Élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények

Gondozási kötelezettség elmulasztása Btk. 167.

167. § Aki állapotánál vagy idős koránál fogva önmagáról gondoskodni nem tudó személlyel szemben gondozási kötelezettségét nem teljesíti, és ezáltal a gondozásra szoruló életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés Btk. 165.

165. § (1) Aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget, b) egy évtől öt évig [...]

Testi sértés Btk. 164.

Könnyű testi sértés 164. § (1) Aki más testi épségét vagy egészségét sérti, testi sértést követ el. (2) Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon belül gyógyul, az elkövető könnyű testi sértés vétsége miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Súlyos testi sértés (3) Ha a testi sértéssel okozott [...]

Magzatelhajtás Btk. 163.

163. § (1) Aki más magzatát elhajtja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a magzatelhajtást a) üzletszerűen, b) az állapotos nő beleegyezése nélkül vagy c) súlyos testi sérülést vagy életveszélyt okozva követik el. (3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha [...]

Öngyilkosságban közreműködés Btk. 162.

162. § (1) Aki mást öngyilkosságra rábír, vagy ennek elkövetéséhez segítséget nyújt, ha az öngyilkosságot megkísérlik vagy elkövetik, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt bír rá öngyilkosságra, vagy ennek elkövetéséhez segítséget nyújt, ha az [...]

Emberölés Btk. 160.

160. § (1) Aki mást megöl, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha az emberölést a) előre kitervelten, b) nyereségvágyból, c) aljas indokból vagy célból, d) különös kegyetlenséggel, e) hivatalos személy vagy külföldi hivatalos személy sérelmére, hivatalos eljárása alatt, illetve emiatt, [...]

Segítségnyújtás elmulasztása Btk. 166.

Ügyvéd Budapest  Segítségnyújtás elkövetésével vádolják? Tapasztalt ügyvéd a megoldás! Ájult, sérült, magatehetetlen ember mellett ment el, és emiatt felelősségre akarják vonni? Érteni szeretné mit jelent a segítségnyújtás elmulasztása? Az alábbi példák és magyarázat segítségére lesz az értelmezésben. Mi a segítségnyújtás? Hétköznapi értelemben, számtalan változata van a segítségnyújtásnak, mégis ezek közül [...]