Prostitúció elősegítése Btk. 201. 

201. § (1) Aki a) mást prostitúcióra rábír, b) épületet vagy egyéb helyet prostitúció céljára másnak a rendelkezésére bocsát, c) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy prostitúciójához segítséget nyújt, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt bír rá prostitúcióra. [...]