Ügyvédeink az Ön Rendelkezésére Állnak

Hívjon minket, vagy töltse ki az alábbi űrlapot a védelem megkezdéséhez

BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉG

Készen áll arra, hogy megkezdjük a védekezést? Hívja most a (+36) 30 357-2124-es telefonszámot és szerezzen konzultációs időpontot egy profi büntetőjogi ügyvéddel.

A törvényhelyhez fűzött miniszteri indokolás:

“A magyar büntetőjog történetében kezdetben hiányzott a bűncselekmény törvényi fogalma, majd a II. Világháborút követő törvényekben a bűncselekmény-fogalom materiális meghatározása volt jellemző. A törvény abból indul ki, hogy a büntetőtörvénynek továbbra is meg kell határoznia a bűncselekmény fogalmát, mert ezzel teremti meg a szabályozás szilárd elvi alapját, és így mozdítja elő leghatékonyabban a helyes gyakorlat kialakulását.

A törvény szerinti bűncselekmény-fogalom megegyezik a hatályos Btk.-beli [az 1978. évi IV. tv., a szerző] fogalommal, amelynek elemei: a tényállásszerűség (büntetni rendeltség), a társadalomra veszélyesség, és a bűnösség (szándékosság vagy gondatlanság). Ezen elemek közül csak a társadalomra veszélyesség definíciója változik kisebb mértékben: előbb az egyéni jogok, másodsorban Magyarország Alaptörvény szerinti rendjének sérelme, illetve veszélyeztetése jelenik meg a felsorolásban.”

  • Bűncselekmény
  • Bűnhalmazat és a folytatólagosan elkövetett bűncselekmény
  • Szándékosság
  • Gondatlanság
  • Felelősség az eredményért mint minősítő körülményért
  • Kísérlet
  • Előkészület
  • Elkövető

Vegye fel a kapcsolatot Dr. Vidákovics B. Zsolt ügyvéddel és kérjen konzultációs időpontot.

 

Ügyvédeink az Ön Rendelkezésére Állnak

Hívjon minket, vagy töltse ki az alábbi űrlapot a védelem megkezdéséhez