Jogos védelem Btk. 21-22.

Az új büntető törvénykönyv hatálybalépésének köszönhetően, a jogos védelem szabályozása jelentős változáson ment keresztül.   A változás kapcsán a törvényi tényállás számos félreértelmezése látott napvilágot, ezért nélkülözhetetlennek találtam, hogy a jogos védelem, mint büntethetőséget kizáró ok szabályozásának megértéséhez segítséget nyújtsak. Jogos védelem körében az eredeti kiinduló pont az állam mindenhatósága [...]