14. § (1) Felbujtó az, aki mást bűncselekmény elkövetésére szándékosan rábír.

A felbujtót és a bűnsegédet a büntetőeljárásban összefoglaló néven részesnek nevezik.