Minősített adat és a nemzeti adatvagyon elleni bűncselekmények

Nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni bűncselekmény Btk. 267.

267. § (1) Aki a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartásban kezelt adatot az adatkezelő részére hozzáférhetetlenné teszi, ha más bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz.

Minősített adattal visszaélés Btk. 265.

265. § (1) Aki minősített adatot a) jogosulatlanul megszerez vagy felhasznál, b) jogosulatlan személy részére hozzáférhetővé, vagy jogosult személy részére hozzáférhetetlenné tesz, minősített adattal visszaélést követ el. (2) A büntetés a) vétség miatt elzárás, ha korlátozott terjesztésű, b) egy évig terjedő szabadságvesztés, ha bizalmas, c) bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha titkos, d) egy évtől öt [...]