Eredményeinkből

EREDMÉNYEINKBŐL

Felfüggesztett

A vád fegyveresen elkövetett rablás, amit a törvény 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni.

EREDMÉNY 2 év szabadságvesztés 5 évi próbaidőre felfüggesztve, az ügyfélnek nem kellett börtönbe vonulnia,

Felfüggesztett

A vád 2 rendbeli jelentős értékre folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett sikkasztás, amelyet a törvény a halmazati szabályokra tekintettel 5 évtől 12 évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni.

EREDMÉNY: 2 év szabadságvesztés 3 évi próbaidőre felfüggesztve, az ügyfélnek nem kellett börtönbe vonulnia.

Felmentés

Ügyfelünkkel szemben az ügyészség 2 rendbeli szexuális erőszak bűntette, rablás bűntette, kifosztás bűntette és okirattal visszaélés vétsége miatt emelt vádat az ügyészség. A cselekmények büntetése a halmazatra tekintettel 2 évtől 12 évig terjedő szabadságvesztés, ügyfelünk elítélése esetén 7 év körüli szabadságvesztés büntetésre számíthatott.

EREDMÉNY: az 1 év 3 hónapot előzetes letartóztatásban töltött, és a bíróságon ellenségesen fogadott ügyfelünket megfeszített kemény küzdelmet követően az első fokon eljárt bíróság a vádak alól felmentette.

Felmentés

Mielőtt felkeresett az ügyfél rablás bűntett kísérlete miatt, 2 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélte a bíróság első fokon. Megbízásunkat követően elértük, hogy a másodfokú bíróság az ítéletet hatályon kívül helyezze.

EREDMÉNY: A megismételt elsőfokú eljárásban sikerült bizonyítanunk ügyfelünk ártatlanságát, a bíróság felmentette.

Felfüggesztett

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettével, valamint 11 rendbeli közokirat-hamisítás bűntettével vádolta meg, mivel az irányadó tényállás alapján mindösszesen 306.948.723,- Ft kárt okozott a költségvetésnek. A cselekményt 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni a törvény.

EREDMÉNY: Az ügyfél részletes felkészítését, és a védekezés aprólékos kidolgozását követően a bíróság a bíróság 2 év börtönbüntetésre, 8 év civil szervezet vezető tisztségviselésétől eltiltásra ítélte, a szabadságvesztés végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette.

Felmentés

A vád 1 rendbeli súlyos testi sértés, 1 rendbeli folytatólagosan és üzletszerűen jelentős értékre elkövetett orgazdaság bűntette.

EREDMÉNY: A következetes védekezésnek köszönhetően, már az elsőfokú lejárás jogerősen felmentéssel zárult.

Felmentés

Az ügyfelet erőszakos közösülés bűntettével vádolta meg az ügyészség a sértett vallomása alapján. Amellett, hogy a cselekményt 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni a törvény, nagyon szigorú elbírálás alá esik a bíróságon.

EREDMÉNY: Hosszúra nyúló, részletes és nehéz bizonyítási eljárást követően a bíróság már első fokon jogerősen felmentette ügyfelünket

Felmentés

A vád 4 rendbeli gyermekpornográfia és 4 rendbeli kiskorú veszélyeztetése. Ügyfelünket, mielőtt felkeresett minket az első fokon eljárt Járásbíróság 4 év börtönbüntetésre és 5 év közügyektől letiltásra ítélte. A elsőfokú eljárás tanulmányozását követően arásban részletesen vitattuk az elsőfokú bíróság ítéletét, amelyre tekintettel a másodfokú bíróság bizonyítást vett fel.

EREDMÉNY: A másodfokú bíróságon felvett bizonyítás, és az írásban előterjesztett védekezés eredményeként a bíróság ügyfelünket valamennyi vád alól felmentette.

Felmentés

A Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség jelentős kárt okozó csalás bűntettével vádolta meg az ügyfelünket, amely cselekményt a törvény 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni.

EREDMÉNY: A hosszúra nyúló elsőfokú eljárást követően ügyfelünket a bíróság 350.000,- Ft pénzbüntetésre ítélte, amely ítéletet megfellebbeztünk. A másodfokú bíróság elfogadta a védelem érvelését, és az ügyfelünket felmentette.

Kedvező ítélet

Az ügyészség, jelentős értékre elkövetett sikkasztás és bűnpártolás vétségével vádolta meg ügyfelünket, amely cselekményeket a törvény a halmazati büntetése tekintettel 1 évtől 7 évig terjedő szabadságvesztést rendel büntetni.

EREDMÉNY: A részletesen kidolgozott védelemnek, és a fegyelmezett ügyfélnek köszönhetően a bíróság az ügyfelet 6 hónap szabadságvesztésre ítélte, amelynek végrehajtását 2 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztette.

Felmentés

A Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség jelentős kárt okozó csalás bűntettével vádolta meg az ügyfelünket, amely cselekményt a törvény 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni.

EREDMÉNY: A hosszúra nyúló elsőfokú eljárást követően ügyfelünket a bíróság 350.000,- Ft pénzbüntetésre ítélte, amely ítéletet megfellebbeztünk. A másodfokú bíróság elfogadta a védelem érvelését, és az ügyfelünket felmentette.

Kedvező ítélet

Az ügyészség, jelentős értékre elkövetett sikkasztás és bűnpártolás vétségével vádolta meg ügyfelünket, amely cselekményeket a törvény a halmazati büntetése tekintettel 1 évtől 7 évig terjedő szabadságvesztést rendel büntetni.

EREDMÉNY: A részletesen kidolgozott védelemnek, és a fegyelmezett ügyfélnek köszönhetően a bíróság az ügyfelet 6 hónap szabadságvesztésre ítélte, amelynek végrehajtását 2 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztette.

Nyomozás megszűntetése

Ügyfelünket az VIII. kerületi Rendőrkapitányság önbíráskodás bűntettével gyanúsította meg.

EREDMÉNY: A sértettel történt szembesítést, és a sértett általunk történt részletes kikérdezését követően ügyfelünkkel szemben az eljárást a rendőrség megszüntette

Kedvező büntetés

A közös képviselőként dolgozó ügyfelet jelentős értékre folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntettének elkövetése miatt marasztalta el a bíróság, amely cselekményt 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni a törvény.

EREDMÉNY: 1 év 6 hónap szabadságvesztés, amelynek a végrehajtását a bíróság 2 év próbaidőre felfüggesztette, Az ügyfélnek nem kellett börtönbe vonulnia

Felmentés

A vád súlyos testi sértés bűntette, amelyet a törvény 3 évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni.

EREDMÉNY: megismételt elsőfokú eljárást követően az ügyfelet felmentették.

Kedvező büntetés

Fiatalkorú ügyfelünket az ügyészség 1 rendbeli felfegyverkezve és csoportosan, 1 rendbeli csoportosan elkövetett rablás, valamint társtettesként elkövetett súlyos testi sértéssel vádolta meg.

Hosszúra nyúló elsőfokú eljárásban sikeresen alkalmaztuk az aprólékosan kidolgozott védekezést.

EREDMÉNY: A bíróság ügyfelünket 1 év 4 hónap szabadságvesztésre ítélte, amelynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette.

Eljárás megszűntetése

Az ügyféllel szemben erőszakkal, éjjel elkövetett magánlaksértés és rongálás miatt folytatott eljárást a XVI. kerületi Rendőrkapitányság.

EREDMÉNY: A nyomozás során sikerült elérni, hogy az ügyészség a vádemelést próbaidőre elhalassza, amelynek eredményes elteltét követően az eljárást megszüntette.

Privacy Preference Center