VÁLÓPERES ÜGYVÉD BUDAPEST

VÁLÓPERES ÜGYVÉD BUDAPEST

Válás – Válóper

Válóperes Ügyvéd

Az emberek fejében akkor szokott megfordulni a válás gondolata, amikor válságban a házassága. A válóper beadása a házasság felbontása érdekében számtalan kérdést vethet fel. Válás közös megegyezéssel vagy válás közös megegyezés nélkül? Mik a különbségek? Változik a válóper menete? Ha nem a legnagyobb egyetértésben válik a házastársától, és nem akar alulmaradni, nem akar nagy veszteségeket elszenvedni, úgy keresse fel a Vidákovics & Partners válóperre szakosodott ügyvédeit. A válóperekre koncentrálva határozott képviseletet biztosítunk ügyfeleink számára a peres eljárás minden szakaszában, a legjobb eredmény elérése érdekében. Legyen részese Ön is annak a sikernek, amit válóperes ügyvédeink érhetnek el az Ön ügyében is. Kérjen konzultációs időpontot.

Válságban a házassága? A válás elindításán gondolkodik?

Még nem született meg azaz ember, aki nyugodt tud maradni, miközben olyannyira megromlott a kapcsolata házastársával, hogy a váláson kell gondolkodnia. Ebben a rendkívüli helyzetben a felek nem tudnak tisztán gondolkodni. Feszültek, idegesek, sokszor nem tudnak odafigyelni a munkájukra, nem tudnak enni, aludni, csak egyetlen dolog körül forog a gondolatuk.

Az érzelmi hullámvasúton ülve jutnak el odáig a házastársak, hogy nagyon komoly, életüket jelentősen befolyásoló dolgokról kellene beszélniük, egyeztetniük, ami az egyik pillanatban még megy, a másikban talán veszekedésbe torkollik.

A válás pokollá teheti a házastársak életét, de kihatás van a családjukra, főként gyermekeikre. Ha a felek tudnak kommunikálni egymással jó eséllyel futhatnak neki a házasság felbontásához közös megegyezéssel.

Amennyiben nem tudnak házastársával megegyezni a házasság felbontása során felmerülő kérdésekben, akkor Önnek határozott és tapasztalt válóperes ügyvéd segítségére van szüksége. Vegye fel a kapcsolatot a Vidákovics & Partners családjogra szakosodott válóperes ügyvédeivel. Szerezzen konzultációs időpontot! Már az első konzultáció alkalmával értékes tanácsokkal, útmutatással lesz gazdagabb. Előzze meg a házastársát, bízza meg Ön profi válóperes csapatunkat a képviseletének az ellátásával.

Válóper beadása

A házasság felbontása iránt a házastársnak a pert személyesen kell megindítania, ami nem zárja ki, hogy a keresetlevelet jogi képviselője (ügyvéd) útján terjessze elő az illetékes bíróságon.

A házasságot a bíróság bármelyik házastárs – illetőleg a házastársak közös – kérelmére felbontja, ha a házaséletük teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott. A válásnál a bíróság a közös kiskorú gyermek érdekét mindig figyelemben tartja.

A házasság felbontása (a válás) nem valamelyik házastárs vétkességén, esetleges hűtlenségén vagy erőszakos magatartásán stb. alapul, hanem a felek, vagy valamelyik fél objektív feldúltságán, érzelmi állapotán. Ami az egyik házaspárnál garantáltan kiveri a biztosítékot, az egy másik házaspárnál akár teljesen természetes is lehet. Vannak, akik sok apróság miatt jutnak el a válásig, míg nyitott házasságban a házastársi hűtlenség sem okoz különösebb problémát. A törvény a bíróság mérlegelésére bízza a házasság visszafordíthatatlan megromlásának megítélését.

A bírói gyakorlat szerint, a durván kötelességsértő, az általános társadalmi erkölcsi normák szerint súlyos megítélés alá eső magatartást tanúsító személy házastársa indokoltan nem képes az ilyen magatartást tolerálni, nem várható el tőle a házasság fenntartása.

