BÜNTETŐJOGI ÜGYVÉD BUDAPEST

BÜNTETŐJOGI ÜGYVÉD BUDAPEST

Feljelentés

Ügyvéd Budapest

FELJELENTÉST SZERETNE TENNI, VAGY A FELJELENTÉSÉT ELUTASÍTÓ HATÁROZATOT PANASZOLNÁ MEG?

A feljelentés nagyon fontos mozzanata lehet a büntetőeljárás megindításának, a helytelen megfogalmazása pedig indoka lehet annak, hogy az eljárást a nyomozó hatóság ne indítsa el, vagy az eljárást idő előtt megszüntesse.

Feljelentést sokféleképpen lehet tenni, például névtelenül telefonon, a rendőrségen személyesen szóban (amit általában több órás várakozás előz meg), de akár megteheti írásban is gyakorlott büntetőjogász segítségével, sértetti képviselő útján.

Nem ritkán előfordul, hogy azért kell feljelentést tenni, hogy a félreértéseket elkerüljük, és a feljelentő későbbi büntetőjogi felelősségre vonását megelőzzük az adott cselekmény kapcsán.

De hogyan kell feljelentést tenni? El szeretné kerülni, hogy valakit hamisan vádoljon bűncselekmény elkövetésével?

Először is nem árt tisztában lenni azzal, hogy a feljelenteni kívánt személy magatartásával pontosan milyen bűncselekményt követett el. Mi az adott bűncselekmény pontos törvényi tényállása, és mik azok a tényállási elemek, amelyeket az elkövetőnek meg kellett valósítania, mik a bizonyítandó tények amelyek nélkülözhetetlenek a büntetőjogi felelősségre vonás érdekében.

Az írásban megtett feljelentésnek számos előnye és hátránya van. Előnye, hogy van ideje végiggondolni a történteket, pontosan fogalmazva, a részletekre kitérve megírni, mellékletként csatolni a rendelkezésre álló bizonyítékokat, megjelölve az esetleges tanúkat, vagy megjelölni, hogy a nyomozóhatóság a bizonyítékokat honnan tudja beszerezni, ezzel segítve a nyomozást, illetve alátámasztva a feljelentése okszerűségét. A pontosan, jól megfogalmazott lényegre törő feljelentéssel időt és akár pénzt is megtakaríthat.

Azonban hiába követtek el az Ön sérelmére bűncselekményt, ha nem tudja megfelelően előadni a tényeket. Ha nem kellően körültekintő, ha nem megfelelően fogalmaz – mert úgy gondolja a szavaknak nincs nagy jelentősége -, ha nem ismeri a vonatkozó jogszabályokat könnyen előfordulhat, hogy feljelentése nem ér célt, az büntetőeljárás meg sem indul, a feljelentését a nyomozóhatóság elutasítja.

A rosszul megfogalmazott feljelentésnek – lehet az szóban vagy írásban – a következménye súlyosak lehet az Ön számára. Vagyon elleni bűncselekmények esetében súlyos milliókat veszíthet a kezdeti hanyagsága miatt. Gyakran előfordul, hogy ha nem állapítják meg az elkövető büntetőjogi felelősségét az általa okozott kárt, a károsult jogi úton nem követelheti, behajtani sohasem tudja.

Ne kövessen el ilyen hibát! Ha fontos Önnek az ügye, ha forduljon gyakorlott, büntetőjogban jártas ügyvédhez, keresse fel a  Vidákovics Ügyvédi Irodát. Konzultáljon gyakorlott büntetőjogásszal és az eredmény nem marad el!

 

 

 

 

Lépjen kapcsolatba dr. Vidákovics Béla Zsolt védőügyvéddel.

Határozott Büntetőjogi Védelem Vidákovics & Partners Búntetőjogi Ügyvédek.

Büntetőjogi Ügyvéd

Szerző: Béla Zsolt dr. Vidákovics
Vidákovics Ügyvédi Iroda a Google+-on

Készen áll arra, hogy megkezdjük a védekezést?
Hívja most a (+36) 30 357-2124-es telefonszámot
és kérjen
konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvéddel.

 

Védőügyvéd feladata

A Védőügyvéd feladata, hogy a büntetőeljárásban a terheltek (gyanúsított, vádlott, elítélt) érdekében eljárjon. Amennyiben Védőügyvéd segítségére van szükség vegye fel a kapcsolatot a Vidákovics & Partners büntetőjogra szakosodott ügyvédeivel, és legyen részese annak a sikernek amit elérhetünk az Ön ügyében is. Vidákovics Ügyvédi iroda – Határozott büntetőjogi védelem!

Mi a védőügyvéd feladata?

Kapcsolatfelévtel

1,) A terhelttel a kapcsolatot késlekedés nélkül felvegye.

A kedvező helyzet a terhelt számára az, amikor ő maga képes a védőügyvédjével, annak irodájában személyesen felvenni a kapcsolatot.

Hogy miért? Először is, mert akkor nem áll a szabadságát korlátozó kényszerintézkedés alatt, és valószínűleg nem is bujkál, nem rejtőzött el az őt kereső hatóságok elől.

Azért kedvező, mert ha már az eljáró hatóságok látókörébe került, az vagy nem tartotta szükségesnek szabadságát korlátozó kényszerintézkedések valamelyikének alkalmazását, vagy azért mert már az előtt gondoskodik a védelméről mielőtt a rendőrség látókörébe kerülne, kellő időt biztosítva a védekezése kidolgozására.

Tehát ha a védőügyvédnek kell felvennie a kapcsolatot a terhelttel, amit természetesen a védőügyvéd késlekedés nélkül meg is tesz, az a terhelt számára ijesztőbb, terhesebb helyzetet jelent.

Ha előre látjuk azt, hogy akár súlyos balesetet is szenvedhetünk motorozás közben, butaság lenne védőfelszerelés nélkül felülni a motorra. A jó minőségű protektorok az eséstől ugyan nem menthetik meg, de az esés következményeit jelentős mértékben csökkenthetik. Hasonló a helyzet a büntetőeljárás esetében is. Ha lehetősége van rá, időben gondoskodjon a védelméről!

A védőügyvédnek, (büntetőjogásznak) kötelessége, hogy késlekedés nélkül felvegye a kapcsolatot a terhelttel, de ha esély van arra, hogy Önből terhelt legyen, akkor minél előbb vegye fel a kapcsolatot védőügyvéddel. Ha a kapcsolatfelvételre személyesen, szorongatott helyzetéből adódóan nem képes, akkor ne nyilatkozzon, ne tegyen vallomást addig, amíg nem beszélt az védőügyvédjével. Ne feledje! Jogában áll hallgatni!

Védekezési eszközök használata

2,) A védőügyvédnek a terhelt érdekében minden törvényes védekezési eszközt és módot kellő időben fel kell használnia.

Mi a törvényes védekezési eszköz? Minden, amit törvény nem tilt, minden, ami nem valósít meg bűncselekményt, vagy szabálysértést.

Mi köti a terheltet a védekezése során? Az, hogy mást bűncselekmény elkövetésével hamisan nem vádolhat. A vádlottnak igazmondási kötelezettsége – a tanúval ellentétben – nincs, vagyis azt mond, amit csak akar, természetesen az előzőekben említett megkötéssel.

Általános helyzet, amikor két – három terhelt tagadja a bűncselekmény elkövetését adott ügyben, miközben mindösszesen egy tanúja volt a cselekménynek, aki történetesen egyben a sértett is.

A terheltek gyakran nagyon könnyelműek, kényelmesen hátradőlnek, mert úgy gondolják, hogy az ő tagadásukkal szemben (hiszen hárman vannak) semmit nem ér az egyetlen tanú vallomása.

Rendszeresen hallani a terheltektől, hogy „egy állítás – egy tagadás” ugyan mit tudnak velem csinálni? Sajnos fel kell hívnom mindenki figyelmét, hogy nem egy amerikai filmbe csöppent, hanem ez a valóság, és itt nem így működik.

Mint ahogy szó volt róla, a tanúnak igazmondási kötelezettsége van. A vádlott nyugodtan hazudhat (természetesen mást bűncselekmény elkövetésével hamisan nem vádolhat). Vajon kinek a vallomása az, ami könnyedén félresöpörhető azzal, hogy hazudik? Vajon a tanú állításával szemben ér valamit a vádlott tagadása?

A gyakorlat szerint nem sokat, mert bizonyítékok hiányában senki nem fogja a tanút hamis tanúzással vádolni, és ezért a vallomását figyelmen kívül hagyni, hacsak tények alátámasztásával nem lehet kétségbe vonni a szavahihetőségét, bizonyítani az elfogultságát stb.

De térjünk vissza az eredeti mederbe. Ott jártunk, hogy mi a védőügyvéd feladata?

Terhelt érdekében minden törvényes védekezési eszközt és módot kellő időben felhasználjon.

Fontos az időzítés

Mivel nem a büntetőeljárás, hanem a terhelt érdeke az elsődleges szempont a védőügyvédnek (büntetőjogásznak), ezért gondosan, körültekintően kell eljárni a védekezési eszközök felhasználása során. És nem minél hamarabb, elkapkodva kell azokat a hatóságok tudomására hozni, hanem abban az időben, ami a leginkább szolgálja a védence érdekét.

Hasonlíthatnánk egy kártyajátékhoz. Nem mindegy, hogy a legjobb lapjainkat mikor, milyen körülmények között használjuk fel. Butaság lenne nyílt lapokkal játszani, miközben arra büszkék a magyar hatóságok, akik a büntetőeljárásban részt vesznek, hogy a nyomozóhatóság által összegyűjtött bizonyítékok számottevő részét a terhelt nem ismerheti meg, csak a nyomozás lezárása után az iratok ismertetésekor.

És hol van a fegyverek egyenlősége? Nem csak a lapjaikat takargatják, hanem azt sem mondják meg gyakran, hogy milyen típusú kártyával játszunk. Ezzel szemben már nehezebb a megfelelő stratégiát kiépíteni, mivel a különböző előálló helyzetekre másként kell reagálni is.

A gyakorlott játékos (védőügyvéd) a megfelelő lépést teszi meg a megfelelő időben, ha kell blöfföl, higgadt tud maradni, amíg másoknak reszket a keze a tét miatt, és idő előtt, vagy túl későn játsszák ki a lapjaikat.

Felvilágosítás

3) A védőügyvédnek feladata, hogy a terheltet a védekezés törvényes eszközeiről felvilágosítsa, a jogairól tájékoztassa.

A védőügyvédnek minden esetben részletes tájékoztatást kell nyújtania a terheltnek a jogairól, a választható védekezési formákról, lehetőségekről, és azok lehetséges következményeiről. A védőügyvéd nem dönthet a terhelt helyett, de védekezési stratégiára természetesen javaslatot tesz. Minden esetben a terhelt dönti el, hogy a védekezésének milyen formáját választja, amihez a védőügyvéd kötve van. A törvényes kereteken belül eljárásával mindenben támogatja a terheltet, képviseli érdekeit.

Bizonyítási indítványok megtétele

4) a védőügyvéd kötelessége, hogy a terheltet mentő, illetőleg a felelősségét enyhítő tények felderítését szorgalmazni.

A védőügyvédnek jogában áll a védelem érdekében az ügyben tájékozódni, a jogszabályokban biztosított lehetőségek és feltételek keretei között adatokat beszerezni és gyűjteni.

A terhelt jogait a védőügyvédje külön is gyakorolhatja, kivéve azokat, amelyek értelemszerűen kizárólag a terheltet illetik.

Miért lehet fontos, hogy minden lényegtelennek tűnő részletet feltárjon a védőügyvédjének?

A védelem szempontjából lehet, hogy igenis fontos, és nagy jelentőséggel bír az a körülmény, amit Ön lényegtelennek ítél.

Ha a védőügyvéd (büntetőjogász) nem ismeri a legapróbb részletekig a történteket, könnyen előfordulhat, hogy olyan bizonyítási indítvánnyal él, amelynek eredménye, nem hogy mentené ügyfelét szorult helyzetéből, hanem egyenesen lehetetlenné teszi a további védekezést.

Az ügyvédi titoktartási kötelezettség garantálja az Ön számára, hogy amit az ügyvédjének elmond az kizárólag ön és ügyvédje között marad.

Bűncselekmény elkövetésével vádolják Önt vagy hozzátartozóját? A Vidákovics & Partners ügyvédei képesek arra, hogy megvédjék a jogait. Keressen fel minket és bizonyosodjon meg arról, mit érhet egy ügyvéd a Vidákovics & Partners büntetőjogra szakosodott ügyvéd csapatával szemben.

 

 

Ha őrizetbe vették hozzátartozóját, akkor sürgősen büntetőjogra szakosodott, tapasztalt ügyvéd segítségére van szüksége, hogy elkerülje az előzetes letartóztatást!

Ne késlekedjen! Lépjen kapcsolatba dr. Vidákovics Béla Zsolt védőügyvéddel.

Határozott Büntetőjogi Védelem dr. Vidákovics Béla Zsolt Ügyvéd.

Büntetőjogi Ügyvéd

Szerző: Béla Zsolt dr. Vidákovics
Vidákovics Ügyvédi Iroda a Google+-on

Készen áll arra, hogy megkezdjük a védekezést?
Hívja most a (+36) 30 357-2124-es telefonszámot és kérjen
konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvéddel.

Privacy Preference Center