Emberrablás Btk. 190.

Büntető Ügyvéd Budapest

Emberrablás Btk. elkövetésével vádolják Önt, vagy hozzátartozóját? Tapasztalt ügyvéd a megoldás! Kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvédtől és értékeljék ki közösen a helyzetét. A Vidákovics & Partners büntetőjogra szakosodott ügyvédei határozott büntetőjogi védelmet nyújtanak ügyfeleik számára a büntetőeljárás minden szakaszában.

Emberrablás Btk. 190.

190. § (1) Aki mást személyi szabadságától
a) erőszakkal, illetve az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel vagy
b) védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotba helyezésével vagy ilyen állapotát kihasználva
megfoszt, és szabadon bocsátását követelés teljesítésétől teszi függővé, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha az emberrablást
a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére,
b) bűnszövetségben,
c) fegyveresen,
d) felfegyverkezve vagy
e) hivatalos személy vagy külföldi hivatalos személy ellen, e minőségére tekintettel
követik el.

(3) A büntetés öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha az emberrablást
a) tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére,
b) különösen súlyos hátrányt okozva vagy
c) halált okozva
követik el.

(4) A büntetés tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha az emberrablás szándékos emberölést is megvalósít.

(5) Aki emberrablásra irányuló előkészületet követ el, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(6) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki az emberrablást – mielőtt abból súlyos következmény származott volna – önként abbahagyja.

Emberrablás feljelentésének elmulasztása Btk. 191.

191. § Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy emberrablás elkövetése készül, és erről az érintett személyt vagy a hatóságot, mihelyt teheti, nem tájékoztatja, ha az emberrablást megkísérlik vagy elkövetik, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

EH 2002.732: Legf. Bír. Bf. I. 1571/2002. sz. Halált okozó emberrablásért felel az elkövető, ha a sértett halálában gondatlanság terheli. Emberölést is megvalósító emberrablás bűntette akkor állapítható meg, ha az emberrablás szándékos emberölést is megvalósít. Annak az elkövetőnek eshetőleges szándéka kiterjed a sértett halálára, aki a váltságdíj kikövetelése érdekében elrabolt 5 éves gyermek kezét és lábát összekötözi, a száját leragasztja, takaróba burkoltan cipzáras bőröndbe helyezi, és a sértett a levegőnyílások részleges elzáródásához társuló fulladás következtében meghal [Btk. 13. § 2. ford., Btk. 14. §, 175/A. § (1) bek., (3) bek., b) pont, (4) bek.].

EH 1999.3: Legf. Bír. Bf.I.2.217/1997/4. sz. I. Ha az emberrablásnál alkalmazott erőszak a sértettnek könnyű testi sértést okoz, az utóbbi bűncselekmény az emberrablással halmazatban nem állapítható meg [Btk. 12. § (1) bek., 170. § (1) bek., 175/A. § (1) bek.].

II. Ha az emberrablást akként valósítják meg, hogy a sértettet a saját gépjárművével szállítják el, az emberrablással halmazatban a jármű önkényes elvétele nem állapítható meg [Btk. 327. § (1) bek.].

IV. Aki a sértett személyi szabadságától megfosztása érdekében az erőszak alkalmazásában tevőleges magatartást tanúsított, nem bűnsegéde, hanem társtettese az emberrablás bűntettének [Btk. 20. § (2) bek.].

V. Az emberrablásnál alkalmazott erőszak hatása alatt levő, és emellett még a testi épsége ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel a pénze átadására kényszerített sértett sérelmére elkövetett cselekmény nem zsarolás bűntettének, hanem – és az elkövetők számára tekintettel – csoportosan elkövetett rablás bűntettének minősül, ha a pénz átadása nem függ össze az emberrablás törvényi tényállásába tartozó követelés teljesítésével [Btk. 321. § (1) bek., (3) bek. c) pont, 323. § (1) bek.].

VI. Nem állapítható meg az – a korlátlan enyhítést lehetővé tevő – önkéntes abbahagyás, ha az elkövetők a sértettet azzal a feltétellel bocsátották szabadon, hogy a megállapodás szerinti összegű követelést meghatározott időben teljesíti [Btk. 175/A. § (6) bek.].

Büntetőjogi Ügyvéd

Privacy Preference Center