Védelmet biztosító műszaki intézkedés kijátszása Btk. 386.

386. § (1) Aki a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott hatásos műszaki intézkedést haszonszerzés végett megkerüli, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott hatásos műszaki intézkedés megkerülése céljából a) az ehhez szükséges eszközt, terméket, számítástechnikai programot, berendezést vagy felszerelést [...]