Az, hogy a súlyosan felróható magatartást a másik házastárs nem hajlandó elviselni, általában önmagában elegendő a feldúltság megállapításához, a válás kimondásához, még akkor is, ha a felróható magatartást tanúsító házasfél ellenzi a házasság felbontását. Ilyen felróható magatartás lehet például a családon belüli erőszak, súlyos bűncselekmény elkövetése akár más terhére is, alkoholizmus, szerencsejáték függőség stb…

A házasság felbontása – válás – válóper

A házasság felbontására irányuló perek az úgynevezett személy állapotot érintő perek körébe tartozó peres eljárás. A bíróságtól bármelyik házastárs kérheti, hogy a házasságot a bíróság bontsa fel. Ez alatt érteni kell azt is, hogy ha valamelyik házastárs elhatározása végleges, bár azt a másik fél (még) nem kéri, akkor is dönt a bírósága házasság felbontásáról. A házasság felbontása kizárólag a bíróságtól kérhető, ennek módjai az egyik fél kérelmére (ún. tényállásos bontás) vagy a házastársak közösen benyújtott kérelmére (ún. megegyezésen alapuló bontás). A bíróság mindkét esetben felbontja a felek házasságát, ha a házaséletük teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott.

Keresetindítás

Akár közös kérelemmel, akár egyik fél kérelmére indul meg a házasság felbontására irányuló peres eljárás, a felek perbeli állását meg kell jelölni. A perben felperes az, aki megindítja az eljárást az alperessel szemben. A házasság felbontása iránti pert személyesen kell megindítani, de természetesen ügyvéd képviselheti az eljárás során. A válóper bírósági illetéke 30.000,- Ft, melyet, ha jogi képviselő nélkül jár el, illetékbélyegben is, egyebekben pedig elektronikus úton vagy átutalással kell megfizetni. A keresetlevélnek számos formai elemen túl tartalmaznia kell bíróság ítéleti rendelkezésére irányuló határozott kereseti kérelmet, az érvényesíteni kívánt jogot a jogalap megjelölése útján, az érvényesíteni kívánt jogot és a kereseti kérelmet megalapozó tényeket, az érvényesíteni kívánt jog, a tényállítás és a kereseti kérelem közötti összefüggés levezetésére vonatkozó jogi érvelést, és a tényállításokat alátámasztó és rendelkezésre álló bizonyítékokat, bizonyítási indítványokat. Ezek hiánya esetén a bíróság visszautasítja a keresetlevelet és azt újra, immáron megfelelő formában kell előterjeszteni.

Keresetlevél

Keresetlevelet – amennyiben jogi képviselő nélkül jár el – kizárólag a polgári perben és a közigazgatási bírósági lejárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 21/2016. (XII.22) IM rendelet mellékletében található, a birosag.hu oldalról letölthető nyomtatványon lehet benyújtani.

Ha keresetet szeretne előterjeszteni a bíróságon, és segítségre van szüksége keresse fel a Vidákovics & Partners családjogra szakosodott válóperes ügyvédeit. Kérjen konzultációs időpontot, amelynek során akár az egyszerűbb kereseti kérelmét is elkészíthetjük.

Válás közös megegyezéssel

Ha a házasság felbontását mindkét házastárs megegyezésük alapján közösen kérik, akkor a házasság megromlásához vezető okok feltárására nem kerül sor, azaz nem kell előadni annak okait, közömbös, hogy mi vezetett oda, hogy a felek elválnak. A házastársak csak azt kell kinyilvánítaniuk, hogy végleges elhatározáson alapuló, befolyásmentes megegyezésük alapján közösen kérik a házasság felbontását. A házasság felbontásának közös kérelemre történő felbontása esetén a házastársak a közös gyermek feletti szülői felügyelet gyakorlása, a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás, a gyermek tartása, a házastársi közös lakás használata, valamint a házastársi tartás kérdésében megegyeztek, és perbeli egyezségüket a bíróság jóváhagyta. A megegyezés messze a legjobb megoldás, ennek létrejöttét felkészült ügyvéd nagyban elő tudja segíteni. Egy jól megfogalmazott egyezséggel kiküszöbölhetők a félreértések, nem marad nyitott vagy vitára adó kérdés, tehát megalkothatják a felek a jövőbeli együttműködésük széles kereteit, amire egy bírósági ítélettel nem lenne lehetőség.

Válás közös megegyezés nélkül

A bíróság a házasságot bármelyik házastárs kérelmére felbontja, ha az teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott. A házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlása állapítható meg különösen abban az esetben, ha a házastársak között az életközösség megszűnt, és annak helyreállítására – az életközösség megszűnéséhez vezető folyamat, illetve a különélés időtartama alapján – nincs kilátás. A bíróság ebben az esetben az életközösség megszűnésére, a helyrehozhatatlanságra (jellemzően tanúkkal) bizonyítást folytat le. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint a bíróságnak nem azt kell vizsgálnia, hogy a házasság megromlásában melyik házastárs a vétkes, hanem arról kell meggyőződnie a házasság felbontásának kimondását megelőzően, hogy a házasság véglegesen megromlott, és annak helyreállítására – akár csak az egyik fél végleges elhatározása alapján – nincs kilátás.

