VÁLÓPERES ÜGYVÉD BUDAPEST
Vidákovics & Partners Ügyvédi Iroda Budapest

A haszonélvezeti jog érthetően

A haszonélvezeti jog érthetően

A haszonélvezeti jog kifejezés nagyon pontosan írja le, hogy mire is alkalmazza a jogalkotó ezt a fogalmat. Egy vagyontárgy hasznának élvezete nem egyenlő a tulajdonlással, ez ugyanis egy olyan vagyoni értékű jog, ami ideiglenesen lehetővé teszi a tulajdonoson kívüli természetes vagy jogi személynek, hogy -  például egy ingatlant - használjon.

A hasznonélvezeti jog a tulajdonosváltással nem szűnik meg, de időben korlátozható vagy megváltható. Ugyanakkor örökölni és értékesíteni sem lehet, szemben a tulajdonban lévő értékekkel. 

Mi az a haszonélvezeti jog? Mi a célja? 

Amikor haszonélvezetbe kap valaki egy ingatlant vagy ingóságot, akkor annak tulajdonjoga nem lesz az övé, azonban birtokba veheti, használhatja, hasznosíthatja. Mivel nem az ő tulajdona, ezért eladni, megterhelni sincs lehetősége a haszonélvezőnek, ezt a tulajdonos teheti csak meg. 

A haszonélvezeti jog vagyoni érétkű jog, mely lehet időben kötött vagy élethosszig tartó,  keletkezhet szerződéssel vagy jogszabályból eredően, mint például az özvegyi jog. Amennyiben jogi személy a jogosult, akkor a haszonélvezetnek van maximális időtartama, ez 50 év, ennyi idő után automatikusan megszűnik. 

Milyen jogai és kötelezettségei lehetnek a haszonélvezőnek?

A haszonélvező tehát a neki jutatott ingatlant vagy ingóságot szabadon használhatja, annak hasznát szedheti, de nem adhatja el és nem teheti jelzálog fedezetévé sem. A használatból eredő értékcsökkenésért nem felelős, ugyanakkor a haszonélvezeti jog gyakorlása során nem semmisítheti meg és nem is károsíthatja meg a rábízott vagyontárgyat. Ha ilyen előfordul a tulajdonos jogosan kérhet kártérítést.

A haszonélvezeti jog alapítása

Ahogyan arról már szó volt cikkünkben a haszonélvezet keletkezhet szerződéssel, gyakori például, hogy a családok a gyermekek nevére vesznek ingatlant, ám a szülők a haszonélvezők, hogy az ügyintézés során legyen jogalapjuk cselekedni, ugyanakkor később az öröklés során ne merüljenek fel kérdések. Fontos itt megjegyezni, hogy holtigtartó haszonélvezeti jogot csak közokiratban vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban létesíthetünk.

Jogszabályból fakadóan is létesülhet haszonélvezet, hiszen a hatályos rendelkezések szerint ma az özvegyen maradt házastárs az örökhagyóval közösen lakott ingatlanra és annak berendezési és használati tárgyaira haszonélvezetet kap, akkor is, ha abban nem volt tulajdonrésze. Ezt hívja a jogszabály özvegyi jognak, ami speciális esete a haszonélvezetnek. 

Az özvegyi jog holtig tartó haszonélvezetet biztosít, ezzel szemben, ha szerződéssel jön létre a haszonélvezet, az, a megegyező felek megállapodása értelmében, időben korlátozható. Adható haszonélvezet a szülőnek a gyermek nagykorúságáig vagy akár civil szervezetnek egy ingatlan hasznosítására néhány évre. 

A haszonélvezeti jog értéke

A haszonélvezeti jog nem eladható, de mivel lehetőség van megváltására, ezért az 1990. Évi XCIII. Törvény 72. Paragrafusa rendelkezik arról, hogy a megváltásnál hogyan számítható ki a lemondásért járó összeg. 

Ebben a haszonélvezeti tárgy (például ingatlan) értéke és a haszonélvező kora a meghatározó. Egy évre a haszonélvezet értékét a törvény a forgalmi érték egy huszadában határozza meg. Hogy hány évi értéket kell fizetni a megváltásért az pedig a haszonélvező életkorától függ, sávosan meghatározott szorzót rendel a törvény az életkori csoportokhoz. 

