Fenyegetés: a büntető törvénykönyv eltérő rendelkezése hiányában súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly félelmet keltsen;