Nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés Btk. 326.

326. § (1) Aki nemzetközi szerződés által tiltott fegyvert a) kifejleszt, gyárt, b) megszerez, tart, felhasznál, jogosulatlanul hatástalanít, c) annak tartására nem jogosult személynek átad, az ország területére behoz, onnan kivisz, azon átszállít, vagy forgalomba hoz, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki engedély nélkül [...]