Válóper menete

A tárgyalás (perfelvételi és érdemi tárgyalás)

A válóper perfelvételi és érdemi tárgyalásból áll. A per tárgyalásáról bármelyik fél kérelmére a nyilvánosságot ki lehet zárni, melyre a bíróság a feleket köteles figyelmeztetni. Alapvetően a bíróságok tárgyalásai nyilvánosak, ám a nyilvánosságot a tárgyalásról vagy annak egy részéről csak törvényben meghatározott okokból lehet, illetve kell kizárni. A házassági perek tárgyalása során felmerüleht, hogy a fél a nyilvánosság kizárását kérje, a nyilvánosság kizárása indoklás nélkül kérhető.

A perfelvételi tárgyaláson a fél személyes meghallgatása nem kötelező. Az eljárás során a bíróság, különösen a ún. perfelvételi tárgyaláson megkísérli a felek kibékítését, ha a békítés eredményre vezet, a bíróság az eljárást hivatalból megszünteti. Ebben az esetben a felek perköltség megtérítésére nem kötelesek. Ha a perfelvételi tárgyaláson a felek nem békülnek ki, és perfelvételi nyilatkozataikat megtették, a bíróság a perfelvételt lezárja, és kitűzi az érdemi tárgyalás határnapját. A perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követően az érdemi tárgyalás azonnali megkezdésének nincs helye, kivéve, ha a fél személyes meghallgatása nem kötelező (alapvetően olyan objektív okokból, mint az, ha a fél ismeretlen helyen tartózkodik, hiszen ilyenkor a meghallgatásának lehetősége értelemszerűen kizárt, vagy ha a meghallgatása elháríthatatlan akadályba ütközik, mint pl. a házastárs tartós betegsége, egészségügyi zárlat, természeti katasztrófa, háborús helyzetek vagy ha az érintett házastárs szabadságvesztés-büntetését tölti) vagy a feleknek nincs közös kiskorú gyermeke.

Első tárgyalás

A per első érdemi tárgyalásán a bíróság a személyesen megjelent feleket meghallgatja, itt a megjelenés már kötelező, ennek felperes részéről történő elmulasztása esetén a pert a bíróság  megszünteti. A házasság felbontására irányuló peres eljárás során megegyezés hiányában bíróság azt vizsgálja, hogy a házaspár házasélete teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott-e, ezen túlmenően pedig – amennyiben a házasságból közös kiskorú gyermek született, volt utolsó közös lakásuk, valamint van esetlegesen házastársi tartás iránti igény – úgy ezekben a kérdésekben is dönthet a bíróság. A bíróság ezekről az ún. járulékos kérdésekről bizonyítási eljárás lefolytatása után dönt. A bizonyítás a felek feladata a perben, de sajátossága ezeknek a pereknek, hogy bíróság az általa szükségesnek talált bizonyítást hivatalból is elrendelheti.

A bíróság hatásköre és illetékessége (melyik bíróság jár el)

A személyállapoti perekben – így a házasság felbontására irányuló perekben – a járásbíróságok (Budapesten a kerületi bíróságok) járnak el. A válópert az általános illetékességi szabályok szerint annál a bíróságnál lehet megindítani, amelynek területén az alperes lakóhelye található, azaz az alperes állandó lakcíme szerint. Ha az alperesnek belföldi lakóhelye nincs (mert például a lakcímét fiktiválták, azaz törölték) az illetékesség az alperes belföldi tartózkodási helyéhez igazodik; ha az alperes tartózkodási helye ismeretlen vagy külföldön van, az utolsó belföldi lakóhely az irányadó, ha pedig ez nem állapítható meg, vagy az alperesnek belföldön lakóhelye nem is volt, az illetékességet a felperes belföldi lakóhelye, ennek hiányában a felperes belföldi tartózkodási helye alapozza meg. A házassági perre az a bíróság is illetékes, amelynek területén a házastársak utolsó közös lakóhelye volt. Az illetékes bíróságot az interneten a bíróság illetékesség keresővel (http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso) találhatja meg könnyedén.