Haszonélvezet jogosultjának a koraAz éves érték szorzója
25 évesnél fiatalabb10
25-50 év között8
51-65 év között6
65 év felett4

A haszonélvezeti jog megszűnése

Amikor a haszonélvezeti jog megszűnik törlik azt a nyilvántartásokból. Hogy ehhez az aktushoz pontosan mire van szükség az függ attól, hogy milyen típusú haszonélvezetről van szó. 

A haszonélvezeti jog törlése

A határozott időre szóló haszonélvezetet a megállapodásban szereplő idő után lehet töröltetni, a jogi személyeknek adottat 50 év után, a holtigtartót pedig a haszonélvező halála után, ehhez szükséges a halotti anyakönyvi kivonat bemutatása és egy kérelem beadása az illetékes földhivatalba. 

Megváltása, lemondás

A haszonélvezet nem képezheti adásvétel tárgyát, ugyanakkor felek megállapodása alapján ellenérték fejében megváltható, illetve a haszonélvező ingyenesen is lemondhat róla.  

A haszonélvezeti jog megtámadása

Ahogyan a vagyoni értékű jogok általában, úgy a haszonélvezeti jog is vitatható, bíróság előtt megtámadható, előfordulnak olyankörülmények amikor a mértéke korlátozható.

Nem lehet örökölni vagy átruházni

A haszonélvezeti jog személyhez kötődik vagyis azt eladni, örökölni, átruházni nem lehet. Amennyiben át kívánja valaki adni ezt a jogot az csak a tulajdonos tudtával és beleegyezésével, új bejegyzésként jöhet létre, Tehát nem átadással, hanem lemondás és egy új jog keletkeztetése zajlik ilyen esetekben. 

A jogról csak lemondani lehet ingyenesen vagy ellenérték fejében.

Haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan eladása

Régi hiedelem, hogy haszonélvezettel terhelt ingatlant nem lehet eladni. Ez, jogi szempontból nézve, nem igaz. A tulajdonos változhat, ez a haszonélvezetet nem érinti, vagyis, ha talál rá valaki vevőt, eladhatja az ingatlant úgy, hogy annak haszonélvezőjét nem kérdezi meg.

A haszonélvező ilyen esetben is élhet jogával, hiszen az az ingatlanhoz és nem a tulajdonoshoz kötött. Az eladás során azonban a forgalmi értéket csökkentik a haszonélvezet értékével. Vagyis, ha egy százmilliós ingatlant ad el valaki, amelynek van egy 25 év alatti haszonélvezője, akkor a vételár 50.000.000 forint körül fog alakulni. Ez jelentősen olcsóbb, de érdemes azzal is számolni, hogy a birtokbavétel időpontja nem tudható.. 

Hogyan és mennyiért lehet bejegyeztetni haszonélvezeti jogot?

A haszonélvezeti jogot, ha szerződés keletkezteti közokiratban vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban kell rendezni. Ezt, ha ingatlan birtoklásáról van szó, a földhivatalban is be kell jegyeztetni. Vagyis a szerződés elkészítésének és a földhivatali ügyintézésnek a költségeivel mindenképpen számolni kell. Kivétel, ha az ingatlan adásvétel során kerül bejegyzésre a haszonélvezeti jog, hiszen ilyen esetekben mód van arra, hogy egy dokumentumban, egy ügyintézés során kerüljön bejegyzésre a tulajdonoscsere és a haszonélvezet. 

A haszonélvezet, mivel vagyonszerzésről szól, illetékkköteles, amennyiben nem közeli hozzátartozónak kívánja nyújtani valaki.

Özvegyi jog és haszonélvezeti jog

Az özvegyi jog a haszonélvezet egy speciális esete, hiszen jogszabály keletkezteti és több ponton is eltér a haszonélvezeti jog alapeseteitől. Mivel ennek a törvénynek a célja, hogy a magára maradó házastárs élete végéig élvezhesse a közös élet gyümölcsét (lásd: házastársi közös vagyon), vagyis lakhassa közös otthonukat, használhassa tárgyaikat, ezért itt a megváltás nem kényszeríthető ki.

Vagyis hiába szeretnék az örökösök, hogy az özvegy költözzön ki az ingatlanból és ajánlják fel a törvényben meghatározott összeget, kizárólag az özvegyen maradt fél döntése, hogy ezt elfogadja-e vagy sem. Az özvegyi jog minden esetben holtigtartó haszonélvezetet biztosít. 

