Parancsnoki kötelességszegés Btk. 455.

455. § Aki harchelyzetben, parancsnoki kötelességének megszegésével a) az alárendelt katonákat az ellenségnek megadja, vagy elfogni engedi, b) a rábízott fontos harcállást, berendezést, harceszközt vagy más hadianyagot kényszerítő szükség nélkül megsemmisíti, vagy az ellenségnek használható állapotban átengedi, c) nem fejti ki az ellenséggel szemben azt az ellenállást, amelyre képes, bűntett miatt öt évtől tizenöt [...]