Ha házassági per van folyamatban, kizárólag annak bírósága előtt indítható az ugyanarra a házasságra vonatkozó újabb házassági per vagy a házassági perhez kapcsolható kereset, tehát a házastársak gyermekének származására, tartására és a gyermeket érintő szülői felügyelet gyakorlásának rendezésére, kapcsolattartásra, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezésére, a házastársi tartásra, a házastársi közös lakás használatának rendezésére, valamint a házastárs névviseléstől való eltiltására vonatkozó kereset.

A bíróság házasságot felbontó ítélete (válás)

A bíróságnak a házasságot felbontó ítéletében – szükség esetén erre irányuló kereseti kérelem hiányában is, azaz hivatalból – határoznia kell a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, valamint a közös kiskorú gyermek tartása felől. A bíróságnak fellebbezéssel meg nem támadott ítélete csak a fellebbezési határidő utolsó napjától számított tizenötödik nap elteltével emelkedik jogerőre. A házasságot felbontó ítélet ellen az érvénytelenítés vagy felbontás kérdésében perújításnak és felülvizsgálatnak helye nincs.

A feleknek lehet, nem közömbös, mikor válnak el véglegesen egymástól. Tudni kell, hogy a házasság felbontásával rendeződik a felek között a házastársak gyermekének a tartása, a gyermeket érintő szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, kapcsolattartás, a házastársi tartás és a házastársi közös lakás használata. Ezeken a kérdéseken túl a felek életében természetesen más változások állnak be, úgy mint pl. hogy új párkapcsolatot létesítenek.

Miért van az új párkapcsolatnak jelentősége? A volt házastársaknak sem mindegy, hogy a feleség esetleges újabb gyermekének ki lesz az apja. Ugyanis az anyának az újabb kapcsolatából született gyermek apjának a törvény azt a férfit kell tekinti, akivel az anya a gyermek fogamzási idejének kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak legalább egy része alatt házassági kötelékben állt. Ha felek válása még tart vagy az nem jogerős, és a feleség gyermekkel lesz várandós, a tényleges apa személyétől függetlenül a (volt) férj lesz anyakönyvbe bejegyezve apaként, mely jogilag külön eljárásban rendezhető – ismét csak bíróság előtt.

Névviselés a házasság felbontása után

A házasság felbontása után a volt házastársak a házasság fennállása alatt viselt nevet viselik tovább. Ha ettől valamelyikük el kíván térni, a házasság felbontása után az anyakönyvvezetőnek bejelentheti. Ebben az esetben sem viselheti a volt feleség a volt férje nevét a házasságra utaló toldással, ha azt a házasság fennállása alatt nem viselte. A bíróság a volt férj kérelmére eltilthatja a volt feleséget a házasságra utaló toldást tartalmazó névviselésétől, ha a feleséget szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték. Újabb házasságkötés esetén a feleség, illetve a férj a korábbi házasság alatt viselt közös házassági nevet tovább viselheti, azzal az eltéréssel, hogy a feleség a volt férje nevét a házasságra utaló toldással nem viselheti, és ez a joga akkor sem éled fel, ha újabb házassága megszűnt.

Amennyiben kapcsolata odáig jutott, hogy a válás gondolata megfordult a fejében, ideje felkészülni rá. Érdemes kikérni egy tapasztalt válóperes ügyvéd tanácsát, mivel ha a közös megegyezéses válásra kicsi az esély, ismernie kell a lehetőségeit, jogait, tisztában kell lennie a helyzetével.

Mielőtt belevágna a házassága felbontásába, tájékozódjon.

Ha biztonságban szeretné érezni magát és a jövőjét, válassza a Vidákovics & Partners felkészült válóperes ügyvédekből álló csapatát, és győződjön meg személyesen arról, mit érhet egyetlen ügyvéd, az ügyvédek jól szervezett csapatával szemben.

 

Válóperes Ügyvéd Budapest - Dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvéd

 

 

 

Megromlott a házassága? A Vidákovics & Partners válópere szakosodott válóperes ügyvédei együttesen több mint 40 év családjogi területen szerzett tapasztalatával magabiztosan nyújtunk határozott képviseletet ügyfeleink számára. Legyen Ön is részese annak a sikernek, amit elérhetünk az Ön ügyében is.

Ha ismerni szeretné a valós lehetőségeit, vagy határozott polgári jogi képviseletre vágyik kérjen konzultációs időpontot.

[dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvéd]

“Válás – Válóper” bejegyzéshez 1 hozzászólás

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.