Gyakori kérdések

Mi a különbség az özvegyi jog és a haszonélvezeti jog között?

Az özvegyi jog jogszabály által előírt, holtigtartó haszonélvezet a közösen lakott ingatlanra és annak használati, berendezési tárgyaira. Ezt megváltani csak az özvegy egyértelmű szándékával lehet. 

Milyen kötelezettség terheli a haszonélvezeti jog jogosultját?

A haszonélvezőnek kell fizetnie az általa birtokolt vagyon fenntartásának költségeit vagyis ingatlan esetén például a rezsit. Nem semmisítheti meg és nem is okozhat kárt az általa birtokolt vagyontárgyban.

Mire jogosít a haszonélvezeti jog?

A haszonélvezeti jog a használatra, haszon szedésére jogosítja fel, sőt díjmentesen másnak is birtokba adhatja azt. Bérbeadni azonban csak a tulajdonossal egyetértésben lehet.

Mikor szűnik meg a haszonélvezeti jog?

A haszonélvezeti jog lehet holtigtartó, ilyenkor lemondással vagy a jogosult halálával szűnik meg. Az határozott idejű, értelemszerűen, a határidő lejártával szűnik meg. 

Hogyan szüntethető meg a haszonélvezeti jog?

Ahogyan a keletkeztetés, úgy a megszűnés is szerződésbe foglalt módon jöhet csak létre, ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban vagy közokiratban. 

DR. VIDÁKOVICS BÉLA ZSOLT ÜGYVÉD

Megromlott a házassága? A Vidákovics & Partners válópere szakosodott válóperes ügyvédei együttesen több mint 40 év családjogi területen szerzett tapasztalatával magabiztosan nyújtunk határozott képviseletet ügyfeleink számára. Legyen Ön is részese annak a sikernek, amit elérhetünk az Ön ügyében is.

Ha ismerni szeretné a valós lehetőségeit, vagy határozott polgári jogi képviseletre vágyik, hívja most a (+36) 30 357-2124-es telefonszámot és kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvéddel.

BÜNTETŐJOGI ÜGYVÉD BUDAPEST

Jogi tanácsadás. Ügyvédünk már a kezdeti konzultáción használható tanáccsal láthatja el. Hívjon fel most!

VÁLÓPERES ÜGYVÉD BUDAPEST

Megromlott a házassága? Határozott képviseletet biztosítunk. Forduljon hozzánk bizalommal!

Jogi szótár

Tájékozódjon családjogi, vagyonjogi és válóperes témájú kérdésekben szakértő szerzőink cikkeiből!
Vegye fel a kapcsolatot dr. Vidákovics Béla Zsolt válóperes ügyvéddel a szövegre kattintva és kérjen konzultációs időpontot. Vagy hívja a +36 30 357 2124-es számot! A telefonszámra koppintva a szám bekerül mobiltelefonja tárcsázójába.

Ügyvédeink az Ön Rendelkezésére Állnak

Hívjon minket, vagy töltse ki az alábbi űrlapot a védelem megkezdéséhez.

LÉPJEN KAPCSOLATBA ÜGYVÉDÜNKKEL!

GYEREKTARTÁS
Hogyan lehet befolyásolni a gyerektartás összegét? Mi eláruljuk Önnek!
LÁTHATÁSI JOG
Hogyan tarthatja a gyermek a különélő szülővel a kapcsolatot? A részletekért kattintson!
GYERMEKELHELYEZÉS
Kérjen profiktól tanácsot a szülői felügyeleti jog gyakorlása szabályozásának kérdésében!
VÁLÓPER
A legkeményeb válóper is csuklógyakorlat számunkra!
Vidákovics & Partners Ügyvédi Iroda Budapest
MARADJON KAPCSOLATBAN VELÜNK

VIDÁKOVICS ÜGYVÉDI IRODA

1132 Budapest, Váci út 28. II. emelet 5. ajtó

Kapucsengő: 16

+36 (30) 357-2124

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett Vidákovics Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amely az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapon találhatók. 

A honlapon található információk kizárólag általános tájékoztatás céljából szolgálnak, nem minősül jogi tanácsadásnak.

© 2017 – 2020 Minden jog fenntartva.
phone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram