

A bíróság a házasságot a házasság megromlása körülmények vizsgálata nélkül bontja fel, ha azt a házastársak végleges elhatározáson alapuló, befolyásmentes megegyezésük alapján közösen kérik.

Akkor bonthatja fel a bíróság a felek házasságát az egyezségükre tekintettel, ha a szülők megegyeztek:

- a közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlásában,
- a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartásban,
- a gyermektartásban,
- a házastársi közös lakás használatában
- igény esetén a házastársi tartásban,
és a bíróság az egyezségüket jóváhagyta. 

Ha a felek a felsorolt kérdésekben kivétel nélkül megegyezni nem tudnak, akkor a válás közös megegyezés nélkül fog lezajlani. Ha a felek között minden kérdésben létrejött az egyezség, akkor a bíróságnak egyik kérdésben sem kell bizonyítást felvennie.

Válás közös megegyezés nélkül milyen kérdéseket vethet fel?

A válás közös megegyezés nélkül esetében a bíróság köteles bizonyítást lefolytatni a házasság helyrehozhatatlan megromlására (ezt hívják tényállásos válásnak). Nem azt kell vizsgálnia a bíróságnak, hogy a házasság megromlásában melyik fél a vétkes. Arról kell meggyőződnie, hogy a házasság véglegesen megromlott, helyreállítására nincs remény. A bizonyítást ebben a körben akkor is le kell folytatnia, ha a fent felsorolt kérdések közül akár csak egyben nem tudtak a felek megállapodni.

Az, hogy a házasság helyreállítására nincs remény alapulhat akár kizárólag az egyik házastárs végleges elhatározásán is.

A házasság felbontására irányuló kereseti kérelem (formanyomtatvány innen tölthető le) 

Ha a feleknek nincs közös kiskorú gyermeke, a válás közös megegyezés nélkül többségében egyszerű. 

A bírósághoz benyújtott kereseti kérelemnek tartalmaznia kell:
- a házasság felbontására irányuló kérelmet.

A házasság felbontásán túl kérni lehet: 
- házastársi közös lakás használatának rendezését
- házastársi tartás iránti kérelmet.

Ha a feleknek van közös kiskorú gyermeke:
- szülői felügyelet rendezése (régi néven gyermekelhelyezés)
- gyermek és különélő szülő kapcsolattartásának szabályozása
- gyermektartás iránti kérelmek terjeszthetők elő.

Korábban a házasság felbontása iránti kérelemmel együtt tárgyalta, tárgyalhatta a bíróság a vagyonjogi kérdéseket. A jelenleg hatályos szabályozás értelmében a házastársi közös vagyon megosztása iránti kérelem nem tárgyalható együtt a házasság felbontásával.

Válás közös megegyezés nélkül esetében a feleknek van lehetősége a felsorolt vitás kérdések egyikében-másikában részegyességet kötni. Ha a felek például a lakáshasználatban egyezséget kötnek, úgy ebben a kérdésben a bíróságnak bizonyítást nem kell felvennie. Ez a lehetőség azonban nem vonatkozik a kötelék felbontására, ahol a bizonyítás nélkülözhetetlen.

Bizonyítás a polgári peres eljárásban

Válás közös megegyezés nélkül esetében az egyik legfontosabb kérdés a bizonyítás. A perben jelentős tények állítása, és az alátámasztásukra szolgáló bizonyítékok rendelkezésre bocsátása - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a feleket terheli.

A bíróság a perben - törvény eltérő rendelkezése hiányában - alakszerű bizonyítási szabályokhoz, a bizonyítás meghatározott módjához vagy meghatározott bizonyítási eszközök alkalmazásához nincs kötve, szabadon felhasználhatja a felek előadásait, valamint minden bizonyítékot, amely a tényállás megállapítására alkalmas.

Törvény eltérő rendelkezése hiányában a perben jelentős tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a bíróság valósnak fogadja el (a továbbiakban: bizonyítási érdek), továbbá a bizonyítás elmaradásának vagy sikertelenségének a következményeit is ez a fél viseli.

A válás közös megegyezés esetén a bizonyítás történhet különösen tanúbizonyítás, szakértői bizonyítás, okirati bizonyítás és szemle útján. A bíróság bármilyen olyan egyéb bizonyítást is foganatosíthat.

Gyakran felmerülő kérdés, hogy válás közös megegyezés nélkül esetében a peres felek családtagjai, közeli hozzátartozói lehetnek-e tanúk. Általában ennek semmi akadálya nincs. A házastársak mindenapjaiba többségében a családtagok látnak bele, azért - hacsak nem elfogultak - a leghitelesebb betekintést ök tudnak adni a felek életébe. A vallomásukat követően a bíróság természetesen majd értékeli, hogy mennyire tűntek elfogulatlannak, milyen mértékben vehető figyelembe a nyilatkozatuk.

Ügyvéd feladata a válóper benyújtása során

Ha nem tud házastársától közös megegyezéssel elválni, nem érdemes egyedül próbálkoznia a kereseti kérelem benyújtásával. Nagyon szigorú alaki és tartalmi feltételei vannak a kereseti kérelem benyújtásának, amit ha nem tud teljesíteni, úgy a bíróság a kereseti kérelmét elutasítja.

A kereseti kérelmet szakszerűen és pontosan kell előterjeszteni amellett, hogy már a kérelem benyújtásakor nagyon részletesen elő kell adni a kérelemmel érintett tényállást, és elő kell terjeszteni a bizonyítékokat, bizonyítási indítványokat. Amennyiben a kérelmei szempontjából lényeges tényállítási elemeket, vagy bizonyítékokat nem terjeszti időben elő, úgy azokra később hiába hivatkozik a bíróság már nem fog vele foglalkozni, aminek következtében könnyen elveszítheti pert, aminek nem csak az a következménye, hogy nem éri el a célját, de komoly perköltséget is kifizethet miatta.

Egy tapasztalt és felkészült ügyvéd részletesen kikérdezi ügyfelét a tényállás pontos előkészítése, előterjesztése érdekében. Összegyűjti a szükséges bizonyítékokat, bizonyítási indítványokat, majd azokat értékelve részletesen tájékoztatja ügyfelét a valós lehetőségeiről, annak érdekében, hogy az - tanácsokkal támogatva - dönteni tudjon arról, hogy mit szeretne, mit érdemes kérnie a bíróságtól, hogy a lehető legjobb eredményt érje el.

A felkészült válóperes ügyvéd aprólékosan kidolgozza a kereseti kérelmet, és nem csak arra készíti fel az ügyfelét, hogy mi várható az eljárás során, hanem abban is segít, hogy a bírósági eljáráson kívül (esetlegesen felmerülő más eljárásokban) hogyan viselkedjen, milyen taktikát válasszon, hogyan kommunikáljon házastársával.

Mit kell tennie ha válni akar közös megegyezés nélkül?

Nem kell megijednie! A házasságát a bíróság, ha Ön szeretné mindenképp felbontja. Ha felkészült válóperes ügyvédre bízza a képviseletét, hosszú távon nem csak sokat spórolhat – a magasnak tűnő ügyvédi óradíjak ellenére – hanem kifejezetten jó eredményt is elérhet a vitás kérdésekben.

Ha biztonságban szeretné érezni magát és a jövőjét, válassza a Vidákovics & Partners felkészült válóperes ügyvédekből álló csapatát, és győződjön meg személyesen arról, mit érhet egyetlen ügyvéd, az ügyvédek jól szervezett csapatával szemben.

DR. VIDÁKOVICS BÉLA ZSOLT ÜGYVÉD

Megromlott a házassága? A Vidákovics & Partners válópere szakosodott válóperes ügyvédei együttesen több mint 40 év családjogi területen szerzett tapasztalatával magabiztosan nyújtunk határozott képviseletet ügyfeleink számára. Legyen Ön is részese annak a sikernek, amit elérhetünk az Ön ügyében is.

Ha ismerni szeretné a valós lehetőségeit, vagy határozott polgári jogi képviseletre vágyik, hívja most a (+36) 30 357-2124-es telefonszámot és kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvéddel.

BÜNTETŐJOGI ÜGYVÉD BUDAPEST

Jogi tanácsadás. Ügyvédünk már a kezdeti konzultáción használható tanáccsal láthatja el. Hívjon fel most!

VÁLÓPERES ÜGYVÉD BUDAPEST

Megromlott a házassága? Határozott képviseletet biztosítunk. Forduljon hozzánk bizalommal!

Jogi szótár

Tájékozódjon családjogi, vagyonjogi és válóperes témájú kérdésekben szakértő szerzőink cikkeiből!
Vegye fel a kapcsolatot dr. Vidákovics Béla Zsolt válóperes ügyvéddel a szövegre kattintva és kérjen konzultációs időpontot. Vagy hívja a +36 30 357 2124-es számot! A telefonszámra koppintva a szám bekerül mobiltelefonja tárcsázójába.

Ügyvédeink az Ön Rendelkezésére Állnak

Hívjon minket, vagy töltse ki az alábbi űrlapot a védelem megkezdéséhez.

LÉPJEN KAPCSOLATBA ÜGYVÉDÜNKKEL!

GYEREKTARTÁS
Hogyan lehet befolyásolni a gyerektartás összegét? Mi eláruljuk Önnek!
LÁTHATÁSI JOG
Hogyan tarthatja a gyermek a különélő szülővel a kapcsolatot? A részletekért kattintson!
GYERMEKELHELYEZÉS
Kérjen profiktól tanácsot a szülői felügyeleti jog gyakorlása szabályozásának kérdésében!
VÁLÓPER
A legkeményeb válóper is csuklógyakorlat számunkra!
Vidákovics & Partners Ügyvédi Iroda Budapest
MARADJON KAPCSOLATBAN VELÜNK

VIDÁKOVICS ÜGYVÉDI IRODA

1132 Budapest, Váci út 28. II. emelet 5. ajtó

Kapucsengő: 16

+36 (30) 357-2124

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett Vidákovics Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amely az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapon találhatók. 

A honlapon található információk kizárólag általános tájékoztatás céljából szolgálnak, nem minősül jogi tanácsadásnak.

© 2017 – 2020 Minden jog fenntartva.
phone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram