Robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés Btk. 324.

324. § (1) Aki robbanóanyagot, robbantószert vagy ezek felhasználására szolgáló készüléket a) engedély nélkül készít, megszerez, tart, forgalomba hoz, vagy a tartásukra nem jogosult személynek átad, b) engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